PERSONPROFIL

Rune Lundgaard Jørgensen

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 15. april 1983 i København Østerbro Single 1 barn

Å

Rune Lundgaard Jørgensen var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Rune Lundgaard Jørgensen blev ikke valgt ind.

Han er partiets ordfører i København for Hjemløse, Christiania og legalisering af cannabis. Som sine mærkesager nævner Rune Lundgaard Jørgensen blandt andet at nedsætte arbejdsbyrden samt at Danmark skal være foregangsland i forhold til grøn energi og bæredygtighed.

Rune Lundgaard Jørgensen var folketingskandidat for Alternativet i 2015.

Han har en håndværksmæssig baggrund og er for tiden i lære som smed. Rune Lundgaard Jørgensen har tidligere blandt andet arbejdet som handicapmedhjælper, som fisker og i Københavns Lufthavn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 182 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg går i lære som smed, og er nået til et punkt hvor jeg føler, at jeg intet andet valg har, end at tage aktivt del i en politisk forandring... Jeg stiller op for at gøre op med menneskers udnyttelse af både jorden og hinanden... Min søn og andres børn fortjener ikke at vokse op i en verden, hvor de dumme voksne bekriger hinanden og smadrer jorden... Selvom det er i meget mindre skala end i resten af verden, foregår det så sandelig også i København...

LEGALISERING AF CANNABIS

Det er i DEN GRAD tid til at sætte planten fri... HELT fri... Forebyggelse og hjælp, frem for straf. Syge er syge, ikke kriminelle. Giv borgerne retten til selv at dyrke. pengene ud af bandernes lommer. Der er alt for lidt plads herinde, til at beskrive hvorfor det skal sættes fri. Se evt min tale til cannabis march på YouTube, eller mine indlæg på Facebook...

KØBENHAVN FOR ALLE

København skal selvfølgelig være en by for alle mennesker.. Fra alle kulturer og baggrunde, og fra alle sociale samfundslag... Men der hvor vi er på vej hen, er langt fra en afspejling af hvem vi er som mennesker... Selvfølgelig skal der også være plads til studerende, hjemløse, lavindkomstgrupper og hjemløse (som optimalt set kommer ud af hjemløsheden)

BALANCE I FAMILIE/ARBEJDSLIV

Alt for mange mennesker stresser og er pressede i dagligdagen.. Det gælder både børn, voksne og ældre.. Og så sandelig også dem der passer på dem... Derfor så jeg meget gerne en 30 timers arbejdsuge som forsøg i kbh, og en klar opgradering af normeringerne i institutioner...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

at styrke folkesundheden er en rigtig god og sund langsigtet investering.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For os der bryster os af vores fantastiske foreningsliv og frivillighed, er det mig en GÅDE, at man ikke inviterer alle disse mennesker indenfor i varmen. Dette er en unik mulighed for at integrere, indsluse og byde disse mennesker velkommen til vores samfund. at kalde dem for et problem, er i mine øjne et fuldkommen vanvittigt postulat. og har man den holdning, glemmer man måske at flygtninge er noget som vi selv er med til at skabe via vores bidrag til ulighed og krig.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg kan ikke se hvorfor at private aktører altid skal nævnes som en redningskrans. igen er det et tvetydigt spørgsmål, som savner en konkretisering. snakker vi mad? personlig pleje eller rengøring? hvis kvaliteten halter inden for den offentlige ældrepleje, skal man jo rette op på det, og ikke bare sende bolden videre til en privat aktør der kommer med tyske glaskartofler til aftensmad i stedet for franske glaskartofler.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er nærmest umuligt at svare på så ukonkret et spørgsmål. Snakker vi om at det potentielt kan gå udover skattefinansieret lægebesøg? Eller skal pengene tages fra fødegangene? eller kræft patienter? Jeg vil HJERTENS gerne støtte og hjælpe mennesker der har behov for genoptræning, men Jeg vil simpelthen ikke svare på et spørgsmål, hvor præmissen er stillet op på denne måde.....

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

som i daginstitutionerne, er også folkeskoleklasserne pressede... så enten skal der færre elever i klasserne, eller også skal der simpelthen puttes nogle flere lærere, voksne eller vikarer ind i klasserne. det vil skabe den nødvendige ro og sikre en bedre læring for eleverne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På hvilket grundlag? Det er for letkøbt at sige at skatten skal ned eller op. Der skal også være en plan med pengene. Jeg har intet imod at betale meget i skat, så længe at vi er sikret at pengene går til de rigtige ting. Velfærd, vores sociale sikkerhedsnet osv. Jeg synes at de bredeste skuldre skal bære læsset, og desværre er man godt i gang med at afvikle det Danmark som vi førhen har kunnet være så stolte af. alt sammen til fordel for nogle dyre skattelettelser og billigere lamborghinier

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ekstremt vigtigt at få sat i værk, samtidigt med at man genopretter nærpolitistationerne. Det er en fadæse at man lukkede disse stationerne, som havde et indgående kendskab og kontakt til mange af disse unge rødder. Forebyg forebyg forebyg.... og.... forebyg! vi kan IKKE straffe os ud af disse problemer. Det vil udelukkende skabe yderligere problemer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer i DEN grad an på hvilke ydelser der her er tale om. Jeg savner nogle konkrete eksempler at forholde sig til. Ældre mennesker, velhavende som ikke velhavende, har selv været med til at finansiere deres ældrepleje. Så jeg synes ikke nødvendigvis at man skal presse flere penge ud af de ældre. Medmindre det er helt særlige ekstra ydelser. Få nu fat i nogle penge fra de store multinationale selskaber i stedet for. Eller få lukket nogle af de asociale huller i skattelovgivningen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er nærmest umuligt at svare på så ukonkret et spørgsmål. Snakker vi om at det potentielt kan gå udover skattefinansieret lægebesøg? Eller skal pengene tages fra fødegangene? eller kræft patienter? Jeg vil HJERTENS gerne støtte og hjælpe sindslidende, men Jeg vil simpelthen ikke svare på et spørgsmål, hvor præmissen er stillet op på denne måde.....

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En opgradering af normeringerne og pædagogernes arbejdsvilkår, bør simpelthen være logik for burhøns. Der er blevet sparet og sparet og sparet nærmest siden Jens Kramer Mikkelsens tid, og nu må det simpelthen stoppe. Pædagogers arbejdsvilkår er under al kritik, og pædagogerne har ansvaret for at vores børn trives(!!) mens at vi andre render rundt i hamsterhjulet og stresser os selv halvt eller helt ihjel. Bedre normeringer, og bedre vilkår i daginstitutionerne tak!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen et lidt tvetydigt spørgsmål. Hvor det er vel ikke positivt 'bare' fordi at det er en privat virksomhed? Det kan jo i princippet lige så vel være et skuffeselskab, eller et selskab der sender hele overskuddet i skattely. JA TAK til bæredygtige iværksættere, socialøkonomiske virksomheder, visionære og solidariske og socialt ansvarlige virksomheder. NEJ TAK til skuffeselskaber, selskabsryttere, økonomisk vækst fokuserede virksomheder, og virksomheder der snyder i skat.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Smedelærling
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Smedelærling

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet