PERSONPROFIL

Per Møller Sørensen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 30. juni 1972 i Faxe Ladeplads Gift 3 børn

V

Per Møller Sørensen var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Greve kommune. Per Møller Sørensen blev ikke valgt ind.

Han er tilflytter til Greve Kommune fra Hvidovre, hvor han ligeledes var engageret i Venstres arbejde som bestyrelsesmedlem.

Oprindeligt er han uddannet maskinarbejder og arbejder nu som havnefoged på Vallensbæk Havn. Per Møller Sørensen har ligeledes siddet med i bestyrelsen i forskellige foreinger - bl.a boligforeninger, skoleforeninger og teaterforeninger - og været tillidsrepræsentant, har forhandlet lokalaftaler og siddet i samarbejdsudvalg.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 66 Venstre in total 9951

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Venstre har et stort handlingsprogram, som alle Venstres kandidater har forpligtet sig til at arbejde for. Der er rigtig meget politik som trækker i den rigtige retning, det er politik du får, uanset hvilken kandidat hos Venstre der får din tillid ved en personlig stemme.

Jeg vil gerne lidt mere!

Stop for alment boligbyggeri!
De udfordringer som for mange almene boliger kan bringe med sig kan betyde, at en hel bydel bliver ramt af
utryghed, sociale udfordringer og huspriser der falder.

Udskolingselever skal have de rigtige it-redskaber!
Ipad kan være en god løsning i de mindre klasser, men udskolingseleverne bør have en laptop fremfor Ipad.

Ensomhed er et fælles problem!
Ensomhed er et stort tabu i Danmark, det rammer lige hårdt hos unge som ældre. Konsekvenserne af
ensomhed er store, derfor er det vigtigt vi hjælper hurtigt.

Respekt for hinanden og vores forskelligheder!
Greve Kommunes forskelligheder er også vores styrke.
Om man bor i Hundige, Tune, Karlslunde, Mosede eller Greve, har vi alle den fælles interesse at udvikle
Greve Kommune som helhed igennem samarbejde og respekt for hinanden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun i de mindre klasser. Udskoling bør have en laptop da der arbejdes på en anden måde i disse klasser

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Renovering har stor prioritet. Og skatten skal som udgangspunkt holdes i ro.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke et problem men en udfordring

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Gungehusskolen
Bestyrelsesmedlem Teater Vestvolden

Uddannelse

Maskinarbejder Næsted Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Havnefoged S/I Vallensbæk Havn
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Gungehusskolen
Bestyrelsesmedlem Teater Vestvolden

Uddannelse

Maskinarbejder Næsted Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Havnefoged S/I Vallensbæk Havn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet