PERSONPROFIL

Rosa Rikke Wittrup

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 19. februar 1996 i Lejre Kommune Single Bor i Københavns Kommune

Ø

Hun stillede op til kommunalvalget i 2017 op som kommunalbestyrelseskandidat i Lejre Kommune samt regionsrådskandidat i Region Sjælland. Hun blev dog ikke valgt ind i nogle af delene.

Hun har været ungdomspolitisk aktiv på venstrefløjen siden ottende klasse, og i starten af gymnasiet meldte hun sig ind i Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU. Rosa Wittrup er desuden folketingskandidat for Enhedslisten i Sjællands storkreds Køge-Lejre.

Rosa Wittrup er til daglig kandidatstuderende på det samfundsvidenskabelige jurastudie ved Københavns Universitet. Privat er hun bosat i Lejre Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 145 Enhedslisten in total 682

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Social retfærdighed - Solidaritet - Miljø og mennesker er nogle af de vigtigste pejlemærker i min og Enhedslisten Lejres valgkamp.

Vi i Enhedslisten Lejre vil fortsat være "vagthundende" i Lejres kommunalbestyrelse for de som har mindst.

Lejre Kommune skal, møde alle borgere med respekt hvad end man er kontanthjælps-modtager eller jurist.

Jeg vil fortsætte den grønne kamp i kommunen sammen med mine kammerater i partiet og forhåbentlig på tværs af partierne derfor skal vi,

Sikre rent grundvand uden rundup.

Bedre affalds sorterings muligheder - også for borgere uden bil.

LEJRE ER VORES ALLESAMMENS STED!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt (2050) kan danmark være 100 % økologisk. Vi i Enhedslisten vil Ø-mærke alle fødevarer ( Grønsager,frugt, svin, kvæg æg og mælk) sådan at klimabelastningen bliver markant mindre og at vi kan sikre en klode til de næste mange generationer.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boliger for alle - ikke for de få.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 277 Enhedslisten in total 26041

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Social retfærdighed - Solidaritet - Miljø og mennesker er nogle af de vigtigste pejlemærker i min og Enhedslisten Lejres valgkamp.

Vi i Enhedslisten Lejre vil fortsat være "vagthundende" i Lejres kommunalbestyrelse for de som har mindst.

Lejre Kommune skal, møde alle borgere med respekt hvad end man er kontanthjælps-modtager eller jurist.

Jeg vil fortsætte den grønne kamp i kommunen sammen med mine kammerater i partiet og forhåbentlig på tværs af partierne derfor skal vi,

Sikre rent grundvand uden rundup.

Bedre affalds sorterings muligheder - også for borgere uden bil.

LEJRE ER VORES ALLESAMMENS STED!

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Stud.cand.soc.jur. Samfundsvidenskabelig jura, Københavns Universitet
Ø

Uddannelse

Stud.cand.soc.jur. Samfundsvidenskabelig jura, Københavns Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet