PERSONPROFIL

Morten Dahlin

Venstre

Valgt i Sjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 1. maj 1989 I et forhold Bor i Greve Kommune

V

Morten Dahlin (V) er byrådsmedlem i Greve Kommune, hvilket han har været siden 2009. Han er formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget.

Han har en kandidat i Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation fra CBS, og han har en baggrund inden for PR - herunder som direktør for Public Affairs hos GRACE PA.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Beskæftigelse
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Her er tre af mine vigtigste mærkesager som jeg vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt til Folketinget:

GODE OG TRYGGE SUNDHEDSTILBUD
Hvis vi bliver syge, skal vi have god, nær og hurtig hjælp. Derfor skal vi investere i vores sundhedssystem og sikre at samarbejdet mellem de praktiserende læger, hospitalerne og kommunen bliver endnu stærkere og tættere end i dag.

EN STRAM UDLÆNDINGEPOLITIK
Vi skal have færre asylansøgere til Danmark. Derfor har vi brug for en stram udlændingepolitik. Derudover er min holdning klar: Hvis man vil være i Danmark, skal man bidrage på arbejdsmarkedet, man skal lære dansk og så skal man overholde loven.

KAN DU ARBEJDE, SKAL DU ARBEJDE
For hver 10 kontanthjælpsmodtagere vi får ud i arbejde, har vi råd til 5 pædagoger. Derfor mener jeg, at hvis man siger nej til et ledigt job, fordi man ikke gider, så skal man miste sin kontanthjælp. Jeg går også ind for et generelt loft over kontanthjælpen, så det bedre kan betale sig at stå op om morgenen og gå på arbejde

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at pengene i den offentlige sektor kan bruges bedre. På den måde får vi flere "varme hænder" uden at der nødvendigvis skal tilføres mange flere midler.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når skatten er så høj som den er, så er det ikke mit ønske at indføre yderligere brugerbetaling.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et svært dilemma. Derfor er der også blevet nedsat et medicinråd til at træffe nogle af beslutningerne, så der bliver kigget fagligt på de enkelte sager.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt med en stram udlændingepolitik i Danmark. Vi bliver nødt til at begrænse antallet af asylansøgere, hvis vi skal have integrationen til at fungere.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når skatten er så høj som den er, så er det ikke mit ønske at indføre yderligere brugerbetaling.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke det skal være forbudt for 17-årige at drikke en øl til en fest på deres ungdomsuddannelse.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit ønskescenarie er at der ikke var brug for grænsekontrol internt i EU. Men når der ikke er styr på EUs ydre grænser, så er det desværre en nødvendighed.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi skal styrke lokale sundhedscentre/lægehuse så vi får en mere nær behandling. Det kunne fx være ift genoptrækning, rutinekontrol, scanninger mv. Men de specialiserede komplicerede operationer skal foregå der hvor kvaliteten er højest, også selvom man skal køre lidt længere.

45 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motorvejen på tværs af Sjælland er utrolig vigtig for både pendlere og erhvervsliv. Men samtidig er de busbesparelser Region Sjælland har vedtaget ufornuftige, så der er i den grad brug for, at der bliver kigget grundigt på hele det her område.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1005 Venstre in total 9951
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 523 Venstre in total 9782

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

TRYGGE DAGTILBUD OG GODE SKOLER

Intet er vigtigere end at vi sikrer vores børn en god start på tilværelsen. Derfor skal vi hæve normeringerne og ansætte flere pædagoger i Greve Kommunes vuggestuer og børnehaver. Samtidig skal vi renovere vores skoler, da de stadigvæk er alt for nedslidte.

FLYGTNINGE SKAL BIDRAGE MERE

Kommunen kan ikke selv bestemme, hvor mange flygtninge Greve skal modtage. Men vi bestemmer selv, hvilke krav vi stiller. Min holdning er klar: Hvis man vil være i Danmark, skal man respektere de fundamentale danske værdier. Man skal arbejde. Og så skal man lære dansk i stedet for at lukke samfundet ude, mens man sidder på kontanthjælp i en lejlighed i Askerød.

GODE OG TRYGGE SUNDHEDSTILBUD

Vi skal have gode og trygge sundhedstilbud i HELE Greve Kommune. Hvis vi bliver syge skal vi nemlig have god, nær og hurtig hjælp. Derfor skal vi sikre at samarbejdet mellem de praktiserende læger, hospitalerne og kommunen bliver endnu stærkere og tættere end i dag, så ingen falder mellem to stole.

KAN DU ARBEJDE, SKAL DU ARBEJDE

For hver 10 kontanthjælpsmodtagere vi får ud i arbejde, har vi råd til 5 pædagoger. Derfor har Venstre sikret, at hvis man her i Greve siger nej til et ledigt job, fordi man ikke gider, så mister man sin kontanthjælp. Vi har også sørget for, at alle raske kontanthjælpsmodtagere bliver sat til at hjælpe med at holde kommunen ren. Siden vi indførte ordningen er antallet af raske unge på kontanthjælp faldet med over 60%. Den linje skal vi fortsætte.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede sænket skatten i Greve Kommune og har Danmarks 3. laveste samlede skattetryk. Vi har slidte skoler som i den grad trænger til at blive renoveret.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

2012 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Venstre

2013 - 2017

Formand, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Greve Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Økonomi- og Planudvalget Greve Kommune, Venstre
Gruppeformand for Venstre Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Venstre

Uddannelse

2009 - 2012

Bachelor Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Director GRACE PA

2015 - 2017

Public Affairs Advisor TDC

2016 - 2016

Særlig rådgiver (Barselsvikar) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

2013 - 2015

Advisor Policy Group

2011 - 2013

Landsformand Venstres Ungdom

2009 - 2011

PR Coordinator Saxo Bank
V

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

2012 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Venstre

2013 - 2017

Formand, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Greve Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Økonomi- og Planudvalget Greve Kommune, Venstre
Gruppeformand for Venstre Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Venstre

Uddannelse

2009 - 2012

Bachelor Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Director GRACE PA

2015 - 2017

Public Affairs Advisor TDC

2016 - 2016

Særlig rådgiver (Barselsvikar) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

2013 - 2015

Advisor Policy Group

2011 - 2013

Landsformand Venstres Ungdom

2009 - 2011

PR Coordinator Saxo Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet