PERSONPROFIL

Morten Løkkegaard

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 20. december 1964 i Helsingør Gift 4 børn

V

Morten Løkkegaard (V) er 2. viceborgmester i Gentofte Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Morten Løkkegaard er medlem af Europa-Parlamentet, hvor han er næstformand for Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa. Han sad oprindeligt som medlem fra 2009 til 2014 men fik ikke nok stemmer til genvalg i 2014. I 2016 trådte han dog ind igen, da partikollegaen Ulla Tørnæs blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister. Derudover har Morten Løkkegaard også siddet i Folketinget, hvor han var blev valgt ind ved Folketingsvalget i 2015 som kandidat i Ballerup-kredsen. Han nedlagde sit mandat for at vende tilbage til Europa-Parlamentet.

Mange danskere kender nok også Morten Løkkegaard fra hans tid som journalist på Jyllands-Posten samt som vært på TV Avisen på DR, hvor han var ansat fra 1990 til 2005. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalist- og Mediehøjskole. Privat er Morten Løkkegaard gift og far til fire.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 722 Venstre in total 2649

Mærkesager

  • Skat
  • Integration

Med kandidatens egne ord

1. Et borgerligt-liberalt Gentofte
En veldreven kommune med absolut konservativt flertal skal gæres endnu bedre ved at forstærke Venstre, så det absolutte flertal bliver borgerligt-liberalt. Det er altid bedst for et demokrati, at der er flere jævnbyrdige om at danne flertallet. Det giver større lydhørighed overfor borgerne.
2. Skatten skal holdes i ro.
I et land med verdens højeste skattetryk er Gentofte Kommune eksemplet på, at man kan klare sig fint med mindre skat - uden at det går ud over borgernes velfærd. Den naturlige politiske tilskyndelse til at klare alle budget-udfordringer ved at ande skatten stige, må stoppes. Desuden skal udligningsordningen reformeres, så det ikke er simpel misundelse og populisme, der driver værket.
3. Tryghed for alle.
Det skal være trygt at bo, færdes og være i Gentofte Kommune. Konkret skal der fokus på frivillighed, nabohjælp og ansvarlighed. Sikker trafikafvikling, særligt omkring skolerne og mere kvalitet i ældreplejen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det problem arbejdes der jo intenst på - men den nuværende plan må gentænkes, så vi finder en løsning, alle borgere i Gentofte kan se en fornuftig balance i.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om det skal være 60 adresser, er et underligt spørgsmål. Det afgørende er, at der skal tænkes i fordeling, så man ikke skaber ghettoer.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Toft har været en god mand for Gentofte gennem mange år. Jeg er sikker på, at han kan se nytten af et tæt VK-samarbejde i Gentofte i årene fremover....

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune skal sætte sig i spidsen for den grønne omstilling.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forholdene for de psykisk syge er en skamplet på det danske samfund, og der er heldigvis enighed om, at der skal ske fremskridt på området.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Spidskandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Europa-Parlamentet Venstre

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Venstre

2009 - 2014

Medlem af Europa-Parlamentet Venstre
Medlem af udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) Europa-Parlamentet, Venstre

2015 - 2016

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Venstre

2017 - nu

2. Viceborgmester Gentofte Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Venstre
Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Venstre

Uddannelse

1995 - 1995

German Marshall Fellow

1984 - 1988

Professionsbachelor Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

1980 - 1983

Student Nørre Gymnasium

1970 - 1980

Folkeskole Syvstjerneskolen

Erhvervserfaring

2005 - nu

Selvstændig kommunikationsrådgiver og foredragsholder Løkkegaard Kommunikation

1990 - 2005

Journalist og tv-vært TV Avisen, Danmarks Radio

1988 - 1990

Journalist Jyllands-Posten
V

Politiske hverv

2019 - nu

Spidskandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Medlem af Europa-Parlamentet Venstre

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Venstre

2009 - 2014

Medlem af Europa-Parlamentet Venstre
Medlem af udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) Europa-Parlamentet, Venstre

2015 - 2016

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Venstre

2017 - nu

2. Viceborgmester Gentofte Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Venstre
Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gentofte Kommune, Venstre

Uddannelse

1995 - 1995

German Marshall Fellow

1984 - 1988

Professionsbachelor Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

1980 - 1983

Student Nørre Gymnasium

1970 - 1980

Folkeskole Syvstjerneskolen

Erhvervserfaring

2005 - nu

Selvstændig kommunikationsrådgiver og foredragsholder Løkkegaard Kommunikation

1990 - 2005

Journalist og tv-vært TV Avisen, Danmarks Radio

1988 - 1990

Journalist Jyllands-Posten

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet