PERSONPROFIL

Niels Lund

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 5. december 1966 i Holstebro Gift

C

Niels Lund var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Gentofte kommune. Niels Lund blev ikke valgt ind.

Det er første gang at Niels Lund stiller op til kommunalvalget.

Niels Lund arbejder til dagligt i Novo Nordisk, hvor han har være ansat i forskellige ledende stillinger siden 2007. Han har en kandidat i Økonomi fra Københavns Universitet, hvilken han har suppleret med universitetskurser fra amerikanske universiteter som blandt andet tæller Harvard University.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 115 Det Konservative Folkeparti in total 23506

Mærkesager

  • Sundhed
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Et stærkt foreningsliv, der skaber de bedste rammer for børn og unges fritid og demokratiske dannelse

De bedste rammer og en målrettet indsats for at få flere til at opleve glæde ved bevægelse

Gentofte skal være blandt landets mest grønne og bæredygtige kommuner

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør gøres en indsats for at etageejendomme også kommer med i en eller godt fungerende ordning.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er tilført området meget store midler igennem de seneste mange år, og investeringsniveauet vil fortsat være højt. Derfor skal der ikke nødvendig vis afsættes endnu flere midler af til dette område.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen for udsagnet/spørgsmålet er forkert. Om tilstedeværelsen af flygtninge er et problem eller en ressoucer afhænger af mange faktorer - nogle som kommunen har indflydelse på, og andre som man ikke har - og det er kan ikke besvares entydigt for alle flygtninge i hele kommunen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte kommune har konkurrence på dette område. Mere konkurrence vil næppe føre til yderligere en stigning.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommunale sundhedsbudget bruges i vidt omfang til pleje og forebyggelse - og ikke til behandling (ligger i regionsregi).

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er ikke relevant for Gentofte. Kommunen er fuldt udbygget.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt på forbyggelsesområdet og fritidsområder kan der gøres mere

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er forskel på om det er basisydelser eller om det er tilkøbsydelser. Hvis der er tale om basisydelser, så nej. Ved tilkøbsydelser, ja.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte har en fornuftig normering - også sammenlignet med andre kommuner.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2015 - nu

Chairman Health Strategy Officers Council

Uddannelse

1989 - 1995

Master Økonomi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2007 - nu

Flere ledende stillinger Novo Nordisk
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2015 - nu

Chairman Health Strategy Officers Council

Uddannelse

1989 - 1995

Master Økonomi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2007 - nu

Flere ledende stillinger Novo Nordisk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet