PERSONPROFIL

Rasmus Paludan

Stram Kurs

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Spidskandidat i København
Spidskandidat i Region Hovedstaden

Single

P

Rasmus Paludan var i år 2017 kandidat for Stram Kurs ved kommunalvalget i København kommune og kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Rasmus Paludan blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han er partileder for Stram Kurs.

Rasmus Paludan er uddannet kandidat i jura fra Københavns Universitet, og han arbejder til daglig som selvstændig advokat.

Privat er Rasmus Paludan bosat i Københavns Kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 85 Stram Kurs in total 164

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Jeg er partileder for Stram Kurs, som blev stiftet 1.7.2017. Vi arbejder for, at Danmark skal være et monokulturelt samfund bestående af dansk kultur og primært med indbyggere af dansk etnisk oprindelse. Vi fører en identitær (dansk) og libertær (libertarianistisk) politik med fokus på mindre stat og bedre omsorg for samfundets svageste. Ikke-vestlige udlændinge og alle muslimer vil vi have ud af Danmark, så er der nemlig masser af penge til at hjælpe ældre og arbejdsløse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært nok for bilister. Hvis cyklisterne begyndte at overholde færdselsloven, så ville det med det samme blive meget lettere. Jeg har selv været cyklist i København i over 10 år, og problemet har altid været, at mange cyklister er trafikbøller.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare de grønne områder, som vi stadig har i kommunen.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle og voldelige muslimer og tilsvarende autonome får lov at hærge med overfald og skuddrab i Københavns gader. Det er ikke udtryk for en god ledelse. Skatten har ikke været sat ned i København, selvom der er enorme overskud. Muslimer får lov at mobbe og overfalde uskyldige danskere på kommunens gade. Vi bliver tvunget til at lade kommunalt ansatte bære det fremmede tørklæde, selvom det er rigtigt udansk. Kort sag har Frank fra Aalborg været en utroligt ringe overborgmester.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik i København, især busserne, fungerer rigtigt dårligt. Movia er en skandale og de fremmede buschauffører kan oftest ikke tale dansk, og så sidder de konstant og taler i telefon på mærkelige sprog med folk fra Langbortistan. Hvis buschaufførerne begyndte at passe deres arbejde (eller rejse hjem!), så ville det være en god start!

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være symbolpolitik uden at gøre en reelt forskel.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er hårdt brug for flere svømmehaller! Idræt er sundt og et enormt plus for folkesundheden. Vi sparer mange penge på at undgå at skulle behandle folk for sygdom, hvis vi investerer lidt i idræt så borgerne forbliver sunde.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det frie marked kan regulere kunsten fint.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En åbenlys fordel med dette er, at de social udsatte dermed ofte begår mindre kriminalitet. Det betyder, at vi, der er mindre social udsatte, ikke risikerer konstant at blive overfaldet på gaden.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal slet ikke tage imod "flygtninge", fordi der ikke er nogen ægte flygtninge, som kommer til Danmark. Så længe, der er flygtninge i Danmark, så skal Københavns Kommune ikke tage imod en eneste. Vi har problemer nok med de fremmede fjender!

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er værd at forsøge, men jeg synes, at vi allerede i stort omfang gør brug af private aktører.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kommer an på, om genoptræningen har en god prognose. Hvis genoptræning medfører eller må forventes at medføre, at borgeren kan vendte tilbage til arbejdsmarkedet, så er det naturligvis noget, man skal satse på.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af elever skal nedbringes, men det er især vigtigt, at gode og artige danske elever med en lys fremtid ikke skal blive mobbet, overfaldet og forstyrret i klassen ved at indvandreres kriminelle børn får lov til at gå i samme klasse. Der skal være særlige klasser for børn af uetisk habitus.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det hjælper i hvert fald ikke, når det eneste kommunen gør er at sende en på et kursus, hvor man skal vælge, hvilken fugl man er.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flertallet i borgerrepræsentationen har besluttet det princip, at kommuneskatten aldrig skal sættes ned. Uanset hvad. Det er tåbeligt. Vi bør have samme kommuneskat som Frederiksberg.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er efterhånden kun superrige mennesker, der har råd til at bo i Indre By. Så selvfølgelig skal vi bruge flere penge der, hvor flest af kommunens borgere bor.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da de uønskede migranter skal sendes hjem, så skal vi ikke spilde kommunale penge på at forebygge kriminalitet hos dem. Det ligger i deres opvækst, opdragelse og kulturelle baggrund, at de er kriminelle i sjælen. Det kan vi ikke ændre på. Vi kan sende dem hjem!

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er allerede et paradis for cyklister!

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede masser af plads til at bygge for erhverv. Vi skal bevare vores grønne områder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pjat. Som om vi ikke har problemet nok, vi kan bruge vores penge på.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De social udsatte boligområder er fortabte. Løsningen er, at vi sørger for, at alle de uønskede personer er uetisk herkomst bor samme sted (fx Tingbjerg) indtil de kan blive sendt hjem til der, hvor de kommer fra.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal ligesom andre ikke-vestlige fremmede ikke være en del af lokalsamfundet. De skal sendes hjem. Eventuelt med faldskærm!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er tale om en grundlæggende ydelse, som alle ældre har krav på. Man skal ikke straffe folk, fordi de har sparet op til deres alderdom.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er en enorm byrde for dem selv, deres nærmeste og hele kommunen. Derfor er det en enorm økonomisk og menneskelig besparelse, at man bruger penge på at hjælpe dem. Vi undgår kriminalitet og tragedier.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ske en omfordeling, så fx Tingbjerg næsten ikke får nogen pædagoger. Vi skal ikke bruge ressourcer på fremmede børn, som alligevel bare skal sendes hjem til der, hvor de kommer fra.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af det frie marked. Ikke, at kommunen skal støtte private virksomheder. Så er det jo ikke et frit marked, men snarere kommunisme.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at nedsætte skatten på arbejde, og derfor mener jeg, at det er kommuneskatten, der skal sættes ned.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 243 Stram Kurs in total 566

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Jeg er partileder for Stram Kurs, som blev stiftet 1.7.2017. Vi arbejder for, at Danmark skal være et monokulturelt samfund bestående af dansk kultur og primært med indbyggere af dansk etnisk oprindelse. Vi fører en identitær (dansk) og libertær (libertarianistisk) politik med fokus på mindre stat og bedre omsorg for samfundets svageste. Ikke-vestlige udlændinge og alle muslimer vil vi have ud af Danmark, så er der nemlig masser af penge til at hjælpe ældre og arbejdsløse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores penge skal bruges på kerneydelsen: behandling.

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en begrænset mængde penge. Derfor bør pengene bruges der, hvor de skaber mest lykke for flest mulige.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Optimalt set bør der ikke var ansat en eneste DJØF'er i regionen. Disse folk med ubrugelige uddannelser stjæler pengene fra patienter, der har brug for behandling.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Undersøgelser vist, at et sundhedsvæsen med gratis sundhedspleje for alle, er det mest økonomisk fordelagtige. Dog skal alle ikke-vestlige fremmede sendes hjem, da det kun er danskere, der skal modtage behandling i Danmark.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan blive meget dyrere for regionen i sidste ende, hvis folk af økonomiske årsager ikke går til lægen, selvom de føler, at de har behov for lægehjælp.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der i yderområderne er lægemangel, så skal der selvfølgelig satses på at få det problem løst.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle muligheder for god og hurtig behandling bør benyttes.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke noget enkelt svar på. Regionen er som udgangspunkt godt egnet til mange store sygehuse, fordi afstandene er relativt korte.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal vælge den løsning, som er billigst og mest effektiv.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt, at man også kan få hjælp, hvis man kommer til skade akut i yderområderne. Heldigvis er regionen Danmarks geografisk mindst, så jeg mener ikke, at det behøver at medføre generelle forringelser af service.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal bruges på kerneydelsen: behandling af patienter.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal bruges på kerneydelsen: behandling af patienter. I København er den kollektive trafik en farce med fremmede buschauffører, der i strid med loven taler i mobiltelefon med deres slægtninge i fjerne lande på fremmede sprog, mens de kører bus. De skal passe deres arbejde!

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelser skal ligge tæt på det sted, hvor de unge bor.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det i et lille land som Danmark ville give god mening at overveje at indlægge sundhedsvæsnet under staten.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundets enorme udgifter og tab grundet psykisk syges adfærd bør forhindres ved hurtigt og effektiv diagnose og behandling. I sidste ende er der tale om en enorm besparelse både økonomisk og menneskeligt.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke nødvendigvis effektivere lige meget alle steder i hospitalsvæsnet. Der bør effektiveres, men det bør gøres smart og individuelt.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en lægefaglig vurdering, så den beslutning mener jeg skal overlades til lægerne. I hvert fald er det noget, som skal besluttes individuelt vedr. forskellige screeninger, så det kan der ikke svares generelt på.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Størst muligt lykke til flest mulige mennesker.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi satser på de danske unge, som har evne og vilje til at blive gode samfundsborgere. Samtidig skal vi slet ikke bruge penge på unge, som kun er midlertidige gæster. De skal sendes hjem til Langbortistan.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Stram Kurs
Spidskandidat Københavns Kommune, Stram Kurs
Spidskandidat Region Hovedstaden, Stram Kurs

Tillidsposter

Partileder Stram Kurs

Uddannelse

Cand.jur Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Advokat (L) Paludan Advokatkontor ApS
P

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Stram Kurs
Spidskandidat Københavns Kommune, Stram Kurs
Spidskandidat Region Hovedstaden, Stram Kurs

Tillidsposter

Partileder Stram Kurs

Uddannelse

Cand.jur Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Advokat (L) Paludan Advokatkontor ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet