PERSONPROFIL

Morten Slotved

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Hørsholm

Født 3. november 1969 Gift 3 børn

C

Morten Slotved (K) er borgmester i Hørsholm Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget. Han har været medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2006 og har siddet på borgmesterposten siden 2010.

Morten Slotved har en kandidatgrad i økonomi fra Aarhus Universitet fra 1998 og har siden 2001 været ansat hos IBM som senior salgschef i Danmark. Denne stilling har han dog nu orlov fra grundet arbejdet som borgmester. Derudover er Morten Slotved også kaptajn i forsvaret.
Privat er han gift og far til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2125 Det Konservative Folkeparti in total 6170
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3314 Det Konservative Folkeparti in total 5749

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé at bruge penge i det kommunale budget på at sætte prisen på skolefritidsordning ned fra 1900 kroner pr. måned til de oprindelige 500 kr. pr. måned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kompromisset i budgetforliget blev ca. 980 kr. Og det fastholdt vi. Ja, det bliver også et emne vi kommer til at diskutere i den kommende kommunalbestyrelse.

2 Hørsholm Kommune skal gøre elevers skoledage kortere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have kortere skoledage ved at afskaffe understøttende undervisning, og i stedet sikre bedre læring ved to lærerordninger. Det vil give mere frihed til elever og forældre, så de bedre kan planlægge fritidsinteresser i foreningerne.

3 Morten Slotved har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lidt mærkeligt spørgsmål til mig.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu skal staten prioritere Kystbanen. Kommunen skal have optimeret flow på Kongevejen, og sikre bedre afvikling af trafikken. Det kan f.eks være ved bedre koordinerede lyssignaler.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er vedtaget, og vil ske fra senest 2020. Systemerne skal være klar til at modtage og håndtere det sorterede affald.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er i gang med en markant opgradering af idrætsområdet. Og det vil forsætte i den kommende valgperiode.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en prioritering. I Hørsholm betyder kunst og kultur rigtig meget. Men det er jo en prioritering i forhold til resten af budgettet. Så beløbene er noget vi tilpasser årligt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Hørsholm har vi allerede en prioritering af socialt udsatte som vi kan stå ved.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Hørsholm har vi fået taget godt hånd om de flygtninge vi har modtaget. Vi skal stadig sikre at flygtningene bliver selvforsørgende, og dermed bidrager til vores danske samfundsmodel.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er meget positiv overfor et privat supplement fra private aktører. Både kommunale og private aktører skal være en mulighed.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et indsatsområde vi har sat fokus på. Genoptræning sikrer et værdigt eget liv, hvor man selv kan klare nogle behov.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hellere sikre to lærerordninger ved at afskaffe understøttende undervisning.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør meget for at være opsøgende. Og i Hørsholm er ledigheden meget lav da vi har et stort fokus på at borgerne ikke kan være langvarigt på overførselsindkomst.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke et yderområde.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her har vi satset på SSP samarbejdet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt stisystem. Men vi skal sikre vedligehold af cykelstierne. Vi har ikke mange steder hvor vi mangler cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke områder til at udstykke til erhvervsejendomme.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke plads til store friluftskoncerter. Men vi er en kommune der skal sikre høj prioritering af kulturen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har godt styr på vores boligområder. Hørsholms udfordring er utryghed ved Kokkedal station, og generel oplevet utryghed i mørke timerne ude på vejene.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er vi godt med i Hørsholm. Vi har et stort fokus, og skal bevare fokus på en høj integration i lokalsamfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det er landspolitik. Vi kan som kommune ikke differentiere lovligt på ydelser med en begrundelse om den ældres formue. Men jeg er meget positiv overfor at mange ældre skal have let ved selv at købe tillægsydelser til deres ønskede plejebehov

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialudvalget skal løbende prioritere pengene så de gør mest nytte hos de personer med størst behov.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har afsat 5 mio kroner årligt fra 2018. Nu skal vi have vurderet hvordan den opprioritering kommer til at mærkes. Vi skal have fokus på 0-6 års børnene, hvor vi skal sikre at vores institutioner kommer op blandt landets bedste institutioner.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke mere byggejord hvor vi kan udvide med erhverv. Så vi skal styrke de erhvervsområder vi har i Hørsholm allerede, og gøre dem mere attraktive.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men staten belønner en nedsættelse af skatten i forhold til grundskylden. Så umiddelbart vil vi komme til at se at vi arbejder for en nedsættelse af skatten.

Politiske hverv

2010 - nu

Borgmester Hørsholm Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune, Det Konservative Folkeparti

2010 - nu

Formand for Økonomiudvalget Hørsholm Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1991 - 1998

Kandidat Økonomi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2009 - nu

Borgmester Hørsholm Kommune

2001 - nu

Senior Salgschef IBM Danmark A/S

1989 - nu

Kaptajn Forsvaret
C

Politiske hverv

2010 - nu

Borgmester Hørsholm Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune, Det Konservative Folkeparti

2010 - nu

Formand for Økonomiudvalget Hørsholm Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1991 - 1998

Kandidat Økonomi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2009 - nu

Borgmester Hørsholm Kommune

2001 - nu

Senior Salgschef IBM Danmark A/S

1989 - nu

Kaptajn Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet