PERSONPROFIL

Ole Bjørn Hansen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 3. marts 1952 i Ringsted Gift 4 børn

B

Ole Bjørn Hansen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Ole Bjørn Hansen blev ikke valgt ind.

Ole Bjørn Hansen er uddannet cand.merc. i Politisk sociologi, budgettering og Human Ressources ved Handelshøjskolen i København og har sidenhen efteruddannet sig i blandt andet Ledelse.

Til daglig er Ole Bjørn Hansen medejer af regnskabs- og konsulentfirmaet Jumoss. Han har tidligere arbejdet som embedschef i Københavns Kommune og som sekretariatschef ved Aarhus Universitet. Ole Bjørn Hansen er desuden formand for Lejre Idrætsforening og lægdommer ved Østre Landsret.

Privat er Ole Bjørn Hansen gift og bosat Højby.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 40 Radikale Venstre in total 556

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Samspillet mellem skoler og foreninger skal styrkes, så der sker et samarbejde om at få flere til at dyrke sport/motion i ydertimerne af skoledagen f.eks fælles sportsaktiviteter i foreningerne når børn er i SFO.

Kommunen skal være mere aktiv for at styrke den vedligholdende træning for ældre og sikre bedre faciliteter i foreningerne der giver ældre mulighed for at dyrke idræt i formiddagstimerne i f.eks. multisale og/eller haller.

Skolerne skal have mulighed for at fastlægge fleksible skoledage samt gøre mere for at bruge den åbne skole ved at samarbejde med foreninger og andre institutioner og virksomheder om en kreativ undervisning. Lærerstaben skal have mulighed for en løbende efteruddannelse der understøtter den åbne skole

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os lige prøve de nye tiltag af inden vi starter nye initiativer

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både genoptræning og forbyggende træning bør styrkes også her i samarbejde med idrætsforeninger

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal løbende ske en vurdewring af behovet i de 49 landsbyer - herunder udbygningsplaner som drøftes i forbindelse med kommuneplanen

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ske et bedre samarbejde mellem kommunes SSP og ungdomsskolen og foreningerne for at få oprettet aktivitetstilbud til denne gruppe unge

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal arbejdes med en helhedsplan for trafikken herunder cykelstier

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes ikke disse områder i Lejre Kommune

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere at få støtte til udsatte børn i daginstitutioner

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af forretningsudvalg i hallerne i Lejre
Fmd. Lejre Idrætsforening

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesformand Lejre Idrætsforening

2016 - nu

Lægdommer Østre Landsret

Uddannelse

Cand.merc. Politisk sociologi, budgettering og HR Copenhagen Business School)

Erhvervserfaring

Medejer Jumoss I/S
B

Politiske hverv

Medlem af forretningsudvalg i hallerne i Lejre
Fmd. Lejre Idrætsforening

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesformand Lejre Idrætsforening

2016 - nu

Lægdommer Østre Landsret

Uddannelse

Cand.merc. Politisk sociologi, budgettering og HR Copenhagen Business School)

Erhvervserfaring

Medejer Jumoss I/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet