PERSONPROFIL

Rigge Nørmark

Liberal Alliance

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Gift 3 børn

I

Rigge Nørmark (LA) er byrådsmedlem i Greve Kommune. Hun er medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Rigge Nørmark har mange års erfaring fra rejse- og luftfartsbranchen, hvor hun blandt andet har arbejdet som chef for reservation i Air France og som hospitalschef.

Privat er hun gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 159 Liberal Alliance in total 886

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Mine mærke-/hjertesager er ikke-prioriteret:
Vedligehold af vores natur og strand.
Bedre arbejdsgange i kommunen til glæde for borgerne.
Børn med særlige behov.
Ansvaret og arbejdsglæden tilbage til skole og lærere.
Afskaffe dækningsbidraget.
Bedre danskundervisning og integration, flygtninge i job.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke de små klasser skal have Ipads, de skal starte med bøger. Desuden bruger kommunen 10 mio om året på Ipads og reparationer etc.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

LA har været med til at renovere skoler i indeværende periode - i stedet for skattelettelser. Det var og er nødvendigt efter mange års forfald

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt. mangler der offentlig transport til industrikvarter og yderområder.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kun hvis det ikke bliver smidt i samme skraldebunke af renovationen

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune bruge rigtig mange penge på idrætten i kommunen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i forvejen 10 mio. til Portalen, hvor man kan diskutere hvorvidt det kommer Greve-borgerne til gode.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne skal have relevant hjælp, og de der kan, skal arbejde så meget for fællesskabet, som de kan, enter i nyttejob eller rigtige jobs.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver en kæmpeindsats at fall de flygtninge , vi har modtaget i stand til at klare sig selv. pt. ligger vi på omkring 10% der har et job men vi har store hængepartier fra de sidste 30-40 år.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der vist ingen tvivl om.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Flere penge" er en udefinerbar størrelse.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender faktisk ikke antallet eller længden af arbejdsløshed

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve Kommune har en forholdsvis lav skat, men dækningsbidraget skulle gerne ned/væk.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes Greve kommune bruger mange penge i den henseende.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange cykelstier i Greve Kommune, der mangler måske en til Roskilde ;o)

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune har ikke meget jord tilbage

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi bruger rigtig mange, og flere penge er ikke altid løsningen

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver brugt mange penge på integration og jeg mener ikke der er råd til mere

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer sandelig an på graden af rigdom. Det kan jo ikke være sådan at hvis hman ikke har brugt alle de penge man har tjent, men sparet op og passet på dem, at man så bliver straffet, når man bliver gammel og skulle nyde livet lidt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Liberal Alliance

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Greve Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget Greve Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

ex erhvervsleder Air France

Erhvervserfaring

Kandidat til KV17 Liberal Alliance
I

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Liberal Alliance

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Greve Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget Greve Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

ex erhvervsleder Air France

Erhvervserfaring

Kandidat til KV17 Liberal Alliance

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet