PERSONPROFIL

Niels Hörup

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Solrød

Født 12. juni 1963 i Glostrup Gift 4 børn

V

Niels Hörup (V) er borgmester i Solrød Kommune. I den forbindelse er han forman for Økonomi-, teknik og miljøudvalget. Han har desuden en række andre poster, bl.a. formand for de kommunekontaktråd på Sjælland (KKR) ved Kommunernes Landsforening (KL) og næstformand for Skatteankenævnet i Midt- og Østsjælland.

Niels Hörup har mange års erfaring som folkevalgt. Han var byrådsmedlem for første gang fra 1986 til 1988, og efter en periode uden for byrådet har han været valgt i Solrød Kommune siden 1996. Siden valget i 2005 har han været borgmester i kommunen, da han overtog embedet efter partikollegaen Merete Wiid (V).

Niels Hörup har en HD i Organisation og Ledelse fra Copenhagen Business School. Han har tidligere bl.a. arbejdet som kontorchef i Nykredit og været garder i Den Kongelige Livgarde. Privat er Niels Hörup bosat i Solrød Strand. Han er gift, og han er far til fire .

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2223 Venstre in total 4581
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2162 Venstre in total 4411

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mål os på resultaterne og vores ambitioner for de næste 4 år - tjek www.ditogmitsolrod.dk

5. mest tilfredse borgere i landets 98, 13. laveste beskatningsniveau, massive investeringer i daginstitutioner og folkeskoler, god og værdig ældrepleje, rekord lav arbejdsløshed, rekord mange selvforsørgende flygtningen og meget mere ...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé, at Solrød Kommune agerer som foregangskommune på klimaområdet med et mål om at sænke CO2-niveauet med 65 procent frem mod 2025.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målsætningen er 55% og med Solrød Biogas i drift, er vi godt på vej til at nå målet :-)

2 Det er en god idé at bygge et højhus på 10 etager i Solrød Centret for at imødekomme efterspørgslen på boliger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Solrød Byråd har besluttet at invitereborgere og erhvervsliv i 2018 til at deltage til et omfattende udviklingsarbejde for udvikling af Solrød Center og Stationspladsen. Vil kalder det at "tage Solrød Strand på os og lægge forstaden af os".

3 Niels Emil Hörup har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er nok ikke helt upartisk her :-) Niels Hörup

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge er vigtige

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi skal bruge budgetterne på området op inden vi overvejer at bruge flere penge.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På kort sigt har det været et økonomisk og boligmæssigt problem, men flygtninge i Solrød er åbne for at involvere sig i lokalsamfundet og 2/3 er blevet selvforsørgende, så på længere sigt kan de blive en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har det klart vist i Solrød :-)

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vi klar til, hvis det skulle blive nødvendigt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sat flere penge af i budget 2018 til at få erhvervslivet ind i Folkeskolen og danne flere netværk.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er økonomisk råderum ... Venstre vurderer det hvert år ved budgetlægningen.

Politiske hverv

2006 - nu

Borgmester Solrød Kommune, Venstre

1996 - 2006

Byrådsmedlem Solrød Kommune, Venstre

1986 - 1988

Byrådsmedlem Solrød Kommune, Venstre

Tillidsposter

Formand KKR Sjælland - KL
Næstformand Skatteankenævn Midt- og Østsjælland

Uddannelse

1995 - 1997

HD Organisation og Ledelse, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Kundechef Niels Hörup og partner
V

Politiske hverv

2006 - nu

Borgmester Solrød Kommune, Venstre

1996 - 2006

Byrådsmedlem Solrød Kommune, Venstre

1986 - 1988

Byrådsmedlem Solrød Kommune, Venstre

Tillidsposter

Formand KKR Sjælland - KL
Næstformand Skatteankenævn Midt- og Østsjælland

Uddannelse

1995 - 1997

HD Organisation og Ledelse, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Kundechef Niels Hörup og partner

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet