PERSONPROFIL

Mette Annelie Rasmussen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Københavns Storkreds, spidskandidat i Bispebjergkredsen
Valgt ved kommunalvalget i København

Født 14. april 1969 i Glostrup Gift 2 børn Bor i Københavns Kommune

B

Mette Annelie Rasmussen (R) er medlem af Borgerrepræsentationen i København. Hun er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og budgetordfører for Radikale Venstre på Københavns Rådhus. Hun er desuden formand for Radikale Venstres internationale udvalg, og hun er folketingskandidat for Radikale Venstre i Østerbrokredsen. Hun var opstillet for partiet til folketingsvalget i 2011. Mette Annelie Rasmussen har været valgt til borgerrepræsentationen siden valget i 2013.

Mette Annelie Rasmussen er kandidat i kommunikation fra Roskilde Universitet. Hun arbejder til daglig som special advisor communication and external relations ved FN's miljøagentur UNEP DTU Partnership. Hun har tidligere bl.a. haft en række lignende stillinger i Afrika og Østeuropa. Privat er Mette Annelie Rasmussen bosat på Østerbro i København. Hun er gift og har to børn.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 89 0

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Skole og uddannelse
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til folketinget fordi jeg gerne vil trække Danmark i en anden retning. Vi har brug for en ny kurs, hvor vi hylder vores mangfoldighed, deler vores velstand og er helt i front med den grønne omstilling - et retning hvor vi ikke er bange for imorgen, men vil fremad.

Et Danmark

hvor vi går forrest i kampen for klimaet, hvor vi handler grønt og ikke taler sort, hæver klimaambitionen for fremtidens skyld

som ikke er bange for at udvikle på Hovedstaden, så den trækker vækst og jobs med sig til resten af Danmark

hvor vi tager vores ansvar for verden, både udenfor Danmarks grænser og i Danmark. Vi skal ikke længere svigte dem der behøver beskyttelse, dem skal vi behandle ordenligt.

Bliver jeg valgt til folketinget, får du et engageret, ærligt og direkte menneske, med 5 års politisk erfaring som teknik og miljøordfører og gruppeformand for Radikale på Kbh. Rådhus.

Læs mer her: www.metteannelie.dk eller følg mig på Twitter @mette_annelie eller på facebook @MetteAnnelie

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt der ikke følger ekstra midler med skal det overvejes hvor mange børn med særligt udfordrene behov der er plads til.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Støtten skal gives til dem der har mest behov

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvangsflytninger og forflytninger af større eller mindre befolkningsgrupper er et styringværktøj der benyttes af totalitære stater, det hører ikke hjemme i en dansk kontekst.

44 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal der flyttes arbejdspladser rundt I Danmark, bør det ske på baggrund af et vidensgrundlag, ikke på baggrund af hensyn til det kommunale bagland. Det ville nok I øvrigt give bedst mening kun at kigge på Nye offentlige arbejdspladser, da også hensyn til familien, bør vægtes her

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1972 Radikale Venstre in total 26725
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 793 Radikale Venstre in total 30843

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Fremtidens København er grøn, børnevenlig og har job til alle

Fremtidens København arbejder ambitiøst med at omsætte FNs 17 Verdensmål til kommunal politisk handling og er en by i social, miljømæssigt & økonomisk balance.

Vi er grønne, både når det kommer til at reducere vores CO2 udslip og forbedre vores luftkvalitet. Vi deler og genbruger de ressourcer vi har, for det er der god økonomi og fornuft i – og så har vi mange flere grønne og blå byrum. Vi bruger trafikpolitikken til andet end ren transport, og vi udnytter pladsen på gader og veje bedre, via nye intelligente løsninger, således at der i byens rum både er plads til erhvervslivet og til at leve et aktivt storbyliv med cyklen og den kollektive trafik som primære transport midler i en sund og ren storby med kant.

Vi investerer massivt i børnene. Uanset baggrund får alle børn i København en god start i livet.

Vi skal være en vækst by, ikke fordi vækst er et mål, men er et middel til at nå en fremtidssikret, bæredygtig by i balance.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ser gerne meget mere private offentligt samarbejde - flere OPPere

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal vi I mål med hensigten med skolereformen, skal der flere lærere I klasserne og elevantal skal ned. Det har også en stor betydning for at vi lykkes med inklusion dagsorden. Skal vi have alle med skal der tilgå flere ressourcer til området. Hensigtserklæinger gør det ikke alene.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en del ledige erhversejendomme allerede, der er ledige. Skal vi udstykke mere skal det være til boliger, rykke områder frem I rækkefølge planen

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge resourcerne hvor de giver mest mulig velfærd og tryghed

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Gruppeformand Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Radikale Venstre

Uddannelse

Cand. Comm Kommunikation og historie, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2006 - nu

Chief Advisor Communication and External Relations UNEP DTU Partnership

2005 - 2006

Counter trafficking officer and external relations IOM
B

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Gruppeformand Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Radikale Venstre

Uddannelse

Cand. Comm Kommunikation og historie, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2006 - nu

Chief Advisor Communication and External Relations UNEP DTU Partnership

2005 - 2006

Counter trafficking officer and external relations IOM

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet