PERSONPROFIL

Nina Lumby Pinto Ferreira

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 22. april 1991 i Tinglev Gift

A

Nina Lumby Pinto Ferreira (S) har siden 2018 været kommunalbestyrelsesmedlem i Vallenbæk Kommune i Socialdemokratiet. Her er hun medlem af Social- og Sundhedsudvalget.

Til daglig læser hun til farmakonom på Farmakonomskolen i Hillerød. Privat er hun gift med Stefan.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 53 Socialdemokratiet in total 2147

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig, hvis man er enig i, at Vallensbæk kommune skal være en kommune man trygt kan færdes i.
Hvad end det gælder færden i og omkring stationen og det dertil knyttede center, eller det resterende af vallensbæk.
Dog er tryghed ved og omkring stationen mig meget et meget nært ønske.
Tryghed er et begreb jeg på flere niveauer ønsker implementeret ind i kommunal politikken.
Jeg ser stort potentiale i den skolereform, som nu eksisterer i folkeskolerne. Min erfaring fortæller mig dog, at det kan blive endnu bedre. Jeg var ude og tale med nogle elever, som synes det samme. De oplever folkeskolen som god, men ikke altid ensartet og med mange forskellige lærer.
På den front skal der derfor også meget tryghed. Her skal der både ses på lærerne og på eleverne. For at opnå det fulde potentiale må disse aktører gå ind i et samarbejde og samme få en fantastisk folkeskole.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det foregår allerede nu meget fin sortering rundt om i hjemme. Rigtig flot!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at der bliver sat mange penge af til kunst. Jeg har oplevet at ikke alle i Vallensbæk kommune er lige tilfredse. Så jeg ønsker ikke at der kastet ekstra midler efter dette.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske økonomisk pt. Men anskue de personer det drejer sig om som et potentiale for et øget vækst. Størstedelen er kommet til Danmark for at starte et nyt liv op og ønsker at få et arbejde og en familie op og køre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at kommunens ansatte i ældreplejen rigtig gerne vil deres arbejde. Men jeg tror samtidig på, at der ikke altid er hænder nok. De ansatte skal løbe meget hurtigt. En god servicegrad afhænger af tid og økonomi. Dette skal prioriteres længere op på listen. Jeg tror ikke servucehraden stigende, fordi man udliciterer opgaven.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke elevantallet er problemet i de enkelte klasse. Det jeg mener der skal ske er, at der skal være lærer tilstede når der er skemalagt undervisning og altså ikke pædagoger som skal stå for undervisningen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det skulle være tilfælde bør der først besluttet hvor pengene skal tages fra. Jeg synes vi bør optimere andre områder, kl.a. folkeskolen og unge før vi hiver besparelser frem.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig sådan som det ser ud lige nu. Forebyggelse er billigere og bedre end behandling i min optik.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk har så meget potentiale. I sommers var Vallensbæk havn været for VM i katamaran, vi har et strålende ridecenter og vandski er tit på programmet. En lille kommune med store muligheder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundet anno 2017 har betyder af der er kommet flere flygtninge til. Det er i denne situation vigtigt at vi hjælper de personer det drejer sig om og får dem integreret i lokalsamfundet, således de bliver en del af os og af Danmark. Vi må mødes halvvejs.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2015 - 2018

Farmakonom, Farmakonomskolen

Erhvervserfaring

Farmakonomelev
A

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2015 - 2018

Farmakonom, Farmakonomskolen

Erhvervserfaring

Farmakonomelev

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet