PERSONPROFIL

Mikkel Peter Sohn Witthøft

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 21. februar 1974 i Roskilde Gift 3 børn

A

Mikkel Peter Sohn Witthøft (S) er byrådsmedlem i Greve Kommune. Han er medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget.

Han er uddannet fotoforhandler, men stoppede den karriere i 1999. Herefter blev han ansat i TDC med stillinger inden for salg og i en periode som chefkonsulent. I dag er han dog ansat i HCS A/S Transport og Spedition, hvor han er ansvarlig for selskabets tilbud på offentlige udbud omhandlende behandling og affald.

Han har sideløbende med sin karriere læst til akademi merkonom samt taget en uddannelsen inden for ledelse.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 192 Socialdemokratiet in total 7861
KV 2013 Personlige stemmer 225 Socialdemokratiet in total 5866

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

EN GRØNNERE AFFALDSLØSNING
Jeg har de sidste 10 år været ansat i det private erhvervsliv i affaldsbranchen med fokus på affaldsbehandling og løsninger.

Jeg er stolt af, at vores valgprogram indeholder kildesortering af madaffald og plastaffald som målsætning.

Jeg er fagmand og ’affaldsekspert’, og ved, hvordan vi hurtigt får vores kommune i den grønnere retning - særligt på dette område.

Madaffaldet skal bioforgasses, den afgassede biomasse skal udbringes på landbrugsjord og plastaffaldet genanvendes.

Begge fraktioner afbrændes i dag, og det er skidt.

FLYGTNINGE OG UDLÆNDIGE
Jeg mener, at vi bør begrænse tilstrømningen. Samtidig skal vi sende et klart signal til dem, der kommer hertil, at i Danmark har man ret til at deltage, men også pligt til at bidrage.

Alt for meget er gået galt i integrationspolitikken, når der ikke stilles krav.

Alle skal arbejde, om man kan arbejde. Uanset etnicitet.

VORES ÆLDRE MEDBORGERE
Vore ældre borgere er ikke en byrde, ofte er de en ressource. Ældre, der har brug for hjælp til at klare hverdagen, skal have en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt.

Ingen Greveborgere må sidde i klemme i systemet, og ingen bør være enlige. Vore ældre borgere har skabt dette land.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Merkonom

Erhvervserfaring

Tilbudsansvarlig HCS A/S Transport & Spedition
A

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Merkonom

Erhvervserfaring

Tilbudsansvarlig HCS A/S Transport & Spedition

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet