PERSONPROFIL

Rolf Bjerre

Alternativet

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 3. februar 1979 i København Single 2 børn Bor i Københavns Kommune

Å

Rolf Bjerre Jørgensen (AL) var kandidat til Borgerrepræsentationen i København for Alternativet ved kommunalvalget i år 2017, og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden. Rolf Bjerre blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Rolf Bjerre Jørgensen er ordfører for IT & Digitale frihedsrettigheder i partiet.

Ved Kommunalvalget i 2013 stillede Rolf Bjerre Jørgensen op for Piratpartiet, som han også har været formand for. Han var desuden folketingskandidat for Alternativet ved Folketingsvalget i 2015.

Rolf Bjerre Jørgensen har blandt andet læst på Danmarks Tekniske Universitet, og han arbejder for TimeRepublik Denmark.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Socialpolitik
  • Bureaukrati
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg er alenefar til to skønne drenge, og det er i håbet om at skabe en bedre verden til dem, at jeg gik ind i politik.

Ser mig selv som fag-politiker inden for IT, altså jeg påstår at jeg ved hvad jeg taler om iforhold til IT.

Jeg kæmper for sikker digital infrastruktur og retssikkerhed:
Det er min opfattelse, at mange af morgendagens problemer skyldes den måde, samfundet har valgt at gribe digitaliseringen an på.
Vi skal have opbygget et digitalt sikret rum, som sikrer en meningsfuld balance mellem borger og stat.
Det skal være et sted, hvor de nødvendige informationer om borgerne ikke kan misbruges, OG som samtidigt kan bruges i alles interesse. Beskrevet med et fagudtryk kan min hjertesag beskrives som “privacy by design”, hvilket betyder, at statens digitale systemer skal opbygges med respekt for borgernes rettigheder, som de er beskrevet i Grundloven og Menneskerettighedskonventionerne.

Du kan læse mere om mig her:
https://da.wikipedia.org/wiki/Rolf_Bjerre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes vi i Danmark skal konkurrerer på kvaliteten, om lidt underbydes vi alle af robotter og automatiserede effektivitet. Lad os gøre Danmark til et kvalitets brand igen <3

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes privatiseringen har medført dårligere service og kvalitet, så det vil jeg ikke have mere af.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hospitalsvæsenet prioriterer på dette område og med de stigende udgifter til dyr partenteret medicin, må noget jo vælges fra. Ser at vi som stat ikke kan leve med at betale overpriser for at holde befolkningen sunde og raske. Vi må have et opgør med patenteret medicin, det forrøgt at folk må dø, fordi en anden skal tjene penge.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

A og B holdet starter med brugerbetaling, vi skal have solidaritet og understøttelse af de svage og uheldige i vores samfund. så lad tandlægen blive gratis for borgerne, som det er med lægen.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal ikke stå i vejen for kærligheden, og så meget andet den også er begyndt at blande sig i.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg ville sige for fascistisk,, men ok stam kan gå an <3

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de måske 200 mennesker som ville blive ramt af dette, kommer bare illegalt tilbage, eller driver deres ulovlige virksomhed fra et andet land. kan godt lide love som virker. Den her gør ikke.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomisk ulighed i danmark er stigende og det er rigitig skidt for BNP og socialiteten.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tanken bag er faktisk god og solidarisk, men da der ikke følger nok penge med til at løfte opgave, fås det modsatte resultat. socialiteten svækkes for de mange fordi en med særlige behov tager for mange resourcer.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi trænder børn til at blive robotter, det specielt dumt fordi vi jo har robotter i forvejen: https://youtu.be/rHt-5-RyrJk?t=28

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som forældre til en i 1. klasse, kan jeg kun sige ja.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det mere nødvendigt at lade være. Igen, A og B hold - er ikke det Danmark jeg arbejder for

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ældreplejen skal have flere varmehænder og flere penge, synes vi skal tage dem fra vores krigs budget eller måske ved at lade de arbejdsløse deltage.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes vi skal beskatte på forbrug, og indtil det begynder kan momsen sagtens bruges til dette.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

dog, ser jeg gerne af de aller rigeste betaler meget mere til fællesskabet. altså topskattegrænsen er sat for lavt og for mildt.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja, vi skal investere i OS <3

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt små og mellemstore virksomheder bør meget frie rammer, det jo iblandt dem at den næste lego eller mærsk kommer fra. Måske en skattefrihed det første år, eller til et vist beløb. Innovation er svært og det vi skal leve af i fremtiden, så lad os gøre som så mange andre lande har gjort allerede, lad os sætte lukrative forhold for opstart af virksomhed. Så kommer udlandet måske også og Innoverer hos os.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

chefer og ledere får alt for høj løn <3

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

skulle vi ikke lige få aldersgrænsen på 16 år til at virke, inden vi hæver den til 18 år. De unge drikker og forbud ændre ikke på dette alene. så lad os arbejde med normerne og ikke lovgivningen på den her, synes jeg.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan at bliver du dømt velfungerende, mister du penge, så du bliver mindre fungerende - det da en dum måde at gribe det an på..

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi ikke invester i de dårligst stillede børnene og deres forældre, så får vi et polariseret samfund. Dem vi ikke løfter op til os, komme vi til at betale dyrt for, på den lange bane. OGså skal vi da også have mere solidaritet i vores samfund.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke løbe rundt og nedbryde stater, som EU mf deltager I.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

den bør hæves

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes vi skal gå med samtykke og ikke kompromiser. Tror vi kan komme meget langt med en anerkendende dialog, hvor vi fokuserer på hvor vi er ens og har noget til fælles. pluslig taler vi fremadrettet og konkret brugbart.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf gør intet godt, når det står alene. engang var vi sammen med norge og sverige, kendt for at vi var gode til at resocialiserer vores dømte. Idag er vi begyndt at isolations fængsle børn og politikere som gerne vil fremstå som den store mand, skærper vores straffeudmåling, for at fremstå som en i kontrol.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ENIG, vold bør straffes langt hårdere end idag.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke til at putte børn i fængsel.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

selv bilproducenterne er ved at udfase diesel- og benzinbilerne. Vi må stoppe denne fossil afbrænding OG der er så mange muligheder som er konkurrencedygtige idag.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

mener vi skal overgå til at beskatte forbrug og at vi skal beskatte på forbruget. indtil det sker, så er grønne afgifter en måde som kan hjælpe os lidt der hen ad.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vil sige at det er en politisk opgave at lave en lovgivning som giver incitamenter til større genbrug. evt. skattefrihed på reparationer. men nu ikke noget med flere dummebøder igennem dum lovgivning.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

grænsekontrollen virker ikke og er alt for dyr, så luk den.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja, the great europian wall, er under opførsel. Den er bare ikke bygget til at klimaflytningene komme løbende om lidt. Vi må tage et større medansvar for vores forurening og de mange krige vi deltager i.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg vil gerne bedre service for pengene. mere mere mindre, har jo intet med kvalitet at gøre. synes omvendt at vi skal pålægge de private at betale deres skat i dk og at de skal leve op til stænge krav, for at kunne deltage i offentligt udbud.

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ, der foregår en privatisering af almen midler og boliger, det dybt kritiskplet. At tro at der kommer mindre mistrivsel og kriminalitet ved at skubbe folk rundt, er jo så dumt tænkt.

44 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der er stor forskel på hvad der flyttes, og må sige at langt størstedelen af de udflytninger som er besluttet de seneste år - mere handler om at lukke munden på dem regeringen ikke kan lide. https://www.youtube.com/watch?v=21u2jAnOkVo https://www.youtube.com/watch?v=8r4M7x9CGps

45 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores offentlige transport er alt for dyr og alt for dårlig, staten mister mange penge på spild og vi skal have et bedre transport system i Danmark og stor københavn. så ja, staten skal igang med at udvikle og de teknologiske løsninger er mange. https://www.youtube.com/watch?v=lhMDbHiz_wQ

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 650 Alternativet in total 31553
KV 2013 Personlige stemmer 451 Piratpartiet in total 695

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Mærkesag 1.0 - Sikker Digital infrastruktur

Jeg er kandidat for Alternativet til både kommunal- regionsråds- og

folketingsvalget, fordi jeg tror på at vi skal til at gribe politik an på en anden måde.

Det er min opfattelse, at mange af morgendagens problemer skyldes

den måde, samfundet har valgt at gribe digitaliseringen an på.

Een af mine mærkesager er, at skal have opbygget et digitalt sikret rum.

Et rum som sikrer en meningsfuld balance mellem borger og stat. Et sted

hvor de nødvendige informationer om borgerne ikke kan misbruges OG som samtidigt kan bruges i alles interesse.

Beskrevet med et fagudtryk kan min mærkesag beskrives som

"Privacy by Design", hvilket betyder at statens digitale systemer,

skal opbygges med respekt for borgernes rettigheder, som de er beskrevet

i Grundloven og Meneskerettighedskonventionerne.

Helt konkret udtrykt i nedenstående fem punkter:

Mærkesag 1.1 - Identitetssikret adgang til internettet alle steder:

- Ved at bruge moderne kryptologi i den måde vi bruger

nettet på, kan vi skabe et internet, som sikrer brugerens

demokratiske rettigheder, helt ned i kildekoden.

Mærkesag 1.2 - En uddannelsesplatform som har afsæt i mennesket og ikke i systemet:

- Den Nye Uddannelsesplatform må laves med "Privacy by design”

og ikke, som det er nu, ved "Privacy by Policy”.

På den måde får vi nemmere adgang til at forske og får genoprettet

tilliden til systemet. Borgeren får ikke alene adgang til egne data,

men også eneejerskab til disse data.

Det er på tide at stoppe den hovedløse digitalisering og registrering

af fx vores børn via skole-intra. Vi er blevet stillet store besparelser

i udsigt, hvis blot vi digitaliserede det ene og andet, indtil videre har

det vist sig, blot at blive dyrere.

Mærkesag 1.3 - Sundhedsplatformen er syg:

- Det vi er ved at gøre med vores sundhedsdata og vores implementering

af sundhedsplatformen, tror jeg vil give langt værre konsekvenser

end de tab og problemer, som skatteplatformen har medført.

Vi må have styr på vor...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bilerne ud af byen, specielt dem der svinder og slår ihjel.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

men vigtigt, pengene skal spredes mere ud.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

problemet er ikke flygtningen som ankommer. problemet er at de som for ophold, stort set alle tager til københavn, af mange gode grunde. Så løsningen er en bedre integration - landspolitisk, INGER!!!!!

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er vi ikke snart der at vi har fundet ud af at Service IKKE er det samme for private virksomheder som det er for kommunen. Virksomhederne kan effektivisere, men ikke kvalitetsfyldt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes det her spørgsmål er på kant med en empatisk tilgang til borgerne - Arbejdsløshed er jo ikke noget som man er i kontrol over.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Seriøst :/ - har i forsøgt ikke testen på den her. Kom nu - step lige op med de her spørgsmål.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

forbyggelse, forbyggelse og forbyggelse,,, er klart den billigste måde at komme polarisering og ekskluderingen, i vores samfund.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi drukner snart i stor kultur, støt heller i bunden.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes specielt "guld ghettoer" trænger til at blive åbnet lidt op. Ser en rigtig slem udvikling, hvor for mange magt og penge, centreres.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De sindslidende har en meget svag stemme i det politiske rum og er derfor blevet underfordelt. Flere penge er nødvendigt her.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

og det kan kun gå for langsomt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har unikke ting at tilbyde private virksomheder, lad os sige det godt nok.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1874 Alternativet in total 43758

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Mærkesag 1.0 - Sikker Digital infrastruktur

Jeg er kandidat for Alternativet til både kommunal- regionsråds- og

folketingsvalget, fordi jeg tror på at vi skal til at gribe politik an på en anden måde.

Det er min opfattelse, at mange af morgendagens problemer skyldes

den måde, samfundet har valgt at gribe digitaliseringen an på.

Een af mine mærkesager er, at skal have opbygget et digitalt sikret rum.

Et rum som sikrer en meningsfuld balance mellem borger og stat. Et sted

hvor de nødvendige informationer om borgerne ikke kan misbruges OG som samtidigt kan bruges i alles interesse.

Beskrevet med et fagudtryk kan min mærkesag beskrives som

"Privacy by Design", hvilket betyder at statens digitale systemer,

skal opbygges med respekt for borgernes rettigheder, som de er beskrevet

i Grundloven og Meneskerettighedskonventionerne.

Helt konkret udtrykt i nedenstående fem punkter:

Mærkesag 1.1 - Identitetssikret adgang til internettet alle steder:

- Ved at bruge moderne kryptologi i den måde vi bruger

nettet på, kan vi skabe et internet, som sikrer brugerens

demokratiske rettigheder, helt ned i kildekoden.

Mærkesag 1.2 - En uddannelsesplatform som har afsæt i mennesket og ikke i systemet:

- Den Nye Uddannelsesplatform må laves med "Privacy by design”

og ikke, som det er nu, ved "Privacy by Policy”.

På den måde får vi nemmere adgang til at forske og får genoprettet

tilliden til systemet. Borgeren får ikke alene adgang til egne data,

men også eneejerskab til disse data.

Det er på tide at stoppe den hovedløse digitalisering og registrering

af fx vores børn via skole-intra. Vi er blevet stillet store besparelser

i udsigt, hvis blot vi digitaliserede det ene og andet, indtil videre har

det vist sig, blot at blive dyrere.

Mærkesag 1.3 - Sundhedsplatformen er syg:

- Det vi er ved at gøre med vores sundhedsdata og vores implementering

af sundhedsplatformen, tror jeg vil give langt værre konsekvenser

end de tab og problemer, som skatteplatformen har medført.

Vi må have styr på vor...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Prioritering af midlerne er en vigtigt kærneområde for regionen, som ikke tages seriøst nok. Der er ikke råd til det hele.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Decentralisering er vigtig.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilgengæld er disse screeninger billigere og billigere,, så flere sceeninger - yes please.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Decentralismen er vejen frem.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Alternativet

2017 - 2017

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2000 - 2005

Facility manager DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Foredragsholder og workshop-facilitator TimeRepublik
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Alternativet

2017 - 2017

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2000 - 2005

Facility manager DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Foredragsholder og workshop-facilitator TimeRepublik

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet