PERSONPROFIL

Matthew Daniali

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 12. februar 1995

Å

Matthew Daniali var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Matthew Daniali blev ikke valgt ind.

Han er Idrætsordfører samt ordfører for Unge og Ungdomskultur.

Han studerer samfundsfag ved Københavns Universitet, hvilket han har gjort siden 2016. Ved siden af sit studiet arbejder Matthew Daniali blandt andet som skribent på Alternativets medie Altivisten, og som studentermedhjælper hos FOF København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 305 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Integration
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Københavns Borgerrepræsentation, fordi jeg gerne vil være med til at ændre den måde vi tænker og laver politik på, og være med til at skabe en ny politisk kultur, som er meget mere indragende, ærlig, visionær og bæredygtig.

En stemme på mig, er IKKE en stemme på en klassisk politikker. Jeg vil gerne udfordre den måde vi i dag tænker og laver politik på.

Jeg vil gerne repræsentere Københavnerne, og derfor vil jeg i høj grad bruge jeres ekspertise og erfaringer, i stedet for kun at bruge min egen. Jeg skal være en stemme for Københavnerne.

Jeg vil gerne gøre en forskel for København, og jeg tror, at jeg kan bidrage med meget nyt på baggrund af min unge alder, og min tro på, at man kan gøre tingene på en anden måde end det man plejer.

Udover at ville kæmpe for at forandre den politiske kultur, har jeg meget fokus på uddannelse og unge, fritids- og kulturområdet, og klimaområdet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er en fantastisk cykelby, og vi skal gøre den endnu bedre. Vi skal have færre biler i byen, og de biler vi har kørende i byen skal i højere grad være delebiler eller elbiler.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare vores unikke natur i København. Hver gang vi fjrner natur, så kommer det ikke tilbage. Vi skal have flere billige boliger i København, dog andre steder end Amager Fælled.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen har på nogle områder gjort det rigtig godt. På andre områder er der plads til store forbedringer. Vi skal dog stadig huske og anerkende, at København er en af verdens mest bæredygtige byer, både socialt og grønt. Det kan vi være stolte af. København bliver dog mere og mere opdelt og ulige - det skal der gøres meget mere for at forhindre.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Budgettet til idrætsområdet følger ikke med befolkningstilvæksten. Det skal vi ændre på, så vi kan give idrætsområdet et markant løft og kæmpe for bl.a. flere faciliteter. Derudover skal vi have en ligestillingsplan og en plan for mere medinddragelse i idrætsområdet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturlivet skal have et markant løft i København. Vi skal give mere frihed og støtte til at borgere og foreninger kan lave kulturelle tilbud.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mangfoldighed er en gave til vores by.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at det offentlige er den bedste aktør i ældreplejen. Vi skal støtte og styrke den offentlige ældrepleje.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på, at det er sundt med for mange børn i en klasse, i forhold til det antal lærere. Færre elever eller flere lærere i klasserne er mest optimalt. Vi skal dog give mere frihed og tillid til de enkelte skoler, så de selv kan vælge, hvad der giver mest mening for deres skole. Det skal jeg ikke diktere, men de skal den enkelte skoles lærere, bestyrelse, elever, forældre og ledelse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skifte kontrolsystemet ud med et tillidsystem. Jeg tror på, at vi med et mere tillidsbaseret system og mindre bureaukratisk system kan få flere arbejdsløse i arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en af landets laveste kommuneskatter. Samtidig bliver København mere og mere opdelt og ulige. Vi skal prioritere pengene anderledes end skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men vi skal også prioritere den kollektive trafik lige så højt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal og kan gøre meget mere.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte iværksætteri og private virksomheder - især virksomheder og nye iværksættere som har grønne og sociale formål.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2016 - nu

Bachelor Samfundsfag, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Studerende
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2016 - nu

Bachelor Samfundsfag, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Studerende

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet