PERSONPROFIL

Morten Islin

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Gift 2 børn

I

Morten Islin var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Greve kommune. Morten Islin blev ikke valgt ind.

Morten Islin er uddannet officer fra Hærens Officerskole og har tidligere arbejdet som officer i Hæren. Han har arbejdet i rekrutteringsbranchen siden årtusindskiftet og har været partner i konsulentvirksomheden Human Resources Group siden 2003.

Privat er han gift og har to børn på 12 og 14 år.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 124 Liberal Alliance in total 886

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Jeg er 43 år gammel og er født og opvokset i Greve. Jeg bor i Eriksmindekvarteret med min kone og mine 2 børn på 12 og 14.

Jeg har en baggrund som officer i Hæren, og er i dag partner i af en af Danmarks største og mest succesfulde rekrutteringsvirksomheder. Jeg tror at jeg med min ledelseserfaring og erfaring fra erhvervslivet, vil kunne bidrage til at gøre Greve til en endnu bedre kommune til gavn for borgerne. Kommunen skal nemlig være til for borgerne og ikke omvendt.

Mine Mærkesager er:

1) Frihed

Frihed for den enkelte. Minimal indblanding fra det offentlige. Pengene ligger bedst i borgernes egne lommer. Det giver ansvar for eget liv og motivation til at gøre en ekstra indsats.

2) Tillid:

Væk med regler, kontrol og bureaukrati. Mere tillid, frihed og dermed tid til vores dygtige lærere og andre offentligt ansatte i kommunen så der kan fokuseres på det der giver ægte værdi: Nærhed og individuel sagsbehandling.

3) Kernevelfærd

Benhårde prioriteringer af kommunens budget er nødvendige. Der skal være fokus på kernevelfærd og alle prioriteringer skal gå til vores børn, skolerne, vores ældre medborgere og de svageste. Kommunen skal ikke lave virkningsløse projekter og støtte ting som sagtens kan flyve selv i privat regi.

Jeg brænder for Greve Kommune og for den liberale sag og håber på Greveborgernes tillid og stemme til kommunalvalget i november.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke bestemmes centralt. Det må være skolerne lokalt der vurderer om det giver mening, og om det skal være iPads, andre tablets, eller andre medier der giver mening.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om enten eller! Vi skal både have skattelettelser og renovere skolerne. Der er et efterslæb på renovering af skolerne. Pengene skal findes andre steder da der er rigeligt med penge andre steder i verdens største offentlige sektor

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance i Greve støtter igen op om Venstres Pernille Beckmann som borgmester. Når et nyt flertal forhåbentligt skal dannes sammen Dansk Folkeparti, er Liberal Alliance en garant for at trække byrådet i en liberal retning, og sikre at pengene bruges fornuftigt og til kerneopgaverne.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele skal fungere i en pendlerkommune som Greve.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ofte er den slags projekter udelukkende "feel good" projekter der ikke nedbringer udledning eller giver bedre miljø.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætten og frivilligheden i kommunens idrætsklubber skal støttes. Det fremmer integration og opvækst at dyrke sport.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skæres ned på dette område. De 10 millioner kroner der bruges på Portalen kunne benyttes meget bedre på kommunens børn, ældre og svage. Det er ikke en kommunal opgave at være koncertarrangør.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem der kan selv, SKAL klare sig selv. Derfor skal vi have folk i arbejde og bruge ressourcerne de steder det virkelig behøves.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatisering og konkurrence sikrer at vi får den bedste service, billigst.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan gøres mere på dette område. Det er afgørende at dem der kan arbejde, gør det. Uanset om det er inden for det fag/den uddannelse man har valgt.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten er alt for høj i Danmark. Folk der gør en ekstra indsats bliver flået i skat. Skatten skal derfor ned på arbejde. Det skal nemlig kunne betale sig at tage et arbejde, og pengene ligger helt klart bedst i borgernes egne lommer. Alle skattelettelser er gode skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sættes ind over for parallelsamfund, men ikke via virkningsløse projekter og pengeuddelinger til diverse klubber osv. Det giver god mening med forebyggende índsatser, men det er vigtig at der stilles krav til den enkelte og at man involverer forældre og stiller krav og påbud til familierne, så det ikke bliver kommunens ansvar

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sikre skoleveje skal prioriteres. Fx er skolevejene til privatskolerne i Hundige ikke sikre hvor børnene skal krydse en tæt trafikeret Godsvej/Hundigevej. Ellers skal cyklisme ikke prioriteres højere generelt

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve Kommune bruger i forvejen et to-cifret millionbeløb på Portalen. Disse penge kan bruges meget bedre på vores skoler, børn, ældre og de svageste. Jeg mener at der skal prioriteres meget hårdere her.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sættes ind over for parallelsamfund, men ikke via virkningsløse projekter og pengeuddelinger til diverse klubber osv. Det giver god mening med forebyggende índsatser, men det er vigtig at der stilles krav til den enkelte og at man involverer forældre og stiller krav til familierne, så det ikke bliver en kommunal sovepude.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke penge der er problemet. Der er rigeligt med penge i det offentlige. Det handler om at der laves særskilte task forces på tværs af kommunens enheder så der laves individuelle handlingsplaner og effektiviseres. Og så handler det om at stille krav til dem der er kommet, og ikke acceptere særhensyn pga. religiøse forhold. I øvrigt skal der laves et stop for modtagelse af indvandrere og flygtninge så vi kan fokusere på integration og assimilering af dem der er kommet hertil allerede

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med det skattetryk Danmark har er det dybt urimeligt at pensionister der har sparet op og betalt skat (og mange gange topskat) igennem deres arbejdsliv, skal betale endnu engang.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er en kerneopgave som bør prioriteres.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det nye budgetforlig som LA er en del af, er der givet flere penge til pædagoger i ydertimerne i Greves daginstitutioner.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal være attraktiv for erhvervslivet så vi får flere arbejdspladser til kommunens borgere. Fx skal skatten for virksomheder sættes ned. (Dækningsafgiften)

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten skal ned. Pengene ligger bedst i borgernes egne lommer.

Uddannelse

Officer i Hæren, HD (Organisation) Hærens Officersskole, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Partner Compass Human Resources Group A/S
I

Uddannelse

Officer i Hæren, HD (Organisation) Hærens Officersskole, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Partner Compass Human Resources Group A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet