PERSONPROFIL

Rasmus Mangor

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 24. maj 1999 Single

I

Rasmus Mangor var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Greve kommune. Rasmus Mangor blev ikke valgt ind.

Det er første gang, han er opstillet til kommunalvalget.

Til daglig går han på Handelsgymnasiet JTP - Niels Brocks ældste gymnasium - på andet år.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 21 Liberal Alliance in total 886

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Jeg tror på, at gennem en bedre uddannelse kan vi løfte den kommende generation af danskere og derved skabe en bedre fremtid. For fremtiden er ung.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilstedeværelsen af flygtninge udgør ikke i sig selv et problem, for er man som flygtning villig til at tilpasse sig det danske samfund på lige vilkår med alle andre, er man ikke et problem. Men der er udfordringer. Beskæftigelsesgraden for flygtninge er på et lavt niveau. Det går betydeligt bedre end for blot få år siden, men det er fortsat en stor udfordring at få flygtninge i arbejde. Omvendt kan flygtningen have et stort potentiele og skal derfor i arbejde hurtigst muligt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Greve har vi allerede 4 ud af 5 private plejehjem, men jeg ser det helst være 5 ud af 5.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor i Danmark er blandt verdens største, og den skal ikke blive større. Derfor skal ændrede prioriteringer ikke medføre øget skattebyrde for borgerne.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at give et større ansvar til skolerne, kan de selv differencere deres elevantal efter behov for både elever og lærer.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være god grund til at sætte ind over for unge, for at holde dem væk fra bander og kriminalitet. Blandt andet ved at sikre, at de kommer i arbejde. Den forebyggende indsats for at holde unge væk fra bander og kriminalitet er ikke alene et kommunalt anliggende. Kommunerne kan udnytte muligheden for forældrepålæg mere end i dag, hvis forældrene ikke løfter forældreansvaret, men det er vigtigt at understrege, at de unges familier også har et ansvar. Der er betydelige kommunale forskelle ift

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges generelt for mange penge på projekter, der ikke er kommunale kerneopgaver.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rigeste ældre har allerede betalt mere end nok til staten og skal derfor ikke betale ekstra grundet deres velstand.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor i Danmark er imidlertid blandt verdens største, og den skal ikke blive større. Derfor skal ændrede prioriteringer ikke medføre øget skattebyrde for borgerne.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor i Danmark er blandt verdens største, og Liberal Alliance går ikke ind for, at den skal blive større og dermed være en endnu større skattebyrde for borgerne. Der kan være forhold, der gør, at man kan ændre prioriteringen af midlerne inden for den offentlige sektor ændres, så størrelsen på den offentlige sektor samlet set nedbringes, og at forholdet mellem kolde og varme hænder ændres.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke købe sig til de privates interesse, der skal bare udliciteres.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Bestyrrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom Køge Bugt
Bestyrrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom Lyngby Gentofte

Uddannelse

Økonomi og Samfund Niels Brock, JTP
I

Politiske hverv

Bestyrrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom Køge Bugt
Bestyrrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom Lyngby Gentofte

Uddannelse

Økonomi og Samfund Niels Brock, JTP

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet