PERSONPROFIL

Martin Iversen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 18. maj 1964 i København I et forhold 2 børn

B

Martin Iversen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Gentofte kommune. Martin Iversen blev ikke valgt ind.

Han har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2009. Martin Iversen er desuden formand for Radikale Venstre i Gentofte.

Martin Iversen har en kandidat i kommunikation fra Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som Managing Director for rådgivningsfirmaet Dft sport og som strategisk konsulent. Han har tidligere bl.a. arbejdet som marketingchef for TV2 og projektleder for DBU. Privat er han bosiddende i Hellerup med sin kæreste. Han er far til to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 125 Radikale Venstre in total 3231
KV 2013 Personlige stemmer 84 Radikale Venstre in total 2924

Mærkesager

  • Sundhed
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde på, at børn og unge får optimale betingelser for at uddanne og udvikle sig. Derfor skal vi sørge for, at der på alle skoler arbejdes for, at der 2. lærere i alle klasser i indskolingen, så alle børn bliver hjulpet til at elske skole. Fordi de bliver hjulpet, hvis de har det svært og udfordret, hvis de har kompetencer, som ellers ikke stimoleres.
Vi skal sørge for, at alle borgere i kommune er adgang til kultur produkter uanset om det sport, biblioteker eller koncerter etc. Vi skal sørge for, at oplyse alle borgere om de mange muligheder. Derfor skal vi være tilstede, hvor borgerne er.
En stor del af manges dagligdag er deres arbejde. Vi skal hjælpe til, at flere kan arbejde tættere på hjemmet, så transporttiden begrænses. Vi skal sørge for, at skabe et erhvervsmiljø, så flere får lyst til at etablere virksomhed i Gentofte. Det er både infrastruktur, omgivelser, vejledning fra kommune og eksperter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

Formand Radikale Venstre, Gentofte

Uddannelse

2000 - 2004

Master Kommunikation, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Managing Director DFT Sport

2013 - nu

Senior Advisor
B

Tillidsposter

Formand Radikale Venstre, Gentofte

Uddannelse

2000 - 2004

Master Kommunikation, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Managing Director DFT Sport

2013 - nu

Senior Advisor

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet