PERSONPROFIL

Morten Melchiors

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 13. juli 1975 i Fredericia Gift

C

Morten Melchiors var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Morten Melchiors blev ikke valgt ind.

Morten Melchiors er uddannet master i commercial law and economics fra Københavns Universitet. Han arbejder til daglig som Business Controller for smykkevirksomheden Pandora, og han har tidligere bl.a. arbejdet som controller for energiselskabet Dong Energy og økonom for Verdensbanken. Morten Melchiors er desuden medlem af flere bestyrelser bl.a. formand for spiritusforhandleren Maltbazaren. Privat er Morten Melchiors gift og bosat på Østerbro i København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 139 Det Konservative Folkeparti in total 16792

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

København skal være et hjem, hvor byens indbygger kan udfolde sig både i arbejdslivet og i privatlivet. Byen skal sikre de rammer, der gør, at vores erhvervsliv kan trives til gavn for byen og dens indbyggere. Samtidig skal byen skabe gode og sikre rammer omkring familierne, det være sig i forhold til skoler og daginstitutioner såvel som fritidsaktiviteter. Familierne skal også ha’ mulighed for at forme deres live som de selv ønsker det. Med stor eller lille bolig, bil eller ingen bil, privatskole eller ikke privatskole og så videre – det er ikke kommunen eller politikernes opgave at styre borgernes liv, det gør de bedst selv! Kommunen og politikerne skal ene og alene skabe gode rammer for borgernes ve og vel!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves en ordenlig trafikplan der tager hensyn til alle transportformer - denne plan skal også inkludere en overordnet plan for hvordan vi får Metro til alle bydele

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal naturligvis affalds sorteres, men alt med måde-hjem hos os har vi syv forskellige skraldespande, det må alt andet lige være en okay sortering af affaldet

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De socialt udsatte der virkelig sidder fast skal ha' den hjælp de har behov for

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge kan i meget høj grad være en ressource, men det kræver vi griber sagen an' på en anden måde end i dag

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et niveau på omkring 20 elever pr. klasse virker umiddelbart som et meget passende niveau; den gennemsnitlige klassekvotient er lige pt. lidt til den høje side (cirka 22 elever pr. klasse)

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ha' indført straksaktivering

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykeltrafik skal prioriters på lige fod med alt andet trafik, men der skal være ballance.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der afsættes allerede rigtig mange midler, det drejer sig om at få prioriteret disse midler bedre end tilfældet er i dag

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke lave kommunleprojekter til at tiltrække virksomhedervi skal sørge for nogle ordenlige rammevilkår

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

2010 - nu

Bestyrelsesformand Maltbazaren A/S

Uddannelse

1999 - 2002

Master Economics and Commercial Law, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Business Controller Pandora A/S
C

Tillidsposter

2010 - nu

Bestyrelsesformand Maltbazaren A/S

Uddannelse

1999 - 2002

Master Economics and Commercial Law, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Business Controller Pandora A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet