PERSONPROFIL

Ronja Cosmasia Gourlay

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 4. juli 1990

Ø

Ronja Cosmasia Gourlay var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i København kommune. Ronja Cosmasia Gourlay blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol i København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 300 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Integration
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til kommunalvalget fordi jeg mener, at socialisme, antiracisme, feminisme, normkritik og intersektionalitet tilsammen er et godt udgangspunkt for at lave politik og for at gøre København til en dejlig by for os alle sammen.
Mine 3 mærkesager er:

Menneskelig værdi - ikke arbejdsmarkedsværdi.
Der er brug for et opgør med den førte beskæftigelsespolitik, hvor menneskers værdi bliver målt på, hvor attraktive de er for arbejdsmarkedet, og i hvor høj grad de er selvforsørgende, og hvor det system, der burde hjælpe og støtte, gør folk syge. Derfor skal lovgivningen tolkes til borgerens fordel og sagstallet skal sænkes på alle jobcentre, så medarbejderne får nok tid til den enkelte borger.

Solidaritet og fællesskab – ikke assimilation maskeret som integration.
Vores forskelligheder er vores styrke og bør være fundamentet for et stærkt fællesskab. Derfor er der brug for et opgør med integrationsindsatser, der har til formål at assimilere. Samtidig kan det at være ny et sted være en meget sårbar situation, og derfor er det vigtigt med solidariske
integrationsindsatser som Bydelsmødrene, der tilbyder fællesskab og støtte i at navigere i et komplekst system.

Normkritik - ikke tolerance.
Diskrimination – racisme, sexisme, homofobi, transfobi & alle andre former for diskrimination – kan ikke tolereres væk. Der er behov for et opgør med de normer, der fortæller os, at noget er anderledes, og noget er normalt. Vi skal stille spørgsmålstegn ved og være kritiske overfor ideen om normalitet. Derfor skal vi i større grad end nu støtte projekter som Normstormerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Socialrådgiver Professionshøjskolen Metropol
Ø

Uddannelse

Socialrådgiver Professionshøjskolen Metropol

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet