PERSONPROFIL

Ninna Hedeager Olsen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 4. december 1980 i Herning Gift

Ø

Ninna Hedeager Olsen (EL) er Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, hvor hun har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2014. Hun er Enhedslistens beskæftigelsesordfører på Rådhuset.
Ninna Hedeager Olsen har påtaget sig en del frivilligt arbejde bla. som Fredsvagt i Palæstina og dansklærer for irakiske flygtninge. Hun arbejder til daglig som lektor på Metropol.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 5719 Enhedslisten in total 55241
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 713 Enhedslisten in total 53672

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

En god by er en by, hvor vi kan komme rundt uden biler, hvor der er rent, og vi kan trække vejret uden forurening. Det er også afgørende for om vi har en klode i fremtiden.
Hvis alle dem der kan transportere sig med cykel eller offentlig transport får de bedste forudsætninger til det, så bliver der også plads til dem der er afhængige af en bil på vejene, så de ikke skal holde i kø.
Enhedslisten ønsker en lige by, hvor vi regulerer boligmarkedet, så priserne holdes nede, omfordeler goderne og behandler mennesker, der ikke kan arbejde ordentligt.
Lighed skaber tryghed både for dem, der lige nu har arbejde, og dem der ikke har.
Børn skal have et godt børneliv med plads til leg og frihed, det kræver flere pædagoger i dag- og fritidstilbud og flere lærere i skolerne. De skal ikke være små soldater i konkurrencestaten, der kun skal oplæres i at forsørge os, når vi bliver gamle. De skal udfolde sig og finde ud af, hvad de godt kan lide i livet, og der skal være plads til nysgerrighed og fejl.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Underligt hvorfor det kun er sundhedsudgifter der skal sættes op som modsætninger til hinanden.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det universelle velfærdssamfund går netop ud på, at alle har ret til de samme ydelser og det er den progressive skat, der sørger for at de velhavende bidrager mest til fællesskabet.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke modsætninger.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder vælger også, hvor de placeres ud fra at byen er sikker, har højt uddannede indbyggere, har en god infrastruktur osv. At bruge penge på det er bedre ift at tiltrække arbejdspladser.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Teknik- og Miljøborgmester Københavns Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2011 - nu

Tillidsrepræsentant Professionshøjskolen Metropol

Uddannelse

2007 - 2011

Cand.techn.soc Health and safety at work, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

2010 - nu

Lektor Professionshøjskolen Metropol
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Teknik- og Miljøborgmester Københavns Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2011 - nu

Tillidsrepræsentant Professionshøjskolen Metropol

Uddannelse

2007 - 2011

Cand.techn.soc Health and safety at work, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

2010 - nu

Lektor Professionshøjskolen Metropol

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet