PERSONPROFIL

Mikkel Jellesen

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 15. februar 1989 i Gentofte Single 2 børn

O

Mikkel Jellesen (DF) er kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti (DF) ved det kommende valg. Han er formand for Dansk Folkepartis Ungdom i København og bestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti i København.

Privat er Mikkel Jellesen bosat i Københavns Kommune og far til to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 147 Dansk Folkeparti in total 15082

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg mener at der er meget at tage hånd om i København, eksempelvis:

Jeg mener ikke at vi skal kæmpe for et bilfrit København, men derimod kæmpe for en mere komfortabel kollektiv trafik. Hvis den kollektive trafik fungerede optimalt så ville langt de fleste mennesker lade bilen stå. Vi har ikke brug for at indføre flere skatter, afgifter og flere ensrettede veje i København, bare for at gøre livet surt for bilisterne, vi skal derimod effektivisere det vi har, og sørge for en ordentlig service, for vi betaler trods alt dyrt for dette.

Jeg vil arbejde for et renere København, og her mener jeg ikke kun at centrum skal holdes rent -Nej! Også yderområderne skal gøres rent. Søer og vandløb i hele byen skal rengøres og vedligeholdes, og vi skal involvere borgerne i at det kan betale sig at holde byen ren, flere affaldsspande i byen og igen taler jeg ikke kun om centrum, men hele København.

De svageste skal også have en hjælpende hånd, hvis folk f.eks. er for syge til at arbejde, så skal der tages hånd om dem og de skal ikke bare smides ud i arbejdsprøvning efter arbejdsprøvning. Mennesker vil forståes og vi skal forstå dem. Vi skal være bedre til at lytte og borgerne skal ikke bare føle sig som et nummer i køen.

Som du kan læse, så har jeg mange ideer og ambitioner for denne fantastiske by, men hvis jeg skal kunne gøre nogle af disse ting, så har jeg brug for din stemme den 21. november, så jeg håber naturligvis på at du vil hjælpe mig med din stemme. Hvis du er i tvivl om det mindste så tag endelig kontakt til mig på email og kig gerne forbi min hjemmeside, jeg svarer gerne på alle de spørgsmål du skulle have og intet spørgsmål er for småt, for jeg ønsker at lytte til borgerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Cyklisterne i København har i lang tid været vigtigst for kommunen. Ikke at jeg siger at det ikke skal prioriteres at Københavnerne cykler i byen, der skal bestemt være sikkerhed og cykelstier i byen, dog mener jeg ikke at vi mere skal gå på kompromis med vejene til biler og den offentlige trafik. Vi skal langt hellere prioritere vores offentlige trafik og gør denne mere komfortabel, miljørigtig og stabil. På denne måde Tror jeg at vi kommer den voksende privatbilisme til livs.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da aftalen om bebyggelse på Amager Fælled har været aftalt i mere end 25 år, syntes jeg at det er sært at det først nu er blevet til et problem. Dette har jo været en plan for at vi kunne få den metrostrækning ud til vestamager. Men jeg er bestemt for at man skal se på mulighederne for at bygge et andet sted for at beskytte naturen og dyrelivet, lige netop det pågældene sted. Men jeg ønsker ikke at vi løber fra en aftale.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja han har gjort det fint nok for den centrale del af København. Men ikke for ydredelen af København. Ofte glemmes den ydre del af byen, og dette er bestemt ikke godt nok.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive/offentlige transport er vejen frem for København. Dette vil skabe en mere grøn, ren, behagelig og ikke mindst en mere sikker by. Vi skal have langt flere til at vælge den kollektive/offentlige trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje skal bare fungere og den skal have et højt serviceniveauet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først have styr på København og styrke vores velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja! Ydreområderne har det med at blive glemt. Nu skal det være slut. Der bor rigtig mange borgere i ydreområderne og disse borgere som også er Københavnere føler sig ofte overset og glemt. Dette er ikke i orden.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene bør også bruges til at oplyse forældrene til disse pågældene børn og unge. Forældre må også tag ansvar for deres børn.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Der skal bruges flere penge på den kollektive/offentlig transport. Dette løser langt flere problemer i København.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har den overbevisning at vi i Danmark og i København har givet så meget af os selv og af vores penge til at integrere vores flygtninge. Det er meget svært at integrere nogle mennesker som ikke ønsker at blive integreret. Vi skal langt hellere bruge penge på at hjælpe i nærområderne (i de lande hvor flygtningene kommer fra)

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Hvis den ældre modtager kommunal ældrepleje, skal denne være lige for alle, uanset formue. Hvis en ældre som har råd til særlige ydelser ikke føler sig tilfreds ved den kommunale ældrepleje, er denne person meget velkommen til at betale sig til en anden pleje end den kommunen tilbyder.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En sindslidelse er mindst lige så stor en udfordring som en fysisklidelse. Flere psykisksyge har fortalt mig at de langt hellere ville mangle en arm eller ben og så slippe for deres psykiskelidelser, dette er for mig meget sigende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vores børn bliver behandlet ordentligt. Der skal også være tid til andet end bleskift og papirarbejde. Der skal også være tid til en snak, leg, omsår og hygge.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Borgerrepræsentationskandidat Københavns Kommune, Dansk Folkeparti
Formand Københavns Kommune, Dansk Folkeparti Ungdom, København

Tillidsposter

Formand Dansk Folkepartis Ungdom, København
Bestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti, København
O

Politiske hverv

Borgerrepræsentationskandidat Københavns Kommune, Dansk Folkeparti
Formand Københavns Kommune, Dansk Folkeparti Ungdom, København

Tillidsposter

Formand Dansk Folkepartis Ungdom, København
Bestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti, København

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet