PERSONPROFIL

Paw Østergaard Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Albertslund

Født 14. august 1964 i Vesterbro København Single 3 børn

A

Paw Østergaard Jensen (S) er kommunalbestyrelsesmedlem I Albertslund Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalg. Derudover er han formand for musikskolen.

Han er tillidsmand i malerfirmaet Seehusen a/s med godt 50 kollegaer og en håndfuld lærlinge.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 303 Socialdemokratiet in total 5819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 264 Socialdemokratiet in total 5487

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi skal have respekt for de ældre og det arbejde de har gjort igennem livet, men fremtiden tilhører ungdommen. Vi låner jorden af vore børn. Derfor er miljø vigtigt, uddannelse vigtigt og at børnene får den bedst mulige start på livet er vigtigt.
Men det er ikke kun vigtigt at vi har et godt sundhedvæsen, også livet mens vi lever det skal prioriteres, derfor er kultur idræt og oplevelser vigtigt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé at bygge boliger og butikker i det gamle Vridsløselille Statsfængsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget stort projekt vi står foran med åbningen af fængselsområdet. Det bliver spændende at være med til. Der skal ikke kun være boliger og butikker, der skal i høj grad også være kultur og erhvervsliv. Et iværksætter miljø skal vi have bygget op og det nye område på den gamle fængselsgrund er et nærliggende valg til også at indeholde dét.

2 Albertslund Centrum skal bygges tættere og højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Steen Christiansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De sidste 8 år !!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Af samme grund som med kultur, Unge der er aktive i foreninger tager i højere grad en uddannelse og lægger grunden til og skaber de netværk som livet igennem skal hjælpe dem til at være i arbejde.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

OG vores Eget kulturliv i Albertslund, vore institutioner og foreningerne. Fordi kultur kan mere end blot at at hygge sig sammen og opleve. Det er at få lyst til livet og lyst til at være sammen med andre , feks unge. Man ved at unge i foreninger i højere grad end andre unge får en uddannelse, og folk der oplever kultur deltager og bidrager mere til samfundet omkring dem. Kultur er kernevelfærd !!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begreber som lighed og sammenhængskraft har også værdi og betydning ude i kommunerne. Der er en social vinkel i alle beslutninger vi træffer, fra ældrepleje og skolefag til instrumenter i musikskolen eller hvilke virksomheder vi satser på at tiltrække til kommunen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Vi har ikke flygtninge i Albertslund, vi er en ud 8 nul kommuner i landet. Men vi har selvfølgelig nogen som er flyttet videre og vi har en masse indvandrere og efterkommere af indvandrere. Vi skal være bedre til at alle får uddannelse uanset baggrund og derved få alle borgere til også at være et økonomisk attraktiv for kommunens fællesskab.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er jo ikke kun noget vi kan løse kommunalt, vi har udfordringer med færre borgere end gennemsnitligt med uddannelse og mange uuddannede og kortuddannede. derfor er det svært at finde match mellem job og arbejdsløse og når det lykkes er det ofte i kortere ansættelse , hvorefter en del er tilbage i arbejdsløshed. Vi skal have løftet uddannelsesniveauet generelt i kommunen. Dét er et af de vigtigste indsatsområder de kommende år.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Albertslund er ét område, der hænger fint sammen, vi er simpelthen den kommune med kortest fysisk afstand mellem kommunegrænserne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør i dag en del, men man kan altid kigge tingene igennem og forsøge at bruge sine penge bedre og mere effektivt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

OG vores Eget kulturliv i Albertslund, vore institutioner og foreningerne. Fordi kultur kan mere end blot at at hygge sig sammen og opleve. Det er at få lyst til livet og lyst til at være sammen med andre , feks unge. Man ved at unge i foreninger i højere grad end andre unge får en uddannelse, og folk der oplever kultur deltager og bidrager mere til samfundet omkring dem. Kultur er kernevelfærd !!

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag en høj satsning på netop de sociale tiltag så byen hænger sammen og derfor skal de ikke opgraderes men heller ikke spares på.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Vi får ikke flygtninge i Albertslund , spørgsmålet er irrelevant . Men det er selvfølgelig et problem når der kommer mange nye borgere til landet som skal være med til at dele den samlede kommunale udligning uden at økonomien vokser samlet set. Dét giver færre penge til kommuner uden flygtninge og gør det til en sag med to sider ikke at modtage flygtninge. Vi synes ikke vi skal modtage, men heller ikke straffes økonomisk for ikke at modtage.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Loven foreskriver at tilbyde hjemmehjælp og personlig pleje. Dette gør vi i dag allerede på et fornuftigt højt niveau. Dette skal fastholdes også i en fremtid med flere ældre. De ældre er altid velkomne som alle andre borgere at tilkøbe service i dagligdagen , men det er ikke kernevelfærden de skal have penge op af lommen for at få.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Albertslund en af landets højeste andele af uddannede pædagoger i frohold til medhjælpere. Den politiske ambition er 70 % uddannede pædagoger og 30 % assistenter og ufaglærte.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg tror vi kan finde midlerne indenfor området. Penge der knytter sig til jobcenter og sagsbehandling af folk på offentlig forsørgelse, kan med fordel også bruges til at tiltrække virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Albertslund Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Albertslund Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Skoleudvalget Albertslund Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Social og Sundhedsudvalget Albertslund Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Musikskolen i Albertslund
Medlem Folkeoplysningsudvalget i Albertslund

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Bygningsmaler og tillidsmand Seehusen A/S
A

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Albertslund Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Albertslund Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Skoleudvalget Albertslund Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Social og Sundhedsudvalget Albertslund Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Musikskolen i Albertslund
Medlem Folkeoplysningsudvalget i Albertslund

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Bygningsmaler og tillidsmand Seehusen A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet