PERSONPROFIL

Olav B. Christensen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 26. december 1951 i Sønderjylland Gift 4 børn

V

Olav B. Christensen (V) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget og Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget
Olav gik i januar 2017 på pension fra sit job hos Läntmannen med en anciennitet på 31 år. Han arbejdede med Økonomi, IT og virksomhedsudvikling

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 154 Venstre in total 2721
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 138 Venstre in total 2528

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

1. Seriøsitet og saglighed i politik
2. Demokrati er en forpligtelse til at gøre en forskel
3. Ældre, Sundhed og det sociale er mit
kompetenceområde
4. Sund økonomi giver frihed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst er der brug for, men den kan få plads uden inddragelse af grønne områder, jf. gældende kommuneplan. Grønne områder kan anvendes, hvis det stemmer med kommuneplanen, men de grønne kiler skal bevares.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tog skal bare køre regelmæssigt og busser dækker rimeligt godt. Men der en voksende biltrafik, som giver tabt tid. Staten skal bidrage med sin del til at få motorvejskapaciteten op (Hillerødmotorvejen)

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ny affaldsordning er på vej.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg prioriterer kernevelfærd og hertil hører de socialt udsatte. Men det er ikke min oplevelse at denne gruppe kræver mere finansiering i den nærmeste fremtid.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På kort sigt er de en økonomisk belastning, men hvis opgaven løses rigtigt (som vi forsøger i Allerød med en god integrationsstrategi), er de på lang sigt en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, konkurrence og frit valg skal der til. Vi er en lille kommune, så antallet af aktører vil ikke blive stort. Vi har dog lige haft et udbud og som konsekvens deraf skiftet leverandør.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har afsat penge til et stigende antal ældre og til udvikling af genoptræningsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en grænse på 28 ved indskoling, hvilket er for højt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har landets laveste arbejdsløshed. For de få, der mister arbejdet, tager det ca. den samme tid i Allerød som i omegnskommunerne at få et nyt arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men først skal kommunens økonomi rettes helt op og efterslæbet på kernevelfærden skal rettes op.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min oplevelse, at de unge i Allerød ikke søger bander eller dertil relateret kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har investeret i cykelstier og supercykelstier Nu bør der investeres i sikre skoleveje og vedligeholdelse af eksisterende stier og vej.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke helt det andet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hverken/eller, da - og ud fra det - vi har besluttet at investere i Mungo Park

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det bliver et voksende problem, må vi sætte ind.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den nuværende integrationsstrategi, er der finansiering til de nødvendige indsatser.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være valgmuligheder, så dem, der har ønske om et højere serviceniveau og penge dertil, kan få det. Men alle skal have betalt for et acceptabelt niveau efter ens kriterier.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges flere penge, men vi skal være opmærksomme på tidlig opsporing og forebyggende arbejde i forhold til, at der kommer nye former lidelser/diagnoser til.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der er afsat yderligere 2 millioner kr. i 2018 og årligt fremover baseret på et ønske fra Venstre (mit parti) i budgetforliget. I de næste år vil vi afsætte flere penge og nedsætte forældrebetalingen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød er attraktiv som både bosætnings- og erhvervskommune. Markedsføring af kommunen er en stor (global) opgave, som må løses i et regionalt samarbejde.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men her gælder samme betingelse som ved personskatten.

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Venstre

Tillidsposter

2016 - nu

Formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget Allerød Kommune

Uddannelse

1976 - 1978

Cand. Merc. Studieretning Finance, Strategy, Organization, System Aarhus Universitet

1973 - 1976

HA Studieretning Common Business Science Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

2017 - nu

Pensionist
V

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Venstre

Tillidsposter

2016 - nu

Formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget Allerød Kommune

Uddannelse

1976 - 1978

Cand. Merc. Studieretning Finance, Strategy, Organization, System Aarhus Universitet

1973 - 1976

HA Studieretning Common Business Science Handelshøjskolen i Århus

Erhvervserfaring

2017 - nu

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet