PERSONPROFIL

Mette Fabricius-Lauritzen

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 27. oktober 1961 i Herlev Single 1 barn

I

Mette Fabricius-Lauritzen var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Gentofte kommune. Mette Fabricius-Lauritzen blev ikke valgt ind.

Mette Fabricius-Lauritzen er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1998, og siden 2016 har hun været under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Mette Fabricius-Lauritzen har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende i 30 år. Privat er Mette Fabricius-Lauritzen mor til et barn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 122 Liberal Alliance in total 757

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Lavere skat

Pengene har det bedst i borgernes lomme - det giver mere vækst! I Gentofte Kommune var skatteprocenten 18,5 i 2006, og 2016 var den 22,8, hvorefter man må stille sig selv det spørgsmål: hvorfor? Jeg vil gerne arbejde for, at borgerne betaler en lavere kommune-skat, og dette mener jeg, kan gøres ved at afbureaukratisere den kommunale forvaltning.

Væk med unødvendige regler

I Gentofte Kommune opfinder man regler, som ikke er nødvendige. Disse regler gør livet sværere for borgerne. Eksempelvis har Gentofte Kommune vedtaget en lokalplan, som omhandler bevaringsværdige private ejendomme. Der findes ti klassifikationer, som pålægger borgerne en masse påbud i forhold til, hvad de må med deres egen ejendom. Efter min mening er det en overtrædelse af den private ejendomsret

Heldagsskolen

Et særligt område for mig er heldagsskolen, som jeg er stærk modstander af. Det giver mig associationer til det tidligere DDR, hvor staten kontrollerede borgernes liv totalt fra vugge til grav.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af Liberal alliance fra 2015

Uddannelse

cand.med Medicin, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Læge Foreningen Af Yngre Læger
I

Politiske hverv

Medlem af Liberal alliance fra 2015

Uddannelse

cand.med Medicin, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Læge Foreningen Af Yngre Læger

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet