PERSONPROFIL

Rasmus Holme Nielsen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 15. januar 1993 I et forhold

Ø

Rasmus Holme Nielsen var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i København kommune. Rasmus Holme Nielsen blev ikke valgt ind.

Han læser til folkeskolelærer på Professionshøjskolen Metropol.

Da Rasmus Holme Nielsen gik i gymnasiet, var han næstformand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), da han var pædagogmedhjælper var han medlem af FOA's Ungdomsbestyrelse, og da han startede på læreruddannelsen, blev han formand for de lærerstuderende på Metropol.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 429 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Folkeskolen
Jeg vil en folkeskole, hvor lærerne og eleverne har større magt over deres hverdag. Derfor mener jeg, at vi skal forkorte skoledagene, vi skal gøre op med test- og målstyringsparadigmet og vi skal vise lærerne tillid og give dem mere og friere rammer for deres forberedelsestid.

Ungdommen
København skal være en by, hvor det er endnu tryggere og sjovere at være ung. Derfor skal vi bygge mange flere ungdomsboliger, kollegier og alment byggeri, så hele ungdommen har tag over hovedet. Derudover skal vi sikre mere brugerstyret kultur - så vi unge kan lave en federe og mere indvolverende by.

Miljø
København skal fortsat være en forgangsby, når det gælder gælder den grønne omstilling. Det skal vi gøre ved at mindske biltrafikken, bevare de grønne åndehuller og i stedet investere i affaldssortering, cykelstier og bedre kollektiv trafik.
Både for Københavnernes, fremkommeligheden og klodens skyld.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom vi i København allerede gør meget, så har vi stadig et stykke vej igen. Langt de fleste Københavnere benytter cyklen mere end noget andet transportmiddel - derfor skal vi have flere og bredere cykelstier, så der er plads til os alle sammen i trafikken. Derudover er bilforurening en af de helt store klimasyndere. Jo lettere vi gør det for cyklerne - jo sværere bliver det for bilerne. Bedre forhold for cyklister er både godt for fremkommeligheden og klimaet. Ja tak!

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Amager fælled skal bevares. Både fordi Amager Fælles med dens biodiversitet sikrer, at CO2-udslippet i København mindskes gevaldigt, men også fordi grønne åndehuller skal være tilgængeligt for alle Københavnere.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen gør rigtigt meget godt, men vi kunne sagtens opnå et meget mere progressivt København. Vi kunne f.eks. gøre meget mere for klimaet, folkeskolen og socialtudsatte.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun 10% af Københavnerne, der bruger bilen - hvorimod over halvdelen af Københavnerne har cyklen som deres primære transportredskab. Biler ødelægger fremkommeligheden for et kæmpe flertal af københavnerne og ødelægger vores klima - derfor skal vi ikke investere i biltrafik - vi skal investere i kollektiv trafik og cyklisme.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnerne tilkendegiver gang på gang, at de ønsker at sortere endnu mere affald, end de allerede gør i dag. Hvorfor er det så - at vi ikke giver dem lov? Københavns Kommune skal i endnu større omfang end i dag giver borgerne mulighed for at bekæmpe klimakrisen i deres eget hjem, når de nu har lyst.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er en hel central del af kulturlivet i København, som er med til at sikre mere lighed, færre parallelsamfund og muligheder for at vi Københavnere kan møde hinanden i fællesskaber. De flere penge burde f.eks. bruges på at fjerne brugerbetalingen, øge åbningstiderne og sikre bedre fysiske rammer for idrætten i København.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur holder København levende og gør det til den by, den er i dag - men vi kan gøre endnu mere. Flere penge til kulturen vil sikre mindre brugerbetaling, øgede åbningstider og sikre et diverst og mangfoldigt udbud af kultur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København er hjemløsheden og de sociale problemer eksploderet over de senere år. Vi kan ikke være bekendt bare at lade stå til uden at gøre noget, når mange af vores medmennesker ligger og sover på gaden, ikke har et job eller er blevet skubbet ud på kanten af samfundet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge i København er en åbenlys ressourse for København. Flygtningen bidrager til et mere diverst kulturudbud, nytænkende madoplevelser og til at vi alle bliver klogere på den verden, der omgiver København og Danmark. Vi skal stoppe med at tale ned til flygtninge og italesætte et "dem" og et "os". Der er kun et "os" - og det os, skal favne os alle sammen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskellen på privat ældrepleje og offentlig ældrepleje er grundlæggende at den private ældrepleje skal skabe et overskud på sin ydelse, hvorimod den offentlige ældrepleje ikke skal dette. Måden hvorpå private aktører kan udbyde billigere ældrepleje er enten ved at give medarbejderne dårlige løn- og arbejdsvilkår eller beregne et så lavt overskud, at forretningen går konkurs, hvilket vi har set massevis af eksempler på. Så for borgernes og de ansattes skyld - stop udliciteringerne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgeligt skal vi bruge flere penge på genoptræning - det er enormt vigtigt og stort for det enkelte menneske, at få muligheden for at opnå mere førlighed og brug for mindre hjælp. Men præmissen om, at det kun kan realiseres, hvis vi sparre på andre sundhedsområder køber jeg ikke. Brug færre penge på tilskud til erhvervslivet, mindre penge på bereaukratri og færre penge på turisme i stedet for.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvotienterne i de Københavnske folkeskoler er alt for høje. Når der er for mange elever i klasserne og for mange elever pr. lærer, så viser al forskning entydigt, at eleverne ikke opnår deres fulde potentiale hverken socialt eller fagligt. Derfor skal vi selvfølgeligt have nedbragt antallet af elever i klasserne i de Københavnske folkeskoler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes bestemt ikke, at det er nemt at forblive arbejdsløs i København - det er det ingen steder. Det er drønhårdt at være arbejdsløs, fordi langt de fleste enormt gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet - men man oplever ikke at få hjælp, man oplever udelukkende pisk fra et system, som gør folk mere syge og mere arbejdsløse end de er i forvejen. I stedet for at fordømme arbejdsløse og generalisere en hel befolkningsgruppe, så skal vi i stedet arbejde aktivt som kommune, for at skabe flere job

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten er fuldstændig afgørende for at vores folkeskoler, sundhedsvæsen, børneinstitutioner, kultur, boliger, infrastruktur er på det niveau det er i dag. Kommuneskatten skal ikke sænkes, for det betyder mindre velfærd, og den er hårdt nok presset i forvejen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal være en by, hvor der er fed og nerværrende kultur i alle bydele, så man uagtet hvor man bor i byen har adgang til kultur. Det er tosset, at man nogle steder i byen har klager over larm - mens man i andre bydele oplever mangel på kulturrelle tilbud.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange af de penge vi i dag bruger på at have helikoptere i luften i døgndrift burde vi i stedet bruge på vores fritidsklubber og gadeplansarbejdere - som gør en reel forskel i at forebygge at børn og unge bliver rekruteret til organiseret kriminalitet i bandemiljøet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklen er Københavnernes foretrukne transportmiddel og de er det bedste transportmiddel for klimaet. Af de to årsager skal Københavns Kommune bruge endnu flere penge til anlægninger af cykelstier, hvor der mangler og bredere cykelstier, der hvor vi ser et åbenlyst behov.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen er gratis velfærd for os alle sammen - den lever og ånder i samspil med mennesker, hvorimod erhvervsejensommen sjældent er gratis. Vores natur skal stå over erhvervslivet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns kommune har mange kulturtilbud, men der er ikke særligt mange penge til kulturen. De kæmpe store kulturelle arrangementer, som Melodi Grand Prix el.lign. koster rigtigt mange penge, som vi i Enhedslisten hellere vil bruge på brugerstyret kultur i kulturhuse, som Københavnerne nyder godt at i hverdagen. Hellere brugerstyret, nær kultur frem for store prestigeprojekter.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal være en by med plads til alle og hvor vi arbejder aktivt for at favne alle i vores fællesskab. Byen er ved at knække midt over, og vi oplever at vi har segmenteret byen, så bestemte befolkningsgrupper bor hver for sig. For at sikre en blandet by er det altafgørende, at vi får løftet de socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er mennesker ligesom du og jeg. Forskellen ligger i at det er mennesker, der er flygtet fra død, krig og undertrykkelse, derfor har vi som fællesskab et kæmpe ansvar, for at række hånden ud til vores nye medborgere.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre der har slidt og slæbt et helt liv fortjener en værdig alderdom. Hvis vi åbner op for at differentiere på vores offentlige ydelser, så nogen får og nogen ikke får - så kan det være en enormt farlig glidebane, som kan ende ud i at vi til sidst helt har udhulet det universelle velfærdssystem, som vi i Danmark er så stolte over og som vi er beundret for i hele verden. Det er en al for farlig løbebane.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sociale indsatser blandt sindslidende skal opprioriteres i kommunens budget, da det er helt vildt hårdt at være sindslidende - det kræver meget større investeringer og er i høj grad et overset området - som trænger til investeringer. Men præmissen om, at det kun kan realiseres, hvis vi sparre på andre sundhedsområder køber jeg ikke. Brug færre penge på tilskud til erhvervslivet, mindre penge på bereaukratri og færre penge på turisme i stedet for.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem mange år har kommunerne sparret på børneområdet - det har betyder at det nu ikke er et særsyn, at pædagoger i København står alene med kæmpestore børnegrupper. Det kan vi ikke være bekendt. Hverken over for det faglige personale eller overfor børnene.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København har vi et levende og sprudlende erhvervsliv - alt imens vi har folkeskoler, børnehaver og plejehjem som hungre efter investeringer. Fællesskabets penge skal ikke bruges på at forgylde erhvervslivet - fællesskabets penge skal bruges til at forgylde vores velfærdssamfund.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden sikrer i dag, at vi i København har et vigtigt redskab til at regulere et boligmarked der er løbet løbsk. København skal være en by for de mange og ikke for de få - derfor skal ejerne hellere punge ud til fællesskabet end lejerne skal.

Uddannelse

Folkeskolelærerstuderende Proffesionshøjskolen Metropol
Ø

Uddannelse

Folkeskolelærerstuderende Proffesionshøjskolen Metropol

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet