PERSONPROFIL

Niko Grünfeld

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 13. marts 1975 i Sønderborg I et forhold 3 børn

Å

Niko Grünfeld (AL) var Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune. Han er medstifter af Alternativet, medlem af partiets hovedbestyrelse og tidligere folketingskandidat.

Nico Grünfeld stiftede i 2006 konsulentvirksomheden What is pink?, hvor han beskæftiger sig med mindfulness, meditation og konfliktmægling. Han har en HD i organisation og ledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus. Privat bor han i Valby med børn og kæreste.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4005 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for at gøre København til centrum for udvikling af fremtidens bæredygtige løsninger på sociale og miljømæssige udfordringer. Det kræver nytænkning og mod til at eksperimentere. Det vil jeg gøre gennem mærkesager:

1) En grøn by for gode liv
København skal gå forrest i den grønne omstilling. Det giver et bedre klima og en bedre by, hvor folk ikke dør af bilos, men kan nyde at bevæge sig i byen. Derfor skal vi have dieselbilerne ud af byen. Vi skal bevare grønne oaser som Amager Fælled og skabe flere rekreative byrum. Vi skal have flere bilfri dage og bilfri zoner. Og så skal vi skabe gode alternativer til bilen i mere sammenhængende offentlig transport og udbygget cykelinfrastruktur.

2) Tillid tilbage i det sociale system
Som en af verdens rigeste byer skal vi behandle vores udsatte ordentligt. Det betyder mere tillid. Vi skal forsøge med at give personlige budgetter til udsatte, med kontanthjælp uden modkrav og med borgerløn. Og så skal vi tolke lovgivningen sådan, at folk får førtidspension, når de har brug for det. Tilliden skal også gælde i kommunen, hvor medarbejderne skal opleve færre dokumentationskrav.

3) En legende og kreativ by
Afgørende for byens udvikling er, at vi tænker i nye, kreative løsninger. Boligmanglen kan blandt andet mindskes ved at eksperimentere med boligformer og bygge mindre. Og så vil jeg understøtte kreative erhverv og alle de grønne og socialøkonomiske virksomheder, som både gør gavn økonomisk og i det større billede.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis valget stod mellem de to, ville den miljø- og menneskevenlige cykel vinde, men jeg mener, præmissen er forkert. Hvis vi får flyttet flere over på cyklen, bliver det også nemmere at komme frem med bil. Det vil også være sundere og skabe en bedre luft i byen. Det overordnede mål er at øge mobiliteten samtidig med at gøre den miljøvenlig.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Amager Fælled er en unik grøn lunge, som københavnerne ikke kan tåle, bliver mindre. Og der er masser af andre mulige byggegrunde til de boliger, vi mangler, og foreslået fine finansieringsforslag. Amager Fælled skal bevares, ikke kun Strandengen, men hele området. Det giver livskvalitet for alle uanset indkomst, uddannelse mm.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På mange områder bevæger byen sig i den rette retningen, men blandt andet Frank Jensens kamp for at bygge på Amager Fælled trækker ned og de manglende ambitioner på klima, miljø og natur. Desuden mangler stadig boliger til unge, studerende og singler. Det er alt alt for svært at finde en bolig.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik forurener og fylder mindre. Selvfølgelig skal vores fokus være, at flere bruger det. Den kollektive trafik skal til gengæld styrkes.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen og københavnerne skal sammen blive endnu bedre til at affaldssortere. Det vil de fleste københavnere, ifølge undersøgelser, heldigvis også gerne. Vi skal genbruge alt det vi kan.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur og fritid giver mulighed til københavnere af aldre for at mødes og udfolde sig, så området skal klart prioriteres. Idræt er en gave til fællesskabet og til den gode livsstil. Vi skal verdens bedste idrætsby.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur giver indhold til vores liv og tiltrækker desuden turister og talenter fra rundt om verdenen. Hvis vi vil have en levende og interessant by, er det den vej, vi skal gå.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en af verdens rigeste byer, og alligevel har vi masser af hjemløse, arbejdsløse og medborgere, som lever uden for fællesskabet. Det kan vi ikke acceptere, da det er både dyrt og umenneskeligt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge udgør mennesker og dermed en ressource som alle andre mennesker, hvis vi gør en indsats for det.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil jeg ikke afvise, at det kan, men vi har desværre set tilstrækkeligt mange eksempler på, at private aktører i hjemmeplejen ikke leverer den ønskede service eller går konkurs og efterlader en regning til kommunen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vildt vigtigt, men det samme er de andre sundhedsområder. Målet må være flere penge til sundhed som helhed - ikke fordelingen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være færre elever i klasserne - også selvom det koster. Og så skal skolerne, lærerne og eleverne slippes fri af regeringen og kommunens kontrol, så det bliver muligt med alternative lærings-, forberedelses-, og evalueringsformer.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for let at blive arbejdsløs, men det er bestemt ikke let at være arbejdsløs. Jeg går til valg på at reformere beskæftigelsessystemet, så tillid - og ikke kontrol - bliver måden, systemet møder borgeren på. Især jobcentrene skal reformeres og vi skal fx tilbyde kontanthjælp uden modkrav.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville da være fint, hvis vi havde råd til det, men med situation, vores velfærd er blevet bragt i, er det ikke en mulighed lige nu.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har ikke yderområder som sådan, men de mest socialt belastede områder skal tilføres flere penge. Fx er Nordvest en 'fattig' bydel som har langt flere udfordringer end fx Østerbro som helhed.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle forskere er enige om, at socialt forebyggende indsatser er det eneste, der virker. Så det er selvfølgelig det og ikke voldsom retorik og livsødelæggende straffe, vi skal bruge vores tid på at diskutere.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer heldgivis flere cyklister i København. Derfor skal vi selvfølgelig investere i bredere og bedre cykelstier frem for fx nye veje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den smule natur, vi har tilbage i København (fx Amager Fælled), skal naturligvis bevares og ikke ofres for lidt mere økonomisk profit. Vi skal udvikle naturen og vi skal have mere af den - ikke mindre af den.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er noget, København er god til i forvejen, og jeg synes ikke, at vi skal have store begivenheder til byen for enhver pris. Jeg så for eksempel hellere små, kreative begivenheder end Formel 1 i byen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I stedet for at symptombehandle, når unge har rodet sig ud i problemer, skal vi gribe dem, før vi taber dem. Det er det eneste økonomisk og menneskeligt forsvarlige, og langt bedre end hårde straffe.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg helt sikker på, er en god forretning på sigt. København skal være en by for alle.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje, som vi alle har betalt ind til, bør være den samme for alle. Jeg synes, hverken at nogen skal have lov til at købe mere end andre eller betale ekstra, for så ender vi med et A- og B-hold.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien er et kraftigt voksende område og noget, der har været nedprioriteret, så det vil jeg gerne være med til. Men sådan er det desværre med flere sundhedsområder, hvorfor sundhed som helhed skal opprioriteres.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er fremtiden, og de normeringer, vi ser i dag, er ikke fair over for hverken dem eller pædagogerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være skønt, hvis vi havde en masse penge at bruge på at tiltrække flere virksomheder, men det er ikke et af Københavns største udfordringer. Byen er i forvejen meget attraktiv for virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De københavnske boligejere er ikke dem, der mest akut har brug for en økonomisk håndsrækning. Det har tværtimod de tusinder af lejere og i praksis hjemløse, der skal forsøge at leve i en by med et skævvrædent boligmarked.

Politiske hverv

2017 - nu

Kultur- og Fritidsborgmester Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

1998 - 2002

HD Organisation og ledelse, Handelshøjskolen i Aarhus

Erhvervserfaring

Selvstændig/iværksætter
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Kultur- og Fritidsborgmester Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

1998 - 2002

HD Organisation og ledelse, Handelshøjskolen i Aarhus

Erhvervserfaring

Selvstændig/iværksætter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet