PERSONPROFIL

Ole Bjørstorp

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Ishøj

Født 8. juli 1946 i Malmö, Sverige I et forhold 1 barn

A

Ole Bjørstorp (S) har siden december 2000 været borgmester i Ishøj Kommune, hvor han overtogposten fra den forhenværende borgmester Per Madsen. Han blev valgt til kommunalbestyrelsen i Ishøj i 1982, og i perioden indtil 2001 havde Ole Bjørstorp blandt andet formandsposten for kommunens Børne- og ungeudvalg, og gruppeformandsskab i Socialdemokratiets kommunale afdeling.

Før Ole Bjørstorp tiltrådte som borgmester i Ishøj arbejdede han blandt som forhandlerkonsulent hos Ingeniørforeningen og som lærer ved LO-skolen i Helsingør. Uddannelsesmæssigt har Ole Bjørstorp en kandidatgrad i statskundskab.
Ole Bjørstorp er Ridder af Dannebrogordenen.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1898 Socialdemokratiet in total 5267
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2201 Socialdemokratiet in total 5549

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Har sikret en god økonomi i kommunen.
Jeg kan få truffet de rigtige beslutninger inden de forskellige sektorer.
Har som borgmester. Udviklet Ishøj.
Bedre beskæftigelse er opnået.
Og velfærden er steget meget i Ishøj.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ishøj Kommune skal i højere grad prioritere bygningen af private boliger fremfor almennyttige boliger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bygges forskelige former for boliger

2 Ole Bjørstop har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 En større del af det kommunale budget bør gå til børn med særlige behov, fx sommerferiehjælp, så de har mulighed for at komme på niveau med andre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2002 - nu

Borgmester Ishøj Kommune, Socialdemokratiet

2001 - nu

Formand, Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune, Socialdemokratiet

1982 - 2001

Kommunalbestyrelsesmedlem Ishøj Kommune, Socialdemokratiet

1982 - 2001

Formand, Børne- og Ungeudvalget Ishøj Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Arken
Formand Strandparken

Uddannelse

1974 - nu

Cand.scient.pol Statskundskab, Aarhus University

Erhvervserfaring

Forhandlerkonsulent Ingeniørforeningen
Borgmester Ishøj Kommune
A

Politiske hverv

2002 - nu

Borgmester Ishøj Kommune, Socialdemokratiet

2001 - nu

Formand, Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune, Socialdemokratiet

1982 - 2001

Kommunalbestyrelsesmedlem Ishøj Kommune, Socialdemokratiet

1982 - 2001

Formand, Børne- og Ungeudvalget Ishøj Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Arken
Formand Strandparken

Uddannelse

1974 - nu

Cand.scient.pol Statskundskab, Aarhus University

Erhvervserfaring

Forhandlerkonsulent Ingeniørforeningen
Borgmester Ishøj Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet