PERSONPROFIL

Philip Neie

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 29. marts 1998 Single

B

Philip Neie var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Greve kommune. Philip Neie blev ikke valgt ind.

Han er i dag partipolitisk aktiv som bestyrelsesmedlem i Radikal Ungdom Sydkysten.

Philip Neie er uddannet fra Holmeagerskolen, og han har bl.a. arbejdet ved Føtex i Greve Strand, hvor han bor privat. Han er til daglig gymnasiestuderende med en samfundsfaglig studieretning.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 69 Radikale Venstre in total 409

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for, at Greve skal være en by, hvor du kan bo hele livet. Derfor vil jeg også styrke folkeskolerne og børnehaverne. For alle skal have de samme muligheder i livet. Derudover vil jeg have Greve Midtby planen tilbage på dagsorden, så vi kan få boliger til unge, og almene boliger og kontorer, så vi kan få flere små erhverv til byen. Derudover skal det blive lettere at drive erhverv i kommunen. De økonomiske hensyn skal have lige så meget betydning som de menneskelige og dem for miljøet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal undersøges om det har haft en gavnligt effekt for undervisning, da det er dyrt, hvis det ikke gavner undervisning særligt meget.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en lav skat i Greve, så det vil være uansvarligt at sænke den mere, når vi har nogle meget slidte skoler.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lukning af Tjørnelyskolen, uambitiøs kilmapolitik og dårlig økonomi

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et meget godt vejnet i kommunen, derfor skal man kigge på at få den kollektive trafik op på samme niveau.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve skal være mere bæredygtigt, derfor skal vi også affaldssortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede meget penge på området, og vi har et meget godt foreningsliv i kommunen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal oprettes en kulturfond.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den sociale mobilitet skal styrkes.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan lære meget af hinanden, hvis vi er villige til det. Vi er allerede blevet beriget i Danmark af flygtninge, vi har fået nye madretter, musik og andet kultur. Men for vi skal have gavn af hinanden, kræver det, at vi bruger penge på. Vi skal gør op med de omdelte skoler.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerneralt er den frie konkurrence en god ting, det gælder også i ældreplejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre op de store klasser, fordi det har en effekt på undervisningen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har idag en meget lav kommuneskat, så det vil være uansvarligt at sænke den mere.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbyggende arbejde er godt, derfor skal kommune arbejde mere målrettet for at forbedre den sociale mobilitet, så ingen ender i kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykler er godt transportmiddel til den lokale transport, og så er det både sundt og miljøvenligt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare den bynære natur, men vi kan kigge på at have en højre bebyggelsesprocent i erhvervskvarterne.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag Portallen som har en masse gode koncerter hvert år. Det må være op til det private, at stå for de stor kulturelle begivenheder. Dog vil vi gerne oprette en kulturfond, hvor der kan søges penge til sådanne begivenheder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en støre indsats i Greve Nord området, vi skal blandet andet gøre op med de opdelte skoler.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En vellykkede integration vil både komme lokalsamfundet og flygtninge til gode, derfor er det også nødvendigt, at de bliver en del af samfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man kan, skal man også selv, det må være det mest solidariske.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger idag en passende beløb på sindslidende, vi skal dog sørger for at penge følger patienten, så det altid er det rigtige og ikke det billigste tilbud, de ender på.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere pædagoger er nødvendigt, for at gøre op med den negative sociale arv, derfor skal indstaten foregå så tidligt som muligt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et stræk og mangfoldigt erhvervsliv er vigtigt i en hver kommune, derfor skal vi også have flere arbejderpladers til kommunen. Det vil give flere i penge i kommunekassen til velfærd.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den ligger på et passende niveau på nuværende tidspunkt, men jeg afvisser ikke, at det i fremtiden kan komme på tale.

Uddannelse

Folkeskolens Afgangseksamen Holmeagerskolen

Erhvervserfaring

Føtex
B

Uddannelse

Folkeskolens Afgangseksamen Holmeagerskolen

Erhvervserfaring

Føtex

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet