PERSONPROFIL

Morten Kristoffer Hansen

Liberal Alliance

Spidskandidat i Hvidovre

Født 13. april 1974 i Frederiksberg Gift 3 børn

I

Morten Kristoffer Hansen var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Hvidovre kommune. Morten Kristoffer Hanse blev ikke valgt ind.

Morten Kristoffer Hansen er uddannet cand.merc.dat. fra Handelshøjskolen i København og arbejder til daglig med IT-løsninger i forbindelse med kommunal affaldsadministration. I sin fritid er han aktiv i det lokale foreningsliv, blandt andet i Søspejderne i Hvidovre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 145 Liberal Alliance in total 279

Mærkesager

  • Skat
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Væk med overflødige udgifter!

Borgerne skal have mere frihed og så vidt muligt tage de beslutninger, der har indflydelse på deres eget liv. Magten skal tilbage til borgerne.

Der skal fokus på at kommunen er myndighed og private aktører skal levere serviceydelserne. Det sikrer borgerne frie valg og øger serviceniveauet gennem naturlig konkurrence.

Det skal være attraktivt for virksomheder, at etablere sig i Hvidovre, det skaber arbejdspladser og tiltrækker nye borgere. Dermed skaber vi vækst i kommunen.

Der skal fokus på en mere effektiv administration og derigennem frigørelse af ressourcer til at varetage de borgernære opgaver. Mindre administration betyder mere til borgerne.

Skatten og især grundskylden i Hvidovre er for høj. Det gør det svært for nye familier at etablere sig og kan tvinge ældre ud af eget hjem. Vi skal arbejde for at få sænket begge.

Derfor er der brug for Liberal Alliance i Hvidovre!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Den økonomisk tunge, men historisk bevaringsværdige gård, Risbjerggaard skal rives ned, så der kan bygges nyt på grunden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på en økonomisk vurdering. Hvis en renovering kan gennemføres på ca. samme niveau som en tilsvarende en ny bygning, er det fint at bevare bygningen.

2 Helle Adelborg har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tendensen de sidste mange år har været at systemets behov er over borgerens. Det er tid til en anden måde at tænke på i Hvidovre.

3 Eftersom Hvidovre Strand lige er blevet renoveret, skal havnen også forskønnes, selvom det kan blive dyrt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det primære er at sikre gode vilkår for de frivillige foreninger og bådejere på havnen, det vil skabe et naturligt liv, som vil gøre havnen interessant at besøge for mange flere borgere, hvilket igen vil gøre det mere attraktivt for private aktører, at etablere nye servicetilbud som ishus og lignende.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med en god og stabil infrastruktur, både for så vidt angår bil- og kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte de lokale foreninger, både økonomisk, som anvist i folkeoplysningsloven og ved at hjælpe med bygninger og andre faciliteter, hvis klubberne ikke selv kan etablere det. Men idrætsforeninger skal ikke have særstatus i forhold til andre foreninger.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være skønt med flere kulturelle begivenheder i Hvidovre, men nogen kommunal opgave bliver det aldrig.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have fokus på de kommunale kerneopgaver. At hjælpe socialt udsatte er en sådan.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selve tilstedeværelsen af flygtninge er ikke et problem i sig selv. Der er store ressourcer gemt i denne befolkningsgruppe.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgeren ved bedst, hvilken serviceudbyder passer bedste til denne. Hvis der er flere leverandører at vælge imellem og det samtidigt er let at vælge og skifte leverandør, får leverandørerne et større incitament til kontinuerligt at levere den bedste service.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at genoptræne. Der kan givetvis omprioriteres på sundhedsområdet, f.eks. ved at fjerne rygestopkurser og kostvejledning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal give mere frihed til skolerne, og lade dem selv vurdere, hvor mange børn de vil have i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis borgerne kan beholde flere af deres egne penge får de bedre mulighed for, at træffe de valg, der er vigtige i deres eget liv.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsmarked og foreningsliv er gode midler her. Derudover bør familiernes ansvar medinddrages.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trygge og gode trafikforhold er også vigtigt for cyklister. Hvidovre er godt dækket af cykelstier på de store færdselsårer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være skønt med flere kulturelle begivenheder i Hvidovre, men nogen kommunal opgave bliver det aldrig.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration sker bedst på arbejdsmarkedet og de frivillige foreninger. Kommunen skal arbejde for at tiltrække virksomheder, hvor flygtninge kan få job, samt understøtte et blomstrende foreningsliv.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Disse borgere vil typisk i forvejen have betalt mere til fællesskabet i deres arbejdsliv, hvorfor denne ekstraskat er urimelig.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kernevelfærd også at tage sig at sindslidende, dette skal prioriteres.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med mindre administration og mere tillid til de enkelte institutioner, er det muligt at omfordele midlerne, så de bruges til pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere virksomheder i kommunen giver flere skatteindtægter og tiltrækker nye borgere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er urimeligt høj i Hvidovre. En sænkning kommer alle til gode og gør det mere attraktivt for nye borgere at bosætte sig i kommunen.

Uddannelse

Cand.merc.(dat) Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

It-konsulent Orbicon A/S
I

Uddannelse

Cand.merc.(dat) Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

It-konsulent Orbicon A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet