PERSONPROFIL

Ole Blickfeldt

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 5. november 1968 i Frederikssund sygehus Gift 1 barn

O

Ole Blickfeldt (DF) er 2. viceborgmester og kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er medlem af Job-, og Arbejdsmarkedudvalget, Erhvervs-, og Turismeudvalget, Kernevelfærdsudvalget samt Økonomiudvalget. I sit politiske virke har Ole Blickfeldt bla. kæmpet for at undgå lokale skolelukninger, at styrke det lokale beredskab.
Ole Blickfeldt har været opstillet for Dansk Folkeparti til kommunalvalg siden 2001, hvor han stillede op i Hvalsø Kommune. Siden 2005 har han været opstillet i Lejre Kommune, da Hvalsø Kommune blev en del af denne efter kommunalreformen.

Til daglig arbejder Ole Blickfeldt som erhvervsansvarlig reservedelsælger hos Skoda i Roskilde. Han bor i Hvalsø, hvor han bruger sin fritid på familien og hunden, samt jagt og hus- og havearbejde.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 357 Dansk Folkeparti in total 1322
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 272 Dansk Folkeparti in total 1344
KV 2009 Personlige stemmer 56 Dansk Folkeparti in total 0
KV 2005 Personlige stemmer 124 Dansk Folkeparti in total 0
KV 2001 Personlige stemmer 87 Dansk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Afskaffelse af lukkedage i vore dagtilbud.

Forebyggelse af ungdomskriminalitet og fokus på hele ungdomområdet - igang sætning af et stort projekt, hvor unge tilbydes sommerferiejobs i Lejre kommune. Med formål at udvikle deres sans for arbejdsmarkedet og deres
sans for at føle ejerskab af vores fælles værdier.

Ældre området og især demensområdet skal have et løft. Flere demensboliger og endnu et varmtvands-bassin står højt på Dansk Folkepartis ønskeliste.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

2.viceborgmester Lejre Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Job-, og Arbejdsmarkedudvalget Lejre Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget Lejre Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2. viceborgmester Køge-kredsens Valgbestyrelse

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2012 - nu

Erhvervsansvarlig Reservedelssælger Skoda Roskilde
O

Politiske hverv

2013 - nu

2.viceborgmester Lejre Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Job-, og Arbejdsmarkedudvalget Lejre Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget Lejre Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2. viceborgmester Køge-kredsens Valgbestyrelse

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2012 - nu

Erhvervsansvarlig Reservedelssælger Skoda Roskilde

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet