PERSONPROFIL

Mia Nyegaard

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 8. marts 1974 i Sydkorea Single

B

Mia Nyegaard (R) er Socialborgmester i Københavns Kommune. Hun har tidligere siddet i socialudvalget og været kandidat til Folketinget. Hun har været medlem af Radikale Venstre siden 2000, hvor hun har haft flere bestyrelsesposter. Hun har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2009, og hun har været valgt til Borgerrepræsentationen i København siden valget i 2013.

Mia Nyegaard er uddannet cand.scient.pol i statskundskab og MA i afrikastudier fra Københavns Universitet. Hun arbejder til daglig som forretningsudvikler, og hun har tidligere arbejdet i både det offentlige og private i London, Malmø og Bruxelles. Mia Nyegaard er desuden bestyrelsesmedlem for foreningen Gam3 og værestedet for unge hjemløse, Hellebro. Privat er hun bosat i indre by i København.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3844 Radikale Venstre in total 26725
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 698 Radikale Venstre in total 30843

Mærkesager

  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for et København, hvor vi tager fælles socialt ansvar, giver plads til forskellighed, skaber gode vækstbetingelser og har et globalt udsyn. Jeg har et brændende engagement for socialpolitikken, hvilket jeg har arbejdet med i mange år. Fremtiden er børnene, som fortjener en god uddannelse, et rent miljø og muligheder på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal affaldssortere, det der giver mening for miljøet og økonomien!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe kommunens økonomi ser ud som den kunne vi evt. godt se på om, skatteniveauet kan sænkes.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er simpelthen ikke med på, hvad yderområder er her. Er det geografisk - for vi investerer i alle områder efter behov.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en by i balance, så det kommer anpå hvor der skal være natur og hvor der skal være ejendomme

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal sikres ordentlig hjælp efter behov, men at der er tilkøbesydelse eller at vi differentierer/prioriterer i forhold til indkomst er ok. Så længe at de mest udsat får først!

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal flere penge til hele det socialeområde!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør gentænke vores boligbeskatning og fx bør grundskylden følge lønudviklingen

Politiske hverv

2017 - nu

Socialborgmester Københavns Kommune, Radikale Venstre
Beskæftigelses- og integrationsborgmester Københavns Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

2009 - nu

Bestyrelsesmedlem GAM3

2011 - 2013

Bestyrelsesmedlem DepressionsForeningen

Uddannelse

1999 - 2004

Kandidat Political Science, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - 2016

Managing director Friis-Holm Chokolade A/S

2001 - 2014

Strategisk Rådgiver Svanegaard Rådgivning & Kurser

2010 - 2011

EU Advisor Central Denmark EU Office

2007 - 2010

Partner LIGEFREM Kommunikation

2007 - 2009

Scientific Researcher Copenhagen Business School

2006 - 2006

Communication Advisor Firstline Communication

2004 - 2006

Communication consultant Københavns Kommune

2002 - 2004

Project Manager Øresund Network

2001 - 2002

Research Assistent Demos - independent thinktank
B

Politiske hverv

2017 - nu

Socialborgmester Københavns Kommune, Radikale Venstre
Beskæftigelses- og integrationsborgmester Københavns Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

2009 - nu

Bestyrelsesmedlem GAM3

2011 - 2013

Bestyrelsesmedlem DepressionsForeningen

Uddannelse

1999 - 2004

Kandidat Political Science, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - 2016

Managing director Friis-Holm Chokolade A/S

2001 - 2014

Strategisk Rådgiver Svanegaard Rådgivning & Kurser

2010 - 2011

EU Advisor Central Denmark EU Office

2007 - 2010

Partner LIGEFREM Kommunikation

2007 - 2009

Scientific Researcher Copenhagen Business School

2006 - 2006

Communication Advisor Firstline Communication

2004 - 2006

Communication consultant Københavns Kommune

2002 - 2004

Project Manager Øresund Network

2001 - 2002

Research Assistent Demos - independent thinktank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet