PERSONPROFIL

Peter Krogsgaard

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 19. februar 1943 i Kjellerup Gift 3 børn

B

Peter Krogsgaard var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre (R) til kommunalvalget i Allerød kommune. Peter Krogsgaard blev ikke valgt ind.
Han var også opstillet for partiet ved valget i 2013.

Peter Krogsgaard er i dag pensioneret, men han har et langt arbejdsliv bag sig. Han er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, men i sit arbejdsliv har han primært været beskæftiget som managementkonsulent med speciale i produktion og logistik. Peter Krogsgaard har arbejdet for bl.a. elektronikproducenten IBM og konsulentvirksomheden PwC Consulting. Peter Krogsgaard er fortsat aktiv i lokalmiljøet som bl.a. frivilligkoordinator for netværket Frivillige for Integration i Allerød og arrangør af cykelløbet Tour de Allerød for Allerød Cykle Klub. Privat er Peter Krogsgaard bosat i Lillerød. Han er gift, har tre børn og flere børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 8 Radikale Venstre in total 915
KV 2013 Personlige stemmer 27 Radikale Venstre in total 897

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Kommunalpolitik i Allerød er i for høj grad drevet af enkeltsagspolitik og personlige interesser. Jeg ønsker, at den i langt højere grad skal drives af langsigtige udfordinger og målsætninger, samt strategier til imødegåelse og indfrielse.

Tre store udfordringer er afgørende for mig:

1. At vores børn og unge får den rigtige og bedste start på livet. Det skal ske ved:

- Med udgangspunkt i viden om vores demografiske udvikling skal der lægges en langsigtet plan for udvikling af institutions- og skolestrukturen.
- Med udgangspunkt i allerede eksistrende viden og erfaring om udviklingspsykologi og læringsmetoder skal institutioner og skoler understøttes med de nødvendige ressourcer til at udvikle og indføre de mest egnede læringsmiljøer.

2. At vi afleverer vort lokalmiljø i form af vand, jord, luft, flora og fauna i en bedre tilstand år for år. Det skal ske ved:

- Relevante (levedygtige) kommunale bygninger skal energirenoveres for at reducere energiforbruget og for at omlægge til vedvarende energi.
- Ved nyanlæg og nybyggeri stilles krav om opfyldelse af de højeste normer for langsigtet bæredygtighed, herunder energi- og vandforbrug, håndtering af afledninger som spildevand, regnvand og dagrenovation.
- FN's 17 bæredygtighedsmål nedbrydes og "oversættes" til relevante og operationelle mål på kommunalt niveau, så vi kender vores mål, opgaver og bidrag.
- Der skal arbejdes på at forbedre genanvendelse af materialer og ressourcer på vejen mod cirkulær økonomi.

3. At lokalsamfundet udvikles til en højere grad af kulturel, social og økonomisk bæredygtighed. Det skal ske ved:
- Vi vil tiltrække virksomheder, som falder ind i vort lokalområde, ved at have samme ambitioner som kommunen for bæredygtighed.
- Vi vil tiltrække virksomheder med behov for højt kvalificeret arbejdskraft, og dermed skabe arbejdspladser for flere af kommunens borgere, og dermed mindske behovet for pendling.
- Vi vil skabe den bedste understøttelse af alt frivilligt arbejde, uanset om der er ind...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge penge på undervisning, ikke på at opretholde udslidte bygninger, som der ikke er brug for.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JJ har ikke kunnet kontrollere den tidligere borgmester Erik Lund, som har ageret som om, det var ham, der var borgmester.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har en rimelig god vejstruktur, og der er ikke økonomi til andet end vejvedligehold.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er i forvejen den kommune i landet, der bruger flest penge på idræt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arrangementer er mere end velkomne, hvis de er selvbærende rent finansielt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På kort sigt vil flygtninge naturligvis udgøre et problem, fordi der skal bruges ressourcer på bosætning, forsørgelse og integration. På langt sigt vil flygtninge udgøre en ressource, hvis integrationen lykkes.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er selvfinansierende. Alternativet er flere udgifter til pleje.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke et forfordelings issue i kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den reelle konflikt står ikke mellem natur og byggeri/erhverv, men mellem det rigtige byggeri/erhverv for en grøn kommune over for forurenende virksomheder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arrangementer er mere end velkomne, hvis de er selvbærende rent finansielt.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ydes den nødvendige indsats for at holde de unge fra gaden.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvforsørgelse er den hurtigste og bedste vej til integration

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk modsætning. De psykisk sårbare skal have den behandling og de tilbud, de har krav på.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været løbende nedskæringer i en årrække, så vi har ikke længere det niveau, borgerne fortjener.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er SÅ langt bagud ift. Globale verdensmål og cirkulær økonomi

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat

Tillidsposter

Frivilligkoordinator Frivillige for Integration i Allerød

Uddannelse

1973 - 1974

Kandidat Civilingeniør, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

Senior Konsultant IBM
B

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat

Tillidsposter

Frivilligkoordinator Frivillige for Integration i Allerød

Uddannelse

1973 - 1974

Kandidat Civilingeniør, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

Senior Konsultant IBM

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet