PERSONPROFIL

Miki Dam Larsen

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 12. november 1986 i Lynge Enlig Bor i Allerød Kommune

A

Miki Dam Larsen (S) er 1. viceborgmester i Allerød Kommune. Han er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og medlem af økonomiudvalget. Miki Dam Larsen har været valgt i Allerød Kommune siden valget i 2005.
Folketingskandidat til valget i 2019.

Miki Dam Larsen har bl.a. studeret statskundskab og psykologi ved Københavns Universitet og uddannet sig i projektledelse. Miki Dam Larsen har bl.a. arbejdet som projektleder og som lærervikar. Privat er Miki Dam Larsen bosat i Allerød.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder til dagligt i vores velfærdssamfunds maskinrum. Som lærer i Tingbjerg arbejder jeg med børn, unge og integration til daglig.
Som lokalpolitiker i Nordsjælland arbejder jeg for at alle børn har en god lokal børnehave og folkeskole, og at vi har boliger, der passer til alle aldre og behov.
Jeg tror på at tillidsfuldt samarbejde skal sikre Danmark mod den splittelse som vi ser i andre lande.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er modtagerlandene der er udfordringen - ikke dansk lovgivning

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal større frihed til at de forskellige skoler kan prioritere selv

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen fungerer ikke i praksis, som man havde ønsket. I dag bliver der udlignet så meget, at de betalende kommuner står svagere tilbage end de modtagende kommuner.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Strafferammerne bliver forhøjet år efter år - vi er ved at nå en grænse.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi vil løse klimakrisen og flygtningekrisen, så må vi også være villige til at give EU styrken til at handle.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Den kommende Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund skal betales over skatten i stedet for ved brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide motorveje til Hillerød, Frederikssund og Helsingør end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten eller. Vi kan begge dele, hvis vi til gengæld ikke spilder pengene på unødvendige omfartsveje til den jyske trafikmafia.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1519 Socialdemokratiet in total 3017
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 778 Socialdemokratiet in total 2379

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Hvis man ønsker nye store byggeprojekter, flere idrætsanlæg og lavere skat på én gang- så skal man ikke stemme på mig. Hvis man derimod ønsker kvalitet i velfærden for børn og ældre, så har jeg et godt bud på, hvordan vi når i mål.
Jeg har nemlig arbejdet for, at vi fokuserer vores skattekroner på børn og ældre, så alle børn sikres moderne faciliteter, ordentlige normeringer og åbningstider, der passer til et moderne familieliv. De ældre skal kunne regne med stabilitet og overskud hos personalet.
Det koster! Derfor har jeg i samarbejde med SF og Radikale fremlagt et fuld finansieret budgetforslag med et løft på 10 mio. kr. Det kræver blot en politisk prioritering, hvor velfærden kommer før prestigebyggerier og valgflæsk.

Flertallet i byrådet (Konservative, Alternativet, DF og lokallister) fandt efter forrige valg sammen ved at uddele poster til hinanden. De havde dog intet politisk projekt sammen, hvorfor perioden frem til i dag har været præget af tilfældigheder, uro og manglende fremsyn.

Jeg vil samle alle partier om vores kerneopgave, nemlig børn og ældre, og skabe vækst gennem vores by- og boligudvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at skolerne ikke bliver låst af årelange strukturprocesser. Hverdagen skal fungere, og politikerne har spildt meget tid på processer, der ikke er blevet til noget. Hvis vi skal ændre på strukturen, skal det gro nedefra, så vi kan sikre at forandringerne er holdbare og giver mening.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har satset alt på et snævert samarbejde med snævre dagsordner og særinteresser. Kernevelfærden og helhedsinteresserne er blevet svigtet.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for vækst og nye typer af boliger til særligt de mange ældre og de yngre familier. Det behøver dog ikke at betyde, at der bare skal bygges på grønne områder. Der kan bygges tættere i bymidterne og der kan ske omdannelser af eksisterende byggerier. Endelig kan det skabe god kvalitet at inddrage arealer, der ikke har rekreativ eller miljømæssig værdi i dag - fx langs jernbanen. Endelig vil boliger for enden af Rønneholt Parkvej sætter en stopper for spekulationen om en omfartsvej der.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop afsluttet forsøg med sortering i Rønneholtparken. Derefter skal vi finde den bedste model til resten af kommunen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være råd til indhold på idrætsområdet, men flere nye idrætsanlæg vil betyde, at vi skal spare på vedligeholdelse og andre velfærdsområder. Det kan ikke fortsætte på den måde. Allerød er allerede den kommune i landet, der på flere parametre brug flest midler på idræt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi halter efter på vores kerneopgaver, så yderligere investeringer i kunst og kultur må finansieres via fundraising og frivillighed.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har relativt få socialt udsatte, så det er en opgave vi skal kunne løse ordentligt. Vi skal støtte op om patientgrupper og aktiviteter, der hjælper folk igennem svære faser i livet. Nogle har også permanenter udfordringer, hvor støttet beskæftigelse og bolig er en vigtig hjælp.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På kort sigt er flygtninge i økonomisk forstand en udgift, men vi må sige, at integrationen går bedre end tidligere, så nutidens flygtninge kommer hurtigere i job og ud i samfundet til gavn for alle.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en balancegang. Der er allerede private aktører i dag, og hvis flere aktører betyder øget risiko for konkurser, så øger det kun usikkerheden.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi prioriterer allerede genoptræningen højt, og det kan ikke finansieres af yderligere nedskæringer på ældreplejen som i dag ligger i bund. Kan vi derimod finansiere yderligere genoptræning ved fx at kombinere det med mere hjælp til selvhjælp, så giver det god mening.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et loft på 26 elever ville være fint. Indtil da er midler til holddeling og tovoksentimer også vigtigt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet strammet på vilkårene for arbejdsløse i årtier. Det er tæt på at blive hysterisk.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Der er et kæmpe efterslæb på ca 220 mio. kr. bare på vedligeholdelsen af vores skoler. Det kan vi ikke få råd til, hvis skatten sænkes.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et meget ens serviceniveau i kommunen, men særligt busbetjeningen halter jo længere man er fra s-togsstationerne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres allerede meget, men den helt afgørende indsats er den allertidligste - nemlig hos de helt små børn og unge familier. Jeg ser gerne at vi får råd til et øget samarbejde mellem børnehave og hjem, så man som ung familie, eller bare som forælder til børn i vanskeligheder, kan få god sparring fra erfarne fagfolk.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt en cykelsti fra Lynge til Hillerød vil gavne mange unge studerende og pendlere til erhvervsområderne i Hillerød.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede masser af arrangementer - ikke mindst via vores mange kulturelle foreninger. Jeg vil ikke spare på kerneopgaverne for at bruge flere penge på en opgave, der allerede løftes glimrende.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for et socialt taksameter, så de mest udsatte får de rette midler til at løfte opgaven.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationen går rigtig godt, og vi har allerede overgået vores ellers ambitiøse mål for integrationen. Der kommer færre flygtninge nu, så vi skal faktisk til at tilpasse til et lavere niveau.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lyder rimeligt, men det er besværligt i praksis. Det nemmeste og mest rimelig er, at alle får den hjælp, som de har brug for.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De sindslidende har været en overset gruppe i en årrække, men en stor del af indsatsen ligger hos regionen. I kommunen har vi socialpsykiatrien og ikke mindst værestedet "Kilen", der sikrer hjælp og et socialt holdepunkt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har fremlagt et fuldt finansieret forslag om et velfærdsløft for børn og ældre på 10 mio. kr. Det handler blot om politisk prioritering, og det er på tide efter mange års nedskæringer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har en lav arbejdsløshed og en attraktiv beliggenhed, så udfordringen er ikke tiltrækningen, men manglen på ledige arealer.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Der gælder det samme for grundskylden som for kommuneskatten: Der er et kæmpe efterslæb på ca 220 mio. kr. bare på vedligeholdelsen af vores skoler. Det kan vi ikke få råd til, hvis skatten sænkes.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Viceborgmester Allerød Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Statskundskab og psykologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Lærer Teach First Tingbjerg
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Viceborgmester Allerød Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Statskundskab og psykologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Lærer Teach First Tingbjerg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet