PERSONPROFIL

Michael Ziegler

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Høje-Taastrup

Født 27. februar 1968 i Glostrup Single

C

Michael Ziegler (K) er borgmester i Høje-Taastrup Kommune for Det Konservative Folkeparti. Han er formand for Økonomiudvalget.
Michael Ziegler har været borgmester i kommunen siden valget i 2006, og han har siddet i Byrådet siden 1990. I løbet af sin politiske karriere har han både været næstformand for Det Konservative Folkeparti og for partiets ungdomsafdeling.

Michael Ziegler er formand for Kommunernes Landsforenings (KL) Løn- og Personaleudvalg samt medlem af bestyrelsen, og han var i foråret 2013 KL's chefforhandler under overenskomstforhandlingerne med Danmarks Lærerforening, der ledte til lærer-lockouten. Michael Ziegler er student fra Høje-Taastrup Amtsgymnasium (det nuværende HTG) og blev i 1992 uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og har arbejdet som udviklingsingeniør for virksomheden Thrane & Thrane.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 9111 Det Konservative Folkeparti in total 11979
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 8072 Det Konservative Folkeparti in total 10476

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Min vision er, at Høje-Taastrup skal være:
Danmarks bedste hverdagskommune - også i weekenden!
En kommune, hvor alt hvad du møder fra du står op om morgenen til du går i seng om aftenen fungerer. Dvs trafikken, daginstitutionerne, skolen, vores tilbud til ældre og seniorer, foreningslivet, kontakten med kommunen osv.
Men det er ikke kun hverdagen, der skal fungere. Vi skal også være den bedste hverdagskommune i weekenden. Der skal være adgang til gode og sjove oplevelser, natur, sportsbegivenheder og kommercielle oplevelsestilbud. Det skal være nemt at have det sjovt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Høje-Taastrup Kommune bør prioritere bedre service på ældreområdet i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at det er vigtigt at prioritere god service på ældreområdet. Men det er forkert at stille det op som et valg mellem service på ældreområdet og skattelettelser. Med budgetloven er kommunerne underlagt servicerammer, som er et loft for, hvor mange penge man må bruge. Hvis man fylder sin serviceramme ud og dermed bruger de penge man må - og alligevel kan give skattelettelser, så går det ikke ud over hverken børn eller ældre! Og det er faktisk tilfældet i Høje-Taastrup!!

2 Michael Ziegler har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Man bør fordele skoleeleverne rundt på kommunens skoler, så man undgår skoler med høj koncentration af tosprogede.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for begge dele i Høje-Taastrup Kommune: både kollektiv trafik og privatbilisme

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig, fordi vi faktisk allerede prioriterer socialt udsatte grupper ret højt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Høje-Taastrup Kommune er "nulkommune" og får derfor ikke tildelt flygtninge.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt, og vi har prioriteret det i vores sundhedsbudgetter. Der er ikke brug for at øge budgettet til genoptræning på bekostning af andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis det kan gøres uden at det går ud over kernevelfærden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen: vi får ikke tildelt flygtninge pga nulkommune-status.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør i forvejen alt, hvad vi kan, for at tiltrække virksomheder og har fremragende resultater med det.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2006 - nu

Borgmester Høje-Taastrup Kommune, Det Konservative Folkeparti

1989 - nu

Byrådsmedlem Høje-Taastrup Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Formand for Økonomiudvalget Høje-Taastrup Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand KL's Løn- og Personaleudvalget
Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening (KL)

Uddannelse

1986 - 1992

Kandidat Civilingeniør, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

1986 - nu

Gymnasium Høje-Taastrup Gymnasium

Erhvervserfaring

2006 - nu

Borgmester Høje-Taastrup Kommune

1992 - 1996

Udviklingsingeniør Thrane & Thrane
C

Politiske hverv

2006 - nu

Borgmester Høje-Taastrup Kommune, Det Konservative Folkeparti

1989 - nu

Byrådsmedlem Høje-Taastrup Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Formand for Økonomiudvalget Høje-Taastrup Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand KL's Løn- og Personaleudvalget
Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening (KL)

Uddannelse

1986 - 1992

Kandidat Civilingeniør, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

1986 - nu

Gymnasium Høje-Taastrup Gymnasium

Erhvervserfaring

2006 - nu

Borgmester Høje-Taastrup Kommune

1992 - 1996

Udviklingsingeniør Thrane & Thrane

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet