PERSONPROFIL

Niels Kirkegaard

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 5. juni 1954 i Randers Single 2 børn

V

Niels Kirkegaard var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Allerød kommune. Niels Kirkegaard blev ikke valgt ind.

Niels Kirkegaard (V) er oprindelig militæruddannet i Aalborg og er i dag major af reserven. Efterfølgende har han taget en læreruddannelse og arbejdet i forskellige hverv: først som folkeskolelærer, sidenhen som ansat i Venstre i 25 år. Siden 2013 Niels Kirkegaard arbejdet som samfundsfagslærer på VUC. Ved siden af dette arbejde driver han eget rejsebureau. Niels Kirkegaard har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 79 Venstre in total 2721

Mærkesager

  • Integration
  • Miljø- og renholdelse

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, nu skal vi have 2:2 modellen til at fungere og tilføre nødvendige ressourcer, både til de fysiske rammer og faglokaler og til opkvalificering af lærerne

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jørgen Johansen har gjort det godt, men Venstres borgmesterkandidat Karsten Längerich kan gøre det bedre.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der indlagt masser af vækst i den eksisterende kommuneplan, både boligudbygning i de næste 12 år og erhvervsarealer i Vassingerød. Nej til at bruge mere af vores natur til mursten og asfalt. Til gengæld skal vi have KVALITATIV vækst: højere kvalitet i vores byggeri, æstetiske krav, bevarende sanering og sikring af gamle, bevaringsværdige bygninger.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samtidig med boligudbygningen skal vi sikre en smidig afvikling af trafikken. Det er derfor vigtigt, at vi udbygger de gennemgående veje, hovedårerne, og planlægger en omfartsvej nord om Lillerød. Vi skal trække stregerne, så nye bosættere kender planerne, før de køber bolig.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er pinligt, at Allerød halter langt efter resten af Danmark (sammen med de tre andre Norfors-kommuner), så også vi bidrager til at opnå klimamålene. Det haster med at implementere affaldssortering. Men denne gang skal det gøres korrekt i Allerød. Hellere sortering i færre fraktioner, som borgere og kommune kan håndtere, fremfor et kompliceret system, som ikke fungerer. Vi går kun efter en succes. Snarest muligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samlet set ligger Allerød i top blandt de kommuner, som yder mest til idrætsområdet. Vi skal støtte foreningerne og fremme det frivillige arbejde. Få små penge opnår vi en meget stor nytteværdi for borgerne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød er hverken flygtninge og indvandrere et reelt problem. Vi skal fortsætte integrationsindsatsen og sætte ambitiøse mål for at få udlændinge i beskæftigelse hurtigst muligt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence-udsættelse er altid sundt, og det giver valgfrihed for borgerne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal bruges flere penge, men IKKE på bekostning af de andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har i forvejen Danmarks laveste, registrerede arbejdsløshed, og Jobcentret yder faktisk en god indsats for at få både arbejdsløse i job, både danskere og indvandrere.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har ikke et eneste område, der kan defineres som yderområde. De, som bor i en af de seks landsbyer, har netop valgt det for at bo tæt på naturen. Vi skal forbedre busbetjeningen til Vassingerød og Lynge, ligeledes en busforbindelse Lynge-Hillerød.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bander og kriminalitet skal tages i opløbet, og derfor skal vi yde den nødvendige indsats for at forebygge. Det er et dumt sted at spare.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneplanen lægger nogle gode og visionære rammer for natur, by og erhverv. Trekløver-strukturen for Lillerød-Blovstrød skal fastholdes; dvs. at vi skal bevare grønne kiler mellem de tre blade (Hestestien, Tokkekøb-Sortemosen, Ravnsholt-Allerød Sø). Det er ufattelig vigtigt, at vi bevarer og sikrer det åbne land og landbrugsarealerne vest for motorvejen. Områder med Natura 2000-beskyttelse skal respekteres (Mølleådalen og Kattehalen), også fredningen af Høvelte Øvelsesterræn.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har ikke mange socialt udsatte områder. Alligevel skal vi bruge ressourcer for bl.a. at forebygge ungdomskriminalitet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de nødvendige midler på flygtninge, men når det faktiske antal falder, vil behovet også blive reduceret. Vi har behov for en høj succesrate i flygtningeindsatsen. En udgift i dag kan udgøre en indtægt i morgen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt skal alle ældre behandles lige. De har betalt skat t helt liv og bidraget til samfundet - derfor skal de også have lige adgang til goderne i alderdommen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød bruger i forvejen rigtig mange penge på dette område, herunder tilbud uden for kommunen. Men ressourcerne kan anvendes bedre, og forvaltningen skal fortsat optimere, blandt andet ved at hente borgerne hjem til egen kommune.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have bedre normeringer af pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagbefolkningen i Allerød er større end natbefolkningen. Hver dag kører 12.000 til kommunen for at arbejde, mens kun 10.000 kører ud af kommunen. I forvejen er Allerød en attraktiv kommune for erhvervslivet generelt, specielt i Vassingerød-området, som i Fingerplanen har en særlig status.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden må gerne sættes ned, så især pensionister ikke tvinges ud af deres boliger. Men spørgsmålet skal ses i sammenhæng med det øvrige skattetryk og kommunens velfærdsydelser.

Uddannelse

Lærer samf., dansk, eng., geo., hist. København

Erhvervserfaring

VUC-lærer Venstre
V

Uddannelse

Lærer samf., dansk, eng., geo., hist. København

Erhvervserfaring

VUC-lærer Venstre

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet