PERSONPROFIL

Pernille Beckmann

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 19. oktober 1973 I et forhold 3 børn

V

Pernille Beckmann (V) er borgmester i Greve Kommune. Hun er formand for Økonomiudvalget og hun er kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. for trafikselskabet Movia.

Pernille Beckmann har været valgt i Greve Kommune siden valget i 2009, og efter valget i 2013 blev hun borgmester i kommunen. I sin tid som kommunalpolitiker har hun bl.a. arbejdet med kommunal økonomi.

Pernille Beckmann er oprindeligt uddannet social- og sundhedsassistent, og hun har siden uddannet sig i ledelse. Før hun blev borgmester arbejdede hun som afdelingsleder i Brøndby Kommune, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som leder for ældre- og demensområdet. Privat er Pernille Beckmann i et forhold og mor til tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3740 Venstre in total 9951
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3285 Venstre in total 9782

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Greve kommune er inde i positiv udvikling.

Mange vil gerne bo og arbejde i Greve.

Vi har rundet 50.000 indbyggere og vi er Danmarksmestre i at skabe arbejdspladser, den udviklingen vil jeg fortsætte.

Jeg har de sidste 4 år stået i spidsen for mange gode resultater.

En målrettet beskæftigelsespolitik, vi stiller krav til de borgere der kan selv. Det kan bla. ses af vores meget lave antal af unge på kontakthjælp.

Der er Sat turbo på renovering af vores skoler. Vi er ikke i mål, men rigtig godt på vej. Vores børn er fremtiden og gode rammer er en forudsætning for trivsel og læring.
Vi har bevilliget flere penge til Bedre inklusions indsats, fokus på ledelses opgaven, mere i løn til de ansatte, flere pædagoger.

På, ældreområdet har vi lavet demenscenter, besluttet ældreboliger og nyt plejehjem.
Vi har afsat over 8 millioner ekstra på ældreområdet til bla. "husalfer" på plejecentrerne. busser til de ældre. en ekstra demenskoordinator mv. dette fortsætter vi i 2018.

Idrætten har fået et løft med nye kunstgræsbaner, petanque center partnerskaber med idrætten.

Motion, bevægelse, fællesskab og retten til at vælge frit er områder jeg sætter i Fokus.
Alt sammen med udgangspunkt i en god økonomistyring.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Greve Kommune, Venstre
Formand for Økonomiudvalget Greve Kommune, Venstre

2009 - 2014

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem MOVIA

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Portalen
Medlem Venstres Udviklingsvalg

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Østsjællands Beredskab

Uddannelse

2011 - 2011

Lean Konsulent Ledelse, KL - Kommunernes Landsbank

Erhvervserfaring

2007 - 2014

Afdelingschef Brøndby Kommune
V

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Greve Kommune, Venstre
Formand for Økonomiudvalget Greve Kommune, Venstre

2009 - 2014

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem MOVIA

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Portalen
Medlem Venstres Udviklingsvalg

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Østsjællands Beredskab

Uddannelse

2011 - 2011

Lean Konsulent Ledelse, KL - Kommunernes Landsbank

Erhvervserfaring

2007 - 2014

Afdelingschef Brøndby Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet