PERSONPROFIL

Peter Michael Fenger

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 8. august 1962 i Frederiksberg Gift 3 børn

C

Peter Michael Fenger (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han er formand for Børneudvalget samt medlem af Økonomiudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget.

Han arbejder til daglig som salgs- og økonomidirektør hos GHP Danmark og er ejer af PMF Consulting. Michael er opvokset i Gentofte og er uddannet Cand.polit og har desuden spillet på det danske herrehåndboldlandshold i årene 1982-1993, som han efterfølgende blev assistent træner for i 2004-2005.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 372 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 451 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Hvis du synes, at jeg som person har ordentlige værdier og har fokus på relevante fokus områder, så er jeg måske den rette kandidat for dig. Nedenfor er nogle af mine værdier og mine politisk fokusområder:

Nogle af mine værdier
• Respekt for andre mennesker
• Åben overfor anderledes tænkende og deres holdninger.
• Tillid skabes ved at vise andre tillid og respekt.
• Frihed under ansvar.
• Vi skal passe godt på hinanden, men vi har selv ansvaret for vores eget liv.
• Fokus på at hjælpe de svage. Fjern unødvendig støtte til dem, der har rigeligt i forvejen.
• Vi skal overdrage et endnu bedre Danmark til vores børn og børnebørn.

Der er mange spændende og interessante områder i Gentofte, som jeg gerne vil beskæftige mig med. Jeg har dog 5 områder, som jeg særligt fokuserer på:
At udvikle og uddanne vores børn, så de er rustet til fremtidens krav (fagligt, socialt og personligt).
o Fokus på at lære at lære samt bedre indlæringsrammer
o Fokus på konstant forbedring af læringsprocesser og fysiske rammer.
o Løbende evaluering af elever og af hele skolevæsnet med det formål at styrke elevernes læring.
o Elever og forældre skal generelt blive bedre til at fokusere på, at optimale læringssituationer for alle elever i skolen, dvs. mindre støj i timerne, opbakning til lærerne m.v.

At fritidsfolket og sportsudøver fra motionist til elite har de rette faciliteter og muligheder for at dyrke deres interesser.
o Få så mange som muligt til at dyrke idræt & fritidsaktiviteter
o Brede-idræt: Skabe stadig bedre fysiske rammer for børn, unge og voksne i de etablerede foreninger, så flest mulige kan dyrke den sport/fritidsaktivitet, de ønsker.
o Grupper, der dyrker idræt og fritidsaktiviteter udenfor det organiserede foreningsliv, skal også have gode og sikre faciliteter, f.eks. via flere bevægelsesklare områder (BKO).

At sundheden for alle kommunens borger – fra børn til ældre – bliver løbende forbedret.
o Forebyggelse via mere fysisk aktivitet til alle aldersgrupper.
o V...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver ikke bygget Ungdomsboliger på Stadion, da der heldigvis er opstået andre og bedre muligheder

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at flygtning er spredt over hele kommunen, så vi i Gentofte deles om flygtninge-opgaven og så flygtningene nemmere lærer dansk kultur og adfærd

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at også lejligheder skal involveres mere i affaldssortering

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er en god ting, da politikere og kommunen kan holde egen kvalitet og ressourceforbrug op mod alternativer. Det nuværende konkurrence niveau fungerer udmærket og derfor er der ikke behov for mere konkurrence.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vores folkeskoler fungerer rigtig godt og elever og lærer sammen skaber gode faglige og sociale resultater med de nuværende klassestørrelser

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er Lav og skat forsat være lav, men umiddelbart dækker skatten de behov, som borger i Gentofte efterspørger

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune har brugt mange ressourcer på nye cykelstier, så blandt andet sikkerheden for cyklisterne er forbedret. Derfor mener jeg, at kommunen godt kan bruge lidt færre ressourcer fremadrettet på cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget vigtigt at der er en god og ordentlig integrationsindsats og jeg mener at der er afsat tilstrækkeligt penge og ressourcer til at det lykkes.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand, Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2010 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1981 - 1991

Cand.polit Københavns Universitet

1979 - 1991

STX Øregård Gymnasium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Salgs- og økonomidirektør GHP Danmark

2015 - nu

Ejer PMF Consulting

2012 - 2014

Senior Vice President Nilfisk Advance A/S
C

Politiske hverv

Formand, Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2010 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1981 - 1991

Cand.polit Københavns Universitet

1979 - 1991

STX Øregård Gymnasium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Salgs- og økonomidirektør GHP Danmark

2015 - nu

Ejer PMF Consulting

2012 - 2014

Senior Vice President Nilfisk Advance A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet