PERSONPROFIL

Pia Nyring

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 11. februar 1961 i Maribo Gift 3 børn

C

Pia Nyring (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, hvilket hun har været det siden 2013. Hun er formand for Skoleudvalget samt medlem af Børneudvalget og Økonomiudvalget.

Hun er til daglig rektor på Øregård Gymnasium - en stilling hun har bestredet siden 2001. Forud for den stilling arbejdede hun som gymnasielærer. Pia er uddannet cand.mag i historie og idræt og har boet i kommunen siden 1991.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 871 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1073 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Som formand for Børne- og skoleudvalget arbejder jeg for, at vores 18.000 børn og unge I Gentofte kommune trives og stimuleres I et anerkendende miljø, hvor dannelse er et central element. Både faglige, sociale og personlige kompetencer skal udvikles, og Gentofte skal fortsat have landets højeste uddannelsesniveau. Denne udvikling af børn og unge skal ske I et tæt samarbejde mellem fagprofessionelle og forældre. Det er vigtigt, at vi hele tiden prioriterer veluddannet og engageret personale på vores institutioner og skoler, og vi har lige afsat økonomi til at løfte pædagognøglen på vores daginstitutioner til 70%. For de ældre skal vi sikre, at de kan blive I eget hjem så længe som muligt, hvis de selv ønsker det. For både børn, unge og ældre skal der være mulighed for et aktivt idrætsliv, ligesom vi fortsat skal have et rigt og udviklende kulturliv. Vi har de seneste 4 år arbejdet med en ny udvalgsstruktur, hvor Gentoftes borgere inddrages aktivt I diverse opgaveudvalg, så de dermed får større indflydelse på kommunalbestyrelsens beslutninger, og denne dialog med borgerne skal kendetegnes af en tæt og respektfuld dialog. Sidst men ikke mindst skal der fortsat være en god og effektiv styring af kommunens økonomi.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan imidlertid kun bygges 150 boliger på ovennævnte adresser.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er nødvendigt for ordentlig integration at flygtninge fordeles I hele kommunen.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Toft er en tydelig, flittig og synlig borgmester.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi affaldssorterer allerede meget I Gentofte

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er lige (okt 2017) blevet udnævnt til den kommune, der anvender flest penge på området

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes der er afsat nok ressourcer

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskningsresultater viser, at antallet af elever I klasserne ikke er afgørende for læring

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver lavet en meget stor indsats I kommunen for at få alle I arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har I forvejen en meget lav kommuneskat I Gentofte.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores cykelstier er fuldt udbygget.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede et meget flot udbud af kulturelle begivenheder I Gentofte kommune

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ordentlig integration er ikke et spørgsmål om flere penge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre har betalt skat, og skal derfor ikke betale yderligere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige afsat ekstra midler I budgettet til at hæve pædagognøglen til 70%.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er så lav som muligt.

Politiske hverv

2. viceborgmester Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand for Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Kultur-, Unge- og Fritidsudvaget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Cand.mag. Historie og idræt, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2001 - nu

Rektor Øregård Gymnaisum
C

Politiske hverv

2. viceborgmester Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand for Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Kultur-, Unge- og Fritidsudvaget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Cand.mag. Historie og idræt, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2001 - nu

Rektor Øregård Gymnaisum

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet