PERSONPROFIL

Pia Skou

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Gladsaxe

Født 10. maj 1968 i Herning Gift 3 børn

V

Pia Skou (V) er byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune, hvilket hun har været siden 2009. Hun er medlem af ​Økonomiudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Hun er uddannet laboratorietekniker og arbejder til daglig på Novozymes i Bagsværd.
Pia Skou er 49 år og gift med Peter Skou, med hvem hun har tre børn.
Hun udfører frivilligt arbejde i Gladsaxe børnefilmklub, Hospiceforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1342 Venstre in total 5168
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 529 Venstre in total 5119

Mærkesager

  • Skat
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Kommunalvalget fordi jeg ønsker at gøre en forskel.
Mine mærkesager:
Forbedring af folkeskoler:
Jeg vil gerne bruge penge på vores børns fremtid og uddannelse ved at arbejde for:
Søborg skole burde rives ned og bygges som en moderne og energivenlig skole.
Godt indeklima skaber gode rammer for indlæring. Vi skal prioritere optimale indeklimaforhold på alle vores skoler. Rammerne for skolerne skal være optimale og ældre skoler som f.eks. Stengård skole skal renoveres.
Skatterne ned:
De store firmaer betaler meget i selskabsskat til Gladsaxe kommune. Samtidig betaler virksomhederne i Gladsaxe en ekstra skat i form af dækningsafgiften. Jeg vil arbejde for at vi nedsætter dækningsafgiften og nedsætter personskatten.
Bevar Gladsaxe som en grøn kommune:
Der bygges mange boliger i Gladsaxe i disse år. De grønne områder skal prioriteres, samtidig med at hovedgader skal forskønnes i form af træer og planter.
Idrætsfaciliteterne skal forbedres:
Kommunens idrætsfaciliteter står og forfalder. Vi skal investere i nye idrætsfaciliteter og sørge for at vedligeholde de eksisterende i tide.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gladsaxe Kommune bør udlicitere mere kommunalt arbejde til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gladsaxe ligger under gennemsnittet på landsplan når det gælder udlicitering. Konkurrenceudsættelse af kommunens serviceopgaver fremmer både kvalitet og effektivitet i løsningen af opgaven. Her i Storkøbenhavn er der masser af muligheder for private virksomheder, som kan byde ind på at løse kommunens serviceopgaver. Det kan være kommunal rengøring, hjemmehjælp, hovedrengøring hos pensionister, snerydning og lign.

2 Selvom det kan gå ud over serviceniveauet, skal Gladsaxe Kommune bruge færre penge på administration.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gladsaxe bruger årligt 7244 kr pr borger til administration og ledelse. Landsgennemsnittet er 6947 kr pr borger. Lad os bruge færre penge på administration og i stedet bruge pengene på vores børn, cykelstier og hovedrengøring hos pensionisterne.

3 Trine Græse har været en god borgmester, siden hun overtog posten tidligere i år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal både investeres i kollektiv trafik og ordentlige veje til bilerne.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gladsaxe affaldssorterer vi rigtig meget. Jeg har containere stående i min carport til papir, glas, metal, plastik og pap. I haven har jeg grønne haveaffaldsbeholdere og kompostbeholder. Det er besluttet at borgerne fremover skal frasortere madrester også. Det er ikke lige min kop te, da der kommer mider i madrester om sommeren. Vi skal ikke affaldssortere mere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vedligeholdelse i tide af Gladsaxes idrætsanlæg er gennem mange år forsømt. Tag f.eks. skøjtehallen, som er helt faldefærdig. Den bør rives ned og en ny skøjtehal opbygges. Det stigende indbyggertal og øget interesse for kommunens idrætsklubber har medført lange ventelister hos mange foreninger. Det skal vi gøre noget ved. Der skal bygges flere idrætsfaciliteter til gavn for borgerne i Gladsaxe i alle aldre.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal have en uddannelse eller opdatere deres uddannelse, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet og bidrage på lige fod med alle danskere. Flygtninge skal også være en del af vores lokalsamfund, det være sig foreninger, idrætsklubber og lign.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt. Jeg har kun hørt godt om servicen fra de ældre, der har haft private aktører i ældreplejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor forskel på hvor stor klassekvotienten i kommunens skoler er. Der er stor søgning til f.eks. den nye skole i Bagsværd - derfor er der mange børn i de klasser. Derimod er der ikke så mange børn i gennemsnit i klasserne på Skovbrynet skole. Umiddelbart synes jeg ikke der skal bruges flere penge på at nedbringe antallet af elever pr klasse. Det varierer nemlig meget hvor mange elever der er pr klasse. I stedet for synes jeg, at kommunen skal investere endnu flere penge i skolernes rammer

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste, som bliver arbejdsløse, ønsker at komme i job igen snarest muligt. Jobcenteret skal gøre alt hvad de kan, for at hjælpe kommunens arbejdsløse med kurser, kompetenceafklaring og hvad der skal til for at borgerne hurtigst muligt kan komme i arbejde igen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for tiden 1,1 milliard kr i Gladsaxes kommunekasse. Nogle af pengene er afsat til skoler, sundhedshus, Letbane, mm. Men der er plads til både velfærd og skattelettelser når man har så mange penge i kommunekassen. Gladsaxe har mange arbejdsomme indbyggere, som betaler meget i skat. Borgerne skal have nogle af pengene tilbage i form af skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gladsaxe er en fuldt udbygget kommune og der er som sådan ikke yderområder i vores kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bedre at forebygge end helbrede. Hvis først de unge er blevet medlem af en bande, er det svært at få dem ud af det igen. Derfor skal de unge aktiveres med meningsgivende ting. Det kan være arbejde og sportsinteresser, hvor de kan bruge deres energi på en god måde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at få endnu flere til at cykle, skal der være flere cykelstier, hvor det giver mening. Det er f.eks. skoleveje. Som forældre føler jeg mig mere tryg ved at sende mine børn afsted på cykel, hvis der er en cykelsti.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De grønne områder i Gladsaxe skal bevares. Når først de grønne områder er omdannet til byggeri, så kommer det grønne præg ikke tilbage. Derfor skal der hverken bygges erhvervsejendomme, rækkehuse eller lign på vores naturområder som f.eks. Aldershvile slotsruin, Haraldsgave og lign.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja tak til kulturelle begivenheder i vores kommune. Vi bør have flere koncerter, kunstudstillinger og lign i vores kommune.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten har bevilliget 18 millioner kr til socialt udsatte boligområder i Gladsaxe. Der er en masse tiltag under udarbejdelse og disse tiltag skal i gang og evalueres før kommunen skal afsætte flere ressourcer end vi allerede gør.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gladsaxe får tildelt flygtninge og vi skal tage vores ansvar for at få kommunens flygtninge til at føle sig velkomne. Flygtninge integreres bedst ved hurtigt at lære dansk og komme ud på arbejdsmarkedet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man er meget velhavende kan man godt selv betale for nogle ydelser i den kommunale ældrepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannede pædagoger er et plus i kommunens institutioner. Hvis det prioriteres kan der godt afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder giver arbejdspladser til bl.a. kommunens egne borgere. Derudover betaler de private virksomheder i Gladsaxe rigtig mange penge i selskabsskat. Alene Novo gruppen betaler over 300 millioner kr om året til Gladsaxe kommune i selskabsskat. Derfor skal kommunen både fastholde de eksisterende private virksomheder og tiltrække nye private virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre

Uddannelse

1990 - 1992

Professionsbachelor Laboratorietekniker, Professionshøjskolen Metropol

1988 - 1989

Laborant Bioteknologi, Laborantskolen Krimsvej

1984 - 1987

STX Ikast Gymnasium

Erhvervserfaring

2001 - nu

Laboratorietekniker Novozymes A/S

1989 - 2001

Laboratorietekniker Novo Nordisk
V

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Gladsaxe Kommune, Venstre

Uddannelse

1990 - 1992

Professionsbachelor Laboratorietekniker, Professionshøjskolen Metropol

1988 - 1989

Laborant Bioteknologi, Laborantskolen Krimsvej

1984 - 1987

STX Ikast Gymnasium

Erhvervserfaring

2001 - nu

Laboratorietekniker Novozymes A/S

1989 - 2001

Laboratorietekniker Novo Nordisk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet