PERSONPROFIL

Niels Jørgensen

Venstre

Spidskandidat i Vallensbæk

Født 7. november 1944 i København Gift 3 børn

V

Niels Jørgensen var i år 2017 spidskandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Niels Jørgensen blev ikke valgt ind.

Niels Jørgensen (V) var kommunalbestyrelsesmedlem 1993 - 2017 i Vallensbæk Kommune, hvor han var medlem Teknik- og Miljøudvalget. Jørgensen arbejder som selvstændig med virksomheden Jensen Electric i Vallensbæk. Derudover driver han hestepensionen Toftegård. Privat er Niels gift med Inge, og sammen har parret tre nu voksne sønner.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 93 Venstre in total 301
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 158 Venstre in total 505

Mærkesager

  • Ældre
  • Børn
  • Udvikling

Med kandidatens egne ord

Hvis du vil værne om de grønne områder, den gode skole og daginstitutioner, en god ældrepleje som dog kan udbygges, en kontrolleret økonomi, større fokus på støjreducerende forhold, tryghed for såvel unge som ældre, fortsat stort fokus på foreningsliv og fritidsaktiviteter, etc., ja så er jeg og Venstre et godt sted at vælge.
Vi går ind for større borgerinddragelse, ved dialog og ikke blot iformation, større åbenhed i Kommunalbestyrelsen på et tidligere tidspunkt end nu, således at vi kan undgå flere fejldispisitioner, så som for få P-pladser ved udbygning af butikscenter og boliger, fejlplacering af byggeri så tæt på vejside, at det minder om en ny Berlinmur, etablering af rundkørsler, som derefter skal laves om på grund af fejlkonstruktioner o.m.m.
Og så prioriterer vi opførelsen af et tidssvarende og spændede nyt Ældre- og Plejecenter højt.
Vi er fast overbeviste om, at vi kan spare på borgernes skattekroner, uden at skulle sænke på serviceniveauet, ved tættere og inddragende dialog med forvaltningen.
- Vi passer på DINE penge og vil arbejde for at du på forskellige steder i livet, såvel som ung, yngre, børnefamilie og ældre vil finde Vallensbæk det "bedste sted at være".

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

ja måske 10 millioner, måske meget mere, men først og fremmest skal vi finde frem til en effektiv støjbekæmpelse, og det er nok primært en statslig opgave! - Vi skal arbejde på at motivere Folketinget for en hastighedsnedsættelse på motorvejene. Det ville give effekt.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på med for mange nye etageboliger, lejligheder. - Vi har ingen umiddelbart indlysende grundarealer hertil, men har "nedslidte" erhvervsarealer, som r velegnede til nyt erhvervsbyggeri tæt op ad motorvej. Disse er efter min mening ikke velegnede til boligbyggeri. - En blanding af erhverv op mod motorvej og boliger længere væk, kunne være mulig, men vi mangler mulighed for udvidelse af skole- og institutionskapacitet. - Det kræver nøje planlægning. Infrastruktur er også en udfordring

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er for egenrådig. Lytter ikke nok. Inddrager ikke borgere og andre partier nok. Mangler dialogen. Bygger til dels monumenter og bruger noget af kommunens økonomi på ting, som borgerne ikke forstår og efterspørger. Er for fokuseret på vækst af boliger og har ikke nok øje for planlægning, hvor vi kan styre den demografiske udvikling. Kører efter min mening en farlig kurs, der kan give bagslag indenfor en kortere årrække. En skam, for vi kunne gøre det rigtig godt ved et udvidet samarbejde.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

ikke relevant.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Går helt fint i dag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - vi må siges at være godt med her.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i dag for mange penge på "kunstværker", som borgerne absolut ikke forstår, vi gør. Vi har bestemt ikke musklerne til at løfte "eksperimenterende kunst i det offentlige rum", som f.eks. populært sagt et "lysbillede show i vores S-bane tunnel". Den digitale Kunsthal, DIAS. - Lidt provokerende sagt, men sådan opfatter borgerne det også, hvis de i det hele taget i dag bemærker at der sker noget. Ikke rimeligt at bruge 1/2 million om året på en sådan aktivitet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg ikke. -Jeg opfatter at vi har de ressourcer er behøves, og hvis vi bliver bekendt med enkeltsager med akut behov, plejer vi at kunne finde midlerne.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mærker egentlig ikke så meget til evt. problemer med "flygtninge". - Vi modtager heller ikke mange flygtninge / asylansøgere idet vi har en forholdsvis stor andel i forvejen. Den ældre del af denne gruppe belaster formentlig vores socialområde og jobcenter en del. - Gruppen kan blive et problem når de når plejehjemsalderen! - Det er vigtigt med aktivering og integration og at stille krav. - Vi oplever at flere skoleklasser og institutioner har over 50% indvandrere, hvilket er faretruende.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunne godt tænkes, men jeg har ikke nok viden herom. Genoptræning er uhyre vigtigt. - Vil dog hest finde penge andre steder fra end at reducere på andre områder af sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se statistikken. - Men vi skal gøre en du større indsats for aktivering og beskæftigelse,

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen "yderområder"

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo hjælp til selvhjælp for kommunen, men også godt for de unge så de kan "MØNSTERBRYDE", og få et fornuftigt og godt voksenliv.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har kun områder der er omfattet af Fingerplan og Den Grønne Kile, samt områder i landzone. - Så det er ikke relevant.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Har ingen deciderede socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lavet budgetudvidelse og må afvente resultaterne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

1993 - nu

Byrådsmedlem Vallensbæk Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Vallensbæk Kommune, Venstre

Uddannelse

Revisor, Merconom København

Erhvervserfaring

Selvstændig Jensen Electric
V

Politiske hverv

1993 - nu

Byrådsmedlem Vallensbæk Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Vallensbæk Kommune, Venstre

Uddannelse

Revisor, Merconom København

Erhvervserfaring

Selvstændig Jensen Electric

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet