PERSONPROFIL

Michael Svane Jørgensen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 3. august 1957 i Danmark Gift 3 børn

A

Michael Svane Jørgensen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Michael Svane Jørgensen blev ikke valgt ind.

Michael Svane Jørgensen er uddannet miljøplanlægger fra Roskilde Universitet. Til daglig arbejder han som selvstændig økologisk landmand på Hesselbjerggaard. Han er desuden aktiv i foreningslivet bl.a. som bestyrelsesmedlem for Familielandbruget på Sjælland.

Michael Svane Jørgensen har tidligere været næstformand i Økologisektionen i Landbrug og Fødevarer, men i 2015 blev han sigtet for vanrøgt af Midt- og Vestsjællands Politi, og tog han derefter orlov fra sin position som næstformand.

Privat er Michael Svane Jørgensen gift med Birgitte, og sammen har parret tre drenge.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 33 Socialdemokratiet in total 3851

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

1. Vi har brug for mere økologi i Danmark. For sundheden, naturen og for klimaets skyld.
2. Vi har brug for flere iværksættere og selvstændige
3. Lejre Økologisk Kommune kan være med til at løfte hele Region Sjælland. Vi skal ikke importere så mange fødevarer, men producere dem selv - tættere på de store byer.
4. Erhvervsuddannelser skal opprioriteres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre Økologisk kommune skal videre. Kommunen skal være med til at fremme overgangen til et langt større økologisk areal. Lejre har alle muligheder i at gå forrest. Vi har nærheden til forbrugerne, vi har god landbrugsjord og en strukturudvikling som ikke er løbet helt grassat som i andre dele af landet. Husmandsbevægelsen har haft stærke rødder i Lejre, dem skal vi genfinde. Andelsbrug og frikommune tanker kan bidrage.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at få lighed og bredde i boligmassen. For mange glasvægge skaber ghettoer

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Carsten har været med hele vejen fra Lejre Økologisk Kommune til Vores Sted. Han er grundig og detalje stærk, samtidig med at han kommer ud over rampen. Så han er en god borgmester for Lejre.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklisme uden for bysamfund går ned. Vi skal have mere person trafik over på cyklen, også de elektriske.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at affaldssortere, men det er også vigtigt at affaldsmængderne ikke kun bliver en moralsk opsang, men også bliver forankret i ressourceøkonomien. Pant er nu engang et godt redskab.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har rigtigt mange haller, vi skal passe på ikke at overinvestere i nye anlægsprojekter. Vi skal bruge de eksisterende kvadratmeter rigtig og grundigt, men selvfølgeligt også både vedligeholde og udbygge.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social balance er kærne værdier i velfærdsstaten.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke noget problem i Lejre.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke noget som tyder på.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning og eller forebyggelse er gode rettesnore i livet. Hvis de bliver grebet rigtigt an så skaber resultater. Både på bundlinien, men også rent menneskeligt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fir store klasser har aldrig været nogen god ide. Med de mange timer i skolen, ikraft af den nye skolereform, så er det vigtigt at vores unger får det godt, mens de er der.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke hverken lettere eller sværere end andre steder tror jeg. Aktiverings og virksomhedskonsulenterne gør et godt stykke arbejde i Kommunen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores Sted, Lejres bud på en landdistriktsstrategi skal videre. Vi kan vise vejen, måske også for resten af Danmark.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget begrænset problem i Lejre.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeps, vi skal videre af den vej.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest skal vi sikre en økologisk produktion, den giver meget natur nytteværdi. Men vi skal også give naturen sine egne frirum.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I er stresset hverdag er det vigtigt at blive påvirket fra kræfter som ikke lugter af New Public Magagement. Sådanne kræfter kan komme fra kunsten, men kvaliteten skal være på plads.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på hvad der menes med "indsats". Men jo forebyggelse, på borgernes præmisser, som hylder idealet om balance mellem rettigheder og pligter, det er en god ide.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi tager godt imod og sikrer flygtninge den bedst mulige start. Det betaler sig. Vi har på gården her gode egne erfaringer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det grå guld, kan meget selv, og vil også gerne bidrage til fællesskabet. Vi skal være stolte og glade for det engagement, det er det som er med til at sikre social sammenhængskraft i samfundet.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykisk sundhed er vigtigt. Der er meget som tyder på at tendensen her er for opadgående.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at sikre en børne/voksen kontakt som er tilstrækkelig så svigt og håbløshed undgås. De følelser er gift for fremtidens unge.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke noget som tyder på at der er nogle lette løsninger her. Væk med de ideologiske skyer, det er noget bras som Schlüter en gangs sagde. Dermed ikke være sagt at der ikke er muligheder, men det kommer halt an på kontext og personer og dermed kvalifikationer.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 791 Socialdemokratiet in total 145723

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

1. Vi har brug for mere økologi i Danmark. For sundheden, naturen og for klimaets skyld.
2. Vi har brug for flere iværksættere og selvstændige
3. Lejre Økologisk Kommune kan være med til at løfte hele Region Sjælland. Vi skal ikke importere så mange fødevarer, men producere dem selv - tættere på de store byer.
4. Erhvervsuddannelser skal opprioriteres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er grænser for effektiviseringer. New Public Management, grønthøster metoder og 2% krav er nået til vejs ende. Der skal investeres i mennesker og relationer, når det så er på plads så kan det jo godt være at det åbner for forebyggelses tiltag som kan fører til besparelser som kan genplaceres indenfor sundhedssystemet.

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på ruten. Fleksible - a la flextrafik og telebus og samkørselsordninger rummer også muligheder.

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i personalet, det vil sige deres arbejdsmiljø og deres kompetencer.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, Hvis man først er syg, så skal det ikke være pengepungen det skal komme an på.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et skred som jeg ikke ser for mig.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt set Nej. Men der kan være hjørner og perioder hvor ventelistegarantien gør det relevant at kombinere de to strukturer tættere sammen.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal centralisere for at opnå mere kvalitet og en højere faglighed. Men vi skal passe på ikke at overse nærheden og dermed tidsfaktoren. Den eksisterende sygehus struktur skal omdefineres, ikke nedlægges.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis kvalitetsparametrene og finansierings betingelserne er hug og stikfaste, så fint med mig. Men der skal ikke snydes på nogen vægtskål, bare fordi at markedet virker som mere troværdigt. Markedet er ikke gud, det er mellem mennesker det sker.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeps, vi er et lille land og det skal være muligt at bo og føle sik tryk - også når man bor i yderområder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forureneren betaler princippet er vigtigt. Derfor skal der ryddes op og der skal betales før det er for sent.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for at sikre et stabilt land at unge kan se mulighederne for et helt liv i hele Danmark.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der meget som tyder på er nødvendigt. Det er en vigtig side af fremtidens forebyggelses indsats.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i relationer mellem mennesker. Det vil sige bedre ledelse, tillid og kvalifikationer.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på hvad det er for en sygdom vi taler om. Men der er ikke ligheds tegn mellem antal screeninger og sundhed.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sygesikringer bør ikke være nødvendige.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være robust og bæredygtigt. Det gøres ikke ved at vi alle skal bo i byerne. Der er masser af muligheder ude på landet hvis vi prioriterer dette. Omlægning til økologiske fødevareproduktion, udbredelse af internettet til hele landet og udflytning af arbejdspladser m.m. skal gå hand i hånd.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Råstoffer kan graves både på land og til vands. Hvis vi skal bygge i det omfang som der besluttes politisk så skal vi også turde sige højt hvor råstofferne skal komme fra.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis styringen fører til flere praktikpladser og en smidig dialog mellem uddannelserne og virksomhederne så ja. Vi skal investere i relationer og tillid og ikke i regneark styring. Det som også kaldes New Public Management.

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Familielandbruget på Sjælland
Næstformand Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer

Uddannelse

Cand.techn.soc Miljøplanlægning, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2000 - nu

Økologisk landmand Hesselbjerggaard
A

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Familielandbruget på Sjælland
Næstformand Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer

Uddannelse

Cand.techn.soc Miljøplanlægning, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2000 - nu

Økologisk landmand Hesselbjerggaard

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet