PERSONPROFIL

Poul V. Jensen

Nye Borgerlige

Spidskandidat i Gentofte
Spidskandidat i Region Hovedstaden

Født 7. maj 1959 i Hasseris Single

D

Poul Vagn Jensen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Gentofte kommune. Poul Vagn Jensen blev ikke valgt ind.

Han har været politisk aktiv siden 2010 som medlem af Liberal Alliance, men han har efterfølgende (2016) skiftet til Nye Borgerlige. Poul er uddannet inden for kontor og handel, og han har bl.a. arbejdet som ejendomsmægler og fuldmægtig. Han er i dag selvstændig.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 200 Nye Borgerlige in total 590
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 706 Liberal Alliance in total 2080

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Bedre akutfunktion
Bliver du syg eller kommer du til skade, skal du have hurtig adgang til hjælp.
Nye Borgerlige vil forbedre hele akutområdet og sikre at du bliver tilset indenfor en time når du ankommer til skadestuen. Behandlingen skal påbegyndes indenfor 3 timer – ellers er du berettiget til erstatning

Børn er forskellige
Danske børn er ikke homogene, og der skal tages højde for det enkelte barns trivsel. Der skal gøres op med ensretningen. Ledelse og ansvar skal decentraliseres til institutioner og skoler. De mindre institutioner og dagplejen skal bevares af hensyn til børn, der ikke trives i store institutioner.
Skolerne skal sættes fri og have mulighed for at indføre den fleksible skole, hvor lærerteamet i samarbejde med elev og forældre sikrer, at den enkelte elev får maksimalt ud af undervisningen.
Forældre vælger den bedste løsning for deres børn

Højere livskvalitet for seniorer
Gentofte skal være kendt for de bedste vilkår for seniorer. Vi skal være åbne for flere forskellige private boformer, hvor der er mulighed for socialt samvær, fællesspisning og aktiviteter.
Seniorer, der har brug for hjemmepleje, skal frit kunne vælge private løsninger og have indflydelse på, hvilke gøremål der skal prioriteres.
Borgere, der ikke selv kan tilberede middagsmaden, skal sikres frisklavet nærende og velsmagende mad leveret dagligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ventelisten er en bruttoliste. Forinden beslutning om ny byggerier skal det konkrete behov opgøres ud fra venteliste og dialog med borgerne. Kollegier er også en mulighed

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er ikke placeret på 60 forskellige adresser. Indkvartering bude være sket i containerboliger så unge på venteliste kunne få en ungdomsbolig. 50 ungdomsboliger har stået tomme i et år og ventet på flygtninge. Det kan vi ikke byde unge der har stået på venteliste i flere år.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Toft har centraliseret beslutninger og udvandet fagudvalgenes ansvarsområde. Forvaltningen har fået for stor indflydelse.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe sorteringen ikke afstedkommer seperat håndtering ved afhentning er det ligegyldigt. Til gengæld bør kommunen - i samarbejde med andre kommuner - arbejde på sortering af alt genbrugsaffald og automatisk sortering af resten.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge ud til idrætsklubberne og færre penge til administration og forvaltning

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er passende. Men der kan spares på forvaltningens udgifter og tilskud kan prioriteres anderledes.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fokuseres mere på de der ikke kan klare sig selv. Kommunen skal ikke bruge kræfter på borgere der kan klare sig selv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

i 2017 har Gentofte Kommune anvent ca. 20 mio. skatetkroner på indretning af midlertidige boliger og omkostninger til integration. Staten har samtidig betalt ca. kr. 88 mio til flygtningeområdet i Gentofte.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være forskellige valgmuligheder og mere selvbestemmelse omkring, hvilke gøremål der skal prioriteres.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener der kan spares på administration således andre suundhedsområder ikke får færre penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For nogle fag kan klasserne med fordel være større og for andre bør antallet af elever være mindre. Det afhænger af fag, lærer og elevernes alder

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især unge arbejdsløse bliver glemt, hvilket giver de unge en negativ spiral og dårlig livskvalitet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige har fremlagt ændringsforslag til kommunens budget for 2018, hvor kommuneskatten nedsættes med 1,0 % - samtidig med at børn og skoleområdet får flere ressourcer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke relevant for Gentofte

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - der skal bruges flere penge på at få udryddet banderne. Udenlandske kbandemedlmmer skal udvises af Danmark.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte har cykkelstier på de mest trafikerede veje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke relevant foro Gentofte

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturbudgettet kan sagtens bære flere aktiviteter. Forvaltningen må bruge færre penge på administration og projekter og målrette tilskud til det borgerne efterspørger

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være et personligt ansvar at blive integreret

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe skatten er så høj må ældreplejen være gratis.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig - men det må ikke medføre færre penge til andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil reducere antallet af medarbejdere i forvaltningen og istedet ansætte flere pædagoger og lærere.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal fjerne dækningsafgift og skabe bedre rammevilkår for erhvervsvirksomheder. Hurtig ekspedition af byggetilladelser og gode parkeringsforhold.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom vi har den laveste grundskyld i Gentofte, er boligskatterne for høje. Det skyldes det høje prisniveau for boliger i Gentofte Det skal være muligt at nedsætte grundskylden

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 835 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Bedre akutfunktion
Bliver du syg eller kommer du til skade, skal du have hurtig adgang til hjælp.
Nye Borgerlige vil forbedre hele akutområdet og sikre at du bliver tilset indenfor en time når du ankommer til skadestuen. Behandlingen skal påbegyndes indenfor 3 timer – ellers er du berettiget til erstatning

Børn er forskellige
Danske børn er ikke homogene, og der skal tages højde for det enkelte barns trivsel. Der skal gøres op med ensretningen. Ledelse og ansvar skal decentraliseres til institutioner og skoler. De mindre institutioner og dagplejen skal bevares af hensyn til børn, der ikke trives i store institutioner.
Skolerne skal sættes fri og have mulighed for at indføre den fleksible skole, hvor lærerteamet i samarbejde med elev og forældre sikrer, at den enkelte elev får maksimalt ud af undervisningen.
Forældre vælger den bedste løsning for deres børn

Højere livskvalitet for seniorer
Gentofte skal være kendt for de bedste vilkår for seniorer. Vi skal være åbne for flere forskellige private boformer, hvor der er mulighed for socialt samvær, fællesspisning og aktiviteter.
Seniorer, der har brug for hjemmepleje, skal frit kunne vælge private løsninger og have indflydelse på, hvilke gøremål der skal prioriteres.
Borgere, der ikke selv kan tilberede middagsmaden, skal sikres frisklavet nærende og velsmagende mad leveret dagligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune, Nye Borgerlige
Medlem, Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune, Nye Borgerlige
Medlem, Byplanudvalget Gentofte Kommune, Nye Borgerlige

Uddannelse

NLP practitioner
Diplomuddannelse
Merkonom

1980 - 1982

Bankassistent
Højere Handelseksamen Aalborg Handelsgymnasium

Erhvervserfaring

Selvstændig
D

Politiske hverv

Medlem, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune, Nye Borgerlige
Medlem, Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune, Nye Borgerlige
Medlem, Byplanudvalget Gentofte Kommune, Nye Borgerlige

Uddannelse

NLP practitioner
Diplomuddannelse
Merkonom

1980 - 1982

Bankassistent
Højere Handelseksamen Aalborg Handelsgymnasium

Erhvervserfaring

Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet