PERSONPROFIL

Martin Stokholm

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 6. maj 1964 i Ørslev ved Ringsted Gift 3 børn

A

Martin Stokholm (S) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er medlem af Erhvervs-, og Turismeudvalget, Job-, og Arbejdsmarkedudvalget samt Teknik-, og Miljøudvalget.
Martin Stokholm blev første gang valgt ind kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i 2001, da han blev valgt ind i den daværende Bramsnæs Kommune. Siden 2005 har han været opstillet i Lejre Kommune, hvor han blev valgt ind i 2009 og 2013

I sin politiske karriere har Martin Stokholm blandt andet. kæmpet for forbedret trafiksikkerhed, bæredygtig energipolitik, forbedret ældrepleje, sund kommunal økonomi og færre lukkedage i de lokale skoler.

Martin Stokholm er uddannet blikkenslager, byggetekniker og folkeskolelærer. Han arbejder til daglig som erhvervsskolelærer, hvor han underviser i Matematik og på grundforløbet på VVS-uddannelsen. Han er desuden medlem af en række bestyrelser, heriblandt Roskilde Museum.

Privat er han gift og har tre børn. Han er i øvrigt bror til kommunalbestyrelseskollegaen Thomas Stokholm (LA).

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 165 Socialdemokratiet in total 3851
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 111 Socialdemokratiet in total 1743
KV 2009 Personlige stemmer 179 Socialdemokratiet in total 0
KV 2005 Personlige stemmer 121 Socialdemokratiet in total 0
KV 2001 Personlige stemmer 64 Socialdemokratiet in total 0

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg hedder Martin Stokholm, er formand for Teknik & Miljø Udvalget og jeg er din stemme i kommunalbestyrelsen. Jeg arbejder for dig:

Økologi er mere end bæredygtighed
Økologi sammenfatter en ansvarlig holdning til sundhed, produktion og natur, det er dig og mig.

Trafiksikkerhed er mere end cykelstier
- det er dig og mig.
Det er gode trafikforhold omkring vores institutioner, skoler, ældercentre, bus- og togstationer. Det er bedre sammenhæng mellem bus- og togdrift.

Ansvarlighed er mere end økonomi
- det er dig og mig.
Der skal fortsat lægges budgetter i balance, og vi skal holde dem, med tanke på, at den rigtige løsning måske ikke altid er den billigste.

Sundhed er mere end bevægelse
Det er vores natur, familie, venner og klubben, det er dig og mig.

Alternativ energi er mere end vindmøller
- det er dig og mig.
De forskellige former for alternativ energi skal vi anvende, men kæmpe vindmøller er ikke en af dem, der skal være i vores natur i Lejre.

Det er dig og mig, der sammen kan ændre på tingene!

Stem personligt på mig, så vi sammen kan fortsætte udviklingen!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økologi er mere end bæredygtighed - Økologi sammenfatter en ansvarlig holdning til sundhed, produktion og natur, det er dig og mig.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune mangler boliger til enlige, derfor skal der bygges flere boliger så borgerne på vores akut liste kan få en billig bolig.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Carsten har erfaringen og viljen til at gå utraditionelle veje. Han kan samle hele kommunalbestyrelsen og han har også sine egne holdninger og meninger og han er ikke bange for at sige en imod hvis han mener at man ikke har ret. Lejre kommune har i mange år gerne ville have en parkeringsplads ved Lejre station. Nu har Carsten fået Ledreborg gods med på ideen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da Lejre er en landkommune med 49 byer og landsbyer, skal vores bus- og togdrift være optimal, det samme gælder for vores vejnet. Vi skal fortsætte udbygningen af cykelstier, og at vejene vedligeholdes med den fornødne asfalt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal affaldssortere det der kan betale sig at sortere, ikke mere! pr. 1 marts skal vi sortere i 5 fraktioner istedet for de 2 vi kender i dag. Det vi sortere i dag er restaffald og papir. til marts bliver det i tre spande med restaffald/madaffald og metal/plastik samt papir og karton. Hvis der på et tidspunkt i fremtiden hvor det kan betale sig at genanvende flere fraktioner så skal vi se på det!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune ligger lige udenfor hovedstaden, hvor der er mange kulturarrangementer. Derfor skal vi sørge for at der er ordentlige og nok parkeringspladser ved vores stationer og at der er bedre sammenhæng mellem bus- og togdriften.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser desværre ofte mange private aktører, der ikke kan klare opgaven, med at passe de opgaver som de har sagt JA til, flere lukker og kommunerne må tage over med få timers varsel. De ældre skal stadig have en anstændig, personlig omsorg og pleje. Den enkeltes behov skal være i centrum.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lejre har vi ingen ventetider på genoptræning, men det betyder ikke at det ikke kan gøres bedre og mere effektivt. Derfor forslår jeg, at vi samler vores fysioterapeuter i genoptræninggrupper, så hver gruppe bliver specialist på deres område. De fysioterapeuter der er ekspert i knæ, skal samles i en gruppe og borgere med knæ problemer skal henvises til denne gruppe. På denne måde får vores borgere den bedste genoptræning som vi kan levere.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ansvarlighed er mere end økonomi - det er dig og mig! Der skal fortsat lægges budgetter i balance, og vi skal holde dem med tanke på, at den rigtige løsning måske ikke altid er den billigste. Ældre skal stadig have en anstændig, personlig omsorg og pleje. Vi skal fortsat udvikle folkeskolen med fokus på motiverende læring. færre lukkedage, så familierne selv bestemmer, hvornår de afholder ferie. Budget skal ikke lave overskud, men der skal være plads til nybyggeri.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lejre fordeler vi pengene ligeligt mellem alle vores 49 byer og landsbyer

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte de unge i at få en uddannelse, og fortsætte vores indsats for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Lejre har få unge der er arbejdsløse, men dem der er der skal have hjælp til uddannelse og arbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har afsat 5,5 mill til cykel og gang stier. Dette skal vi blive ved med, indtil at vi har en cykelsti ved hver en vej.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lejre kommune værdsætter 91% af borgerne naturen omkring os, det er en af grundene at vi flytter til Lejre.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune ligger lige udenfor hovedstaden, hvor der er mange kulturarrangementer. Derfor skal vi sørge for at der er ordentlige og nok parkeringspladser ved vores stationer og at der er bedre sammenhæng mellem bus- og togdriften.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre har ikke særlige udsatte områder der har behov for dette.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har dansk undervisning til vores nye medborgere, som de skal deltage i. For at få et arbejde og klare sig selv i Danmark er det nødvendigt at kunne dansk!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre skal stadig have en anstændig, personlig omsorg og pleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Job-, og Arbejdsmarkedudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem Bramsnæs Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Roskilde Museum
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Lejre Kommune
medlem af erhverv og turisme Lejre Kommune
medlem af job og arbejdsmarked udvalget Lejre Kommune

Uddannelse

Bachelor
Erhvevsuddannelse
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Erhversskolelærer
A

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Job-, og Arbejdsmarkedudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2005

Kommunalbestyrelsesmedlem Bramsnæs Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Roskilde Museum
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Lejre Kommune
medlem af erhverv og turisme Lejre Kommune
medlem af job og arbejdsmarked udvalget Lejre Kommune

Uddannelse

Bachelor
Erhvevsuddannelse
Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Erhversskolelærer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet