PERSONPROFIL

Ricky Jannik van Overeem

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 13. marts 1976 i Hellerup Gift 3 børn

C

Ricky Jannik van Overeem (K) har siden 2018 været kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune for Det Konservative Folkeparti. Her er han medlem af Børne- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Til daglig arbejder han som manager hos Magasin du Nord's Food & Beverage-afdeling, hvor han arbejder med strategisk udvikling. I 1998 var han med til at åbne Domino's Pizza i Vallesbæk.

Ricky Jannik van Overeem har været i militærtjeneste i søværnet i 1995. Privat er han gift med Anne, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 118 Det Konservative Folkeparti in total 4319

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

En god arbejdsplads giver bedre service
Jeg vil arbejde for et yderligere øget fokus på Vallensbæks største ressource, nemlig de ca. 1300 medarbejdere som hver dag driver kommunen. Med et øget fokus på udvikling, motivation og ansvar til medarbejdere gennem en synlig og visionær strategi, har jeg ikke den mindste tvivl om, at vi kan optimere driften til gavn for medarbejdere og borgere i form af et bedre arbejdsmiljø, bedre service samt flere ressourcer til at fremtidssikre vores kommune.
Bæredygtig klimaindsats
Jeg vil arbejde for et bedre miljø i Vallensbæk med hovedvægt genbrug (affaldssortering), forbrugsnedsættende kampager/tiltag og skybrudssikring. Jeg tror på at dialog, vejledning og opfølgning er vejen frem, hvis man skal lave en adfærdsændring som virkelig skal have en effekt i Vallensbæk.
Folkesundhed og livskvalitet
Jeg vil arbejde videre på det fokus der har været på at øge folkesundheden i Vallensbæk, der øger livskvaliteten, men også forebygger en række omkostningstunge følgesygedomme. Min passion for sundhed udmærker sig også ved at jeg ser foreningerne som et bærende element for folkesundheden og jeg vil derfor arbejde for endnu bedre vilkår for foreningerne hvad enten det er i opstartsfasen, eller om det er i forbindelse med en videreudvikling samt for bedre faciliteter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk skal bidrage til at sænke trafikstøjen i Vallensbæk, men det er ekstremt vigtigt at vi fortsat presser staten/regeringen til at tage deres del af ansvaret og ikke sætter ting i gang for Vallensbæk borgernes midler, som kunne være blevet dækket.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor det giver mening skal vi gøre det, men vi skal have for øje at integrere det grønne endnu mere i selve byområderne.

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har boet i kommunen i 6½ år, og flyttede udelukkende til kommunen, da kommunen er den fantastiske kommune som den er, men naturligvis er der plads til forbedringer, det er der altid.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at første step fungere 100% inden man sætter flere projekter i gang,.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Børne- og Kulturudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Erhvervserfaring

2007 - nu

Manager, Food & Beverage Magasin du Nord
C

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Børne- og Kulturudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Erhvervserfaring

2007 - nu

Manager, Food & Beverage Magasin du Nord

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet