PERSONPROFIL

Peter T. E. Jonasen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 24. februar 1961 i Søborggård Sogn, Gladsaxe Gift 2 børn

C

Peter Topp Engelsted Jonasen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Greve kommune. Peter Topp Engelsted Jonasen blev ikke valgt ind.

Han er i dag partipolitisk aktiv som webmaster og bestyrelsessuppleant for partiets vælgerforening i Greve.

Peter Topp Engelsted Jonasen er uddannet civiløkonom fra Copenhagen Business School og i stabsledelse ved Forsvarsakademiet, og han læser nu en meritlæreruddannelse i bl.a. samfundsfag og dansk ved Professionshøjskolen UCC. Han arbejder sideløbende som selvstændig konsulent og hobbyforhandler, og han er desuden oberstløjtnant af reserven ved Forsvaret. Han har tidligere arbejdet som direktør i det private erhvervsliv.

Privat er han n bosat i Greve.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 39 Det Konservative Folkeparti in total 1400

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Som konservativ kandidat til byrådet i Greve Kommune er en stemme på mig en stemme balance i økonomien i kommunen.
Jeg har fokus på kommunen og alle os borgeres fremtid gennem en aktiv erhvervspolitik med en grøn miljøprofil og gode skoler, så børn i Greve kan vokse op til gode uddannelsesmuligheder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

Webmaster og bestyrelsessuppleant Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Greve

Uddannelse

2017 - 2019

Bachelor Meritlæreruddannelse, Professionshøjskolen UCC

2001 - 2004

Master Stabsledelse, Forsvarsakademiet

1982 - 1985

Bachelor Civiløkonom, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Selvstændig og Meritlærerstuderende HR Topp ApS
C

Tillidsposter

Webmaster og bestyrelsessuppleant Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Greve

Uddannelse

2017 - 2019

Bachelor Meritlæreruddannelse, Professionshøjskolen UCC

2001 - 2004

Master Stabsledelse, Forsvarsakademiet

1982 - 1985

Bachelor Civiløkonom, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Selvstændig og Meritlærerstuderende HR Topp ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet