PERSONPROFIL

Peter Stakemann

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 24. juli 1969 i København Gift 2 børn Bor i Københavns Kommune

C

Peter Andreas Stakemann (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Peter Andreas Stakemann blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han er gift og far til 2 drenge. Er født og opvokset i København. Han er uddannet Can.jur. fra. Københavns Universitet, og derefter uddannet sig til advokat. Derud har han taget en mediator uddannelse. I dag er han praktiserende advokat i familiefirmaet, Advokatfirma Stakemann, med speciale inden for selskabsret og virksomhedsrådgivning. Derudover er han aktiv som bestyrelsesmedlem i foreningen: Fonden Fattiges Juleglæde samt Øresundsadvokaterne.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Retspolitik
  • Bureaukrati
  • Skattepolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg har 4 mærkesager, som jeg gå til valg på.
- Styrkelse af nærpolitiet, domstolene og finanstilsynet. Indsatsen mod bandekriminalitet skal styrkes for at skabe tryghed i lokalområderne. Kampen mod økonomisk kriminalitet skal også styrkes,
-Virksomheder i vækst og hårdtarbejdende borgere er grundlaget for et velstående Danmark. Et stærkt erhversliv skaber flere arbejdspladser. Derfor skal vi fjerne unødvendigt bureaukrati og skatten sættes ned for at styrke virksomhederne.
- Styrkelse af sundhedsvæsnet. Fokus skal være på den enkeltes behov. Patienterne og de pårørerende skal opleve et sammenhængende forløb. Det kræver et personale med overskud til omsorg. Sundhedspersonalet skal have ordentlige forhold. Det kommer både sundhedspersonalet, patiernterne og de pårørende til gode. Familielægen skal styrkes.
- Miljøet er meget vigtigt. Vi skal give en bedre natur videre til vores børn. Den grønneomstilling skal styrkes. Afgiften på miljø rigtige biler skal nedsættes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske model skal beholdes. Staten skal ikke blande sig i overenskomstforhandlinger men sørger for at den bliver overholdt.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en lægefaglig vurdering hvilken medicin en patient skal have.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er altid sundt. Det er vigtigste er, at patienterne føler sig trygge og at sundhedspersonalet har ordentlige forhold.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene der ikke vil Danmark skal ikke have adgang men de der vil Danmark og kan forsøger sig selv skal være velkommen.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er at familien kan klar sig selv økonomisk.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle flygtninge skal ud af Danmark.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har hjulpet mange mennesker ud på arbejdesmarked.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at arbejde. Det må aldrig kunne betale sig at være på offentlig ydelser i forhold til at arbejde.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De lange skole dage betyder mange trætte elever og at mange børn har problemer med at nå fritidsaktiviterne. Der med går de lange dage ikke kun udover skole forløbet men også fritidsaktiviteterne.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre skal behandles med værdighed. De har bygget Danmark op.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre der har sparet op til alderdommen skal have mulighed for at tilkøbe sig ekstra ydelser.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionaldren og ældreplejen er to forskellige ting. Folkepensionalderen skal sættes op for dem der har mulighed for at tage et par år til på arbejdesmarked. Ældreplejen skal styrkes. Vores ældre der har opbygget Danmark fortjener ordentlige forhold og anstændighed.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen er gået for vidt.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke sunde og økologiske fødevare.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten gør det mindre attrativt at arbejde mere. Det er ikke realisk at fjerne topskatten helt men en topskat på ca kr. 800.000 er realistisk.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Lavere skatter og afgifter styrker virksomhedernes konkurrenceevne og skaber arbejdsplader, som er fundamentet for vores velfærdssamfund.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige investeringer er ikke redningen for dansk økonomi. Staten skal inverstere infrastruktur, sundhed, uddannelse osv. men skal ikke være en konkurrent til private virksomheder.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De familier der er økonomisk pressede skal have hjælp. De familier der kan klare sig selv skal ikke have hjælp.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Familier der kan forsøge sig selv skal skal udgangspunkt ikke have økonomisk støtte fra staten. De familier der er socialt udsatte skal have hjælp.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er en stor magt. Men Danmark skal ikke ligge under for Rusland. Rusland optræder desværre pt. aggresivt og det skal Danmark ikke ligge under for.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf og resocialisering skal gå hånd i hånd. Vi skal hjælpe kriminelle ud af det kriminelle miljø men vi vil ikke accepterere bandeopgør osv.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold er totalt uacceptabelt og bør straffes derefter.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal i stedet kunne betale sig for virksomderne at investere i grønomstilling. Grøn omstilling er fremtiden.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal omstille os til grønenergi. Derfor er det vigtigt at miljørigtige og sikre biler bliver billigere.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrolen har virket men der bliver brugt alt for mange af politiets resourcer på opgaven. Politiet har brug for flere resourcer.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er en økonomisk og fredsbevarende succes. Men EU har brug for at blive reformeret.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennerelt er der for meget bureaukratisk bøvl men det offentlige er også meget effektive i visse sektore.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgavene skal selvfølgelig udføres ordentligt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentlige ansatte udføre et stort stykke arbejde. Men der er for meget buraukrati som kan skæres væk.

43 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et stort problem at medarbejderne ikke flytter med. 80% af medarbejder flytter ikke med. Den viden som går tabt gør Danmark fattigere. I Danmark har vi en stor offentlig sektor som har stor indflydelse på erhvervslivet og for privat personer. Derfor er det vigtigt med en effektiv og viden stærk offentlig sektor.

44 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere Metro. I københavn skal der være Metro til alle bydele samt en station ved hospitalerne. Mero er en miljø rigtig transportform og hurtig transport form.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De få beboere der styre ghettoerne skal ikke ødelægge det for de mange lovliglydige beboere der bor i ghettoerne. Derfor er det en god ide at tvangsflytte de beboere der står bag bandekriminaliteten.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 424 Det Konservative Folkeparti in total 16792

Mærkesager

  • Trafik
  • Kultur, idræt og fritid

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten cyklister eller biler, det et både/og. Københavnerne bruger cyklen når det er praktisk og bilen når det er mest praktisk. Det skal både være nemt og sikkert at cykle i København. Mange københavnere skal bruge en bilen i hverdagen. Det vigtigste er at hverdagen fungere, ment og sikkert for alle trafikanter. Men der skal bygges en havnetunnel, således at alle lastbiler kommer ud af byen. Derudover skal Metroen udbygges til alle bydele.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal undersøges om ikke boligbyggeriet kan flyttes til den del af Amagerfælled, som er gl. losseplads hvor der er planlagt en campingplads.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal metro til alle bydele men samtidigt skal der også investeres i p-pladser, således at københavnerne skal parkere gratis i deres eget område. En p-licens koster i Nordhavn ca. kr. 1.100. Det er alt for dyrt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Foreningslivet og frivilligheden skal styrkes. Det er vigtigt at kommunen støtter idrætsforeningerne, så de skabe et sammenhold for de unge, således at de ikke kommer ud i kriminalitet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have sikre cykelstier men det må ikke gå udover bilisterne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare vores naturområder. København skal være en grøn by. København har få byggegrunde tilbage, f.eks. Refthalvøen, som kan bebygges.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt de ældre selv vil betale for ekstra ydelse skal det være muligt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København ligger helt i bund (nr. 94 ud af 96 kommuner), på DI lister de bedste kommuner at drive virksomhed i. Det er bl.a. pga. lange sagsbehandlingstider og dårlig kommunikation fra kommunen. København være i top 25.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2000 - nu

Bestyrelsesmedlem Fonden Fattiges Juleglæde

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Øresundsadvokater

Uddannelse

1993 - 1999

Cand.jur. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2005 - nu

Advokat Advokatfirmaet Stakemann

2002 - 2005

Advokat AIG Europe
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2000 - nu

Bestyrelsesmedlem Fonden Fattiges Juleglæde

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Øresundsadvokater

Uddannelse

1993 - 1999

Cand.jur. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2005 - nu

Advokat Advokatfirmaet Stakemann

2002 - 2005

Advokat AIG Europe

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet