PERSONPROFIL

Martin Kaas Neergaard

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 13. august 1973 i Nykøbing F Gift 2 børn

V

Martin Kaas Neergaard var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Greve kommune. Martin Kaas Neergaard blev ikke valgt ind.

Det er første gang at han stiller op til kommunalvalget, men har længe været engageret i lokallivet, bl.a som medlem af en svømmeklub og som skolebestyrelsesmedlem. Til dagligt arbejder han for firmaet BEC, som udvikler IT løsninger til finanslivet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 46 Venstre in total 9951

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Hvad vil du fokusere på og arbejde med (når du bliver valgt ind)

De 0 – 6 årige: Området har alt for længe været under pres pga. de seneste mange årlige besparelser på institutionsområdet. Det betyder at vores børn ikke tilbydes den optimale omsorg i deres første og vigtige år. Det skal ændres, bl.a. ved at flytte midler (pædagoger) til området og dermed hæve børnenes voksentid. Institutionerne skal gøres mest muligt uafhængige af forvaltningen. Personalet skal i højest mulige omfang fritages for administrative opgaver

Folkeskolen: Den positive udvikling med skolerenoveringer og forbedringer skal fortsætte. Endnu mere fokus på styrkelse af den daglige ledelse. Lærernes arbejdsforhold skal højnes bl.a. gennem lokale aftaler omkring arbejds- og forberedelsestid. Lærertimer skal bruges til undervisning og ikke administration. Skolerne skal gøres mest muligt uafhængige af forvaltningen. Vi skal sikre rammerne for en folkeskole, der kan gøre vores børn klar til den globaliserede og digitaliserede verden.

Den sunde fritid: Det skal være nemt at være aktiv i Greve kommune og der skal støttes op om et alsidigt udbud af aktive fritidsaktiviteter for både yngre og ældre. Vi skal sikre breden for at styrke eliten.

Nej SKAT!: Skatter og afgifter SKAL holdes i ro, dvs. ingen stigninger eller sænkninger i den næste periode. Så længe Greve kommune er presset på økonomien, så har kerne ydelser altid 1. prioritet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

Skolebestyrelsesmedlem Holmagerskolen
Medlem af sponsorudvalget GTI (Greve/Tune/Ishøj svømmeklub)

Erhvervserfaring

2013 - nu

Capacity Manager BEC
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Venstre

Tillidsposter

Skolebestyrelsesmedlem Holmagerskolen
Medlem af sponsorudvalget GTI (Greve/Tune/Ishøj svømmeklub)

Erhvervserfaring

2013 - nu

Capacity Manager BEC

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet