PERSONPROFIL

Rune Dybvad

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 24. juli 1988 i Holbæk Hospital I et forhold

A

Rune Dybvad (S) var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved kommunalvalget i København kommune. Rune Dybvad blev ikke valgt ind.

Rune Dybvad (S) har tidligere været medlem af Københavns Borgerrepræsentation fra 2013-2017, hvor han blev medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. I 2016 blev han Formand for Børn- og Ungeudvalget.
Han er studerende på RUC og er bosat på Nørrebro i København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 898 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 920 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

I skal stemme på mig, fordi jeg vil kæmpe for et København med plads til alle. Et København, hvor studerende såvel som personer med almindelige indkomster har råd til at få tag over hovedet. Et København, hvor kommunen tager ansvar for de psykisk sårbare borgere og stiller den nødvendige hjælp til rådighed. Og et København, hvor vi stopper bandernes raseren gennem sociale indsatser som kontingentfritagelse til foreninger for socialt udsatte borgere.

København må aldrig blive for de få. Derfor genopstiller jeg til Københavns borgerrepræsentation.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigvis et nulsumsspil, men det er vigtigt at prioritere cyklismen.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byggeriet er allerede blevet stoppet ved "Strandengen". Nu er det område vest for "Strandengen", der er i spil, men det er tvivlsomt, hvorvidt det er muligt bl.a. pga. en fredning.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en central affaldssortering, der mere effektivt og miljørigtigt kan genbruge affaldet. Det skal ikke afhænge af de enkelte borgeres engagement.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune har for få og for slidte idrætsfaciliteter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med en levende by og derfor bruger kommunen mange penge på kultur, men der er ikke brug for flere penge til området lige nu.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De socialt udsatte skal hjælpes. Kommunen bruger i dag mange penge på at forbedre forholdene for de udsatte borgere. Det skal gøres bedre, men området behøves ikke nødvendigvis flere penge.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver både udfordringer og muligheder med flygtninge. Det er vigtigt, at vi sørger for en god integration.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste måneder har der været tilfælde, hvor private firmaer på omsorgsområdet er gået konkurs. Det har presset kvaliteten ned.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at prioritere folkeskolen, og antallet af elever i klasserummet har en betydning for kvaliteten af undervisningen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en meget aktiv beskæftigelsespolitik, men de arbejdsløse skal ikke føle sig jagtet af systemet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten finansierer velfærden og Københavns Kommune har landets 10. laveste. Den skal ikke længere ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for byudvikling i hele byen. Det er vigtigt, at der er gode transportmuligheder i hele byen og kulturen er spredt bredt ud.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, at vi bliver bedre til at forebygge mod kriminalitet. Det kræver en offensiv social indsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er en cykelby. Det er godt for sundheden, miljøet og samfundet. Det skal prioriteres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for grønne åndehuller og vi har fine forhold for erhvervslivet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er positivt med større events, der kan skabe liv i byen og brande København fx World Pride.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal føres en aktiv boligpolitik, der sikrer en blandet by og dermed forebygger udsatte områder. De eksisterende skal byfornyes - og der skal ikke nødvendigvis være flere kommunale projekter.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen prioriterer i forvejen integrationen af flygtninge højt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en universel velfærdsstat. Det skal vi bevare.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi står med et massivt stress-problem og de sygdomme, der kommer i kølvandet på den forfærdelige lidelse. Det skal vi løse!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune har gode normeringer, men kommunens babyboom kræver at vi følger med i antallet af pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har en fin erhvervspolitik.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden finansierer velfærden i kommunen og er en retfærdig måde at indkræve skat på.

Politiske hverv

2014 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Politik, Administration, Historie, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

Studerende Roskilde Universitet
A

Politiske hverv

2014 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Politik, Administration, Historie, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

Studerende Roskilde Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet